5. Etkinlik Bilim İnsanları

Atom kavramı zaman içerisinde değişmiştir. İlk çağlardan bugüne kadar atom konusunda çalışma yapan bilim insanlarının hayatlarını araştırınız. Size göre bu konuda en önemli çalışmaları yapan bilim insanlarını belirleyiniz. Aşağıdaki kutucuklara bu konuda çalışma yapan bilim insanlarının beş tanesini ve yaptığı çalışmaları yazınız?

Bilim insanın adı: Aristotales (Aristo) (MÖ 384-322)

Yaptığı çalışmalar: Aristo’ya göre maddeyi oluşturan dört temel element vardı. Ateş, hava, su ve toprak. Aristo’ya göre, madde sonsuza kadar bölünebilir ve her parça maddenin özelliğini göstereceğinden bu kadar küçük parçalara bir isim vermek anlamsız olurdu.

Bilim insanın adı: John Dalton (Can Daltın) (1766-1844)

Yaptığı çalışmalar: Dalton’a göre atomlar içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzemektedir. Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. Farklı cins atomlar farklı kütlelerdedir. Atom katı, sert, içi dolu küre şeklindedir. Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Atomlar parçalanamaz.

Bilim insanının adı: Marie Curie (meri Küri) (1867-1934)

Yaptığı çalışmalar: Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. Böylece atomun parçalanamaz/bölünemez tezlerini de çürütmüş oldu.

Bilim İnsanının adı: Henri Becquerel (Henri Bekerel) (1852-1908)

Yaptığı çalışmalar: Atomun bozunması / bölünmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır. 1901 yılında cebinde taşıdığı radyumun vücudunda yarattığını bildirerek sağlık fiziğine ve radyum kanser tedavisine katkıda bulunmuş oldu.

Bilim insanının adı: Joseph John Thomson (Cosıf Can Tamsın) (1856-1940)

Yaptığı çalışmalar: Elektron veren atomun + yüklü olacağını ispatlamıştır. Ayrıca atom içinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığı konusunda araştırma yapmıştır.