1982 Anayasına Göre Demokratik Devlet Nedir?

Demokratik Devlet

Anayasanın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir devlettir. Cumhuriyet, bir devlet biçimi olarak, her zaman demokratik bir rejimi ifade etmeyebilir. Demokratik cumhuriyetlerin yanında, demokratik olmayan cumhuriyetler de vardır. Sağcı veya solcu diktatörler, çoğu kez cumhuriyet biçiminde ortaya çıkmışlardır. Anayasa, cumhuriyetin demokratik bir cumhuriyet olduğunu göstermekle, Anayasayı oluşturan organların kuruluş ve çalışmalarına, bu organların vatandaşlarla olan ilişkilerine, demokratik anlayışın çerçevesinde olması gerektiği vurgulanmıştır. Anayasanın demokratik devlet anlayışı, Anayasanın çeşitli maddeleri ile açıklığa kavuşturulmuştur.