2.15 Etkinlik İlk Yerleşmeler Çatalhöyük ile İlgili Sorulara Cevaplar

1. Evlerin yapımında neden daha çok kerpiç kullanılmış olabilir?

Çatalhöyük kurulduğu alanın yakınlarında bataklık bulunmaktadır. İnsanlar bu bataklıktan kerpiç yapımında faydalanmışlardır. Üst üste yapı olarak düşündüğümüzde, bu insanlar evleri insanlar gibi gömüyorlardı. 80 yıl geçiren evi dolduruyorlar üzerine tekrar aynı planda evler çıkıyorlardı. Bu yapı şekline en uygunu kerpiçtir.

2. Evlere niçin pencere konulmamış? Evlere neden çatılardan giriliyor?

Evler bitişik yapılmıştır. Evlerin aralarında boşluk yoktur. Pencere ve kapı bırakılamazdı. Yol olarak da damlar kullanılmaktadır. Çatıdaki giriş ocak için baca olarak da kullanılmaktadır. Höyüğün genel mimarisini düşündüğümüzde en uygun yapı şekli budur. Evler katman katman alttaki doldurularak üst üste inşa edilmiştir. Bu tür yapıda pencere ve kapı kullanmak mümkün değildir. Giriş çıkışlar damdan olmuş. Her türlü sosyal aktiviteler için de dam kullanılmıştır. Bu tür bir yapı da insanları soğuktan ve sıcaktan korumuştur.

3. Evlerin arasında sokak olmamasını nasıl açıklarsınız? İnsanlar neden çatıları kullanıyor olabilir?

Evler iç içe, yan yana yapılmıştır. Bu yapının sebebini kazı başkanı Hodder, savaş ve yıkım izlerine olmadığı için bu sıkışık mimarinin savunma endişesine dayanmadığı görüşündedir. Birçok nesil devam eden aile bağlarının kuvvetli olmasıydı ve evler, sahiplenilmiş yerler üzerine, birbiri üstüne yapılıyordu.

4. Bu dönemde insanlar, hangi araç ve gereçleri kullanmış olabilir? Neden?

Daha çok ilkel araçlar ve çanak çömlek kullanmışlardır. Evlerini topraktan yaptıkları gibi araç gereçlerini de toprak yapmışlardır. Dönem cilalı taş devri dönemine denk gelir.

5. Siz bu dönemde yaşasaydınız hangi araç ve gereçlere ihtiyaç duyardınız? Giysileriniz nasıl olurdu?

Şuanda gelişmiş araç ve gereçler kullanıyoruz. Bilgisayar, televizyon, çamaşır makinesi, otomobil v.b. Bu medeniyeti bilen bir kişi için o şartlarda yaşamak çok zor hatta imkansızdır. O zamanın medeniyetini düşündüğümüzde ilk önce kendimize bulabildiğimiz malzemelerden ev yapar, avcılık yapabileceğimiz araç gereçler yapardık. Yemeğimizi pişirip yiyebileceğimiz araç gereçlere de ihtiyaç duyardık. Giysilerimiz avladığımız hayvanların derilerinden olurdu.