Ahlak Hadisinde ahlakla ilgili neye dikkat çekilmektedir?

“İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız edip de insanların duymasını istemediğin şeydir.” (Müslim, Birr 15. hadis.) Yukarıdaki hadiste ahlakla ilgili neye dikkat çekilmektedir?

Peygamberimiz güzel Ahlak için en iyi bir örnektir. Peygamberimizin hayatına bakarak İyiliğin yani güzel ahlakın nasıl olması gerektiğini anlayabiliriz. Ahlakın temeli de kendimize yapılmasını istemediğimiz davranış ve sözleri başkalarına yapmamız gerektiğidir. Ahlak konusunda kendi nefsimizi kontrol etmek için temel düsturu hadisinde peygamberimiz bize bildiriyor. Kendi başımıza gizli iken ve toplum içinde yaptığımız bir davranış ve sözün başkaları tarafından duyulmasını istemiyorsak, başkaları tarafından kınanacağını düşünüyorsak, bu davranış güzel ahlaklı birinin yapacağı bir davranış olmadığı anlaşılır.

Müslüman olarak yaptığımız davranışların kimse tarafından duyulmasından sakınmamız, sakınılmayacak davranışlarda bulunmamız gerekir.

Kur’an’ın ana konularından biri de ahlaktır. Yüce Allah, insanların mutlu, huzurlu bir şekilde, dostça ve kardeşçe yaşamalarını ister. Bunun gerçekleşmesi için de toplumsal hayatta ahlak kurallarına uyulmasını öğütler. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde uymaları gereken ahlaki ilkelerin neler olduğunu bildirir. İyi ve güzel davranışları emreder. İnsanlar arası ilişkilere zarar verecek her türlü kötü davranışı yasaklar. Kur’an-ı Kerim’de güzel ahlak konularını içeren birçok ayet yer alır. Kur’an-ı Kerim insanları ahlaklı ve erdemli bir hayat sürmeye, kötülüklerden uzak durmaya çağırır. Adalet, doğruluk ve dürüstlük, yardımseverlik, anne, babaya iyi davranmak, komşu ve akrabalarla iyi geçinmek, yoksullara yardım etmek, Kur’an’da yer alan bazı ahlaki ilkelerdendir.

Kur’an-ı Kerim yalancılık, hilekârlık, alay etmek, kibirlenmek, cimrilik ve dedikodu yapmak gibi kötü davranışlardan kaçınılmasını ister.

Kur’an-ı Kerim’in, güzel ahlak örneği olarak Müslümanlara sunduğu model insan Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. O, üstün bir ahlaka, mükemmel bir kişiliğe sahiptir. O hâlde her Müslüman Kur’an’ın insanları güzel davranışlara yönelttiğini daima dikkate almalıdır. Kur’an’ın öğütlerine uymalı, iyilikler yapmaya ve kötü davranışlardan kaçınmaya önem vermelidir. Hz. Peygamberi kendine örnek almalıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir