Anne, baba ve büyüklere saygısızlık anlamına gelebilecek davranışlar nelerdir?

Anne, baba ve büyüklerimize niçin saygı göstermeliyiz? Anne, baba ve büyüklere saygısızlık anlamına gelebilecek davranışlar neler olabilir?

Dinimiz, anne ve babamıza saygı göstermeye, onlarla iyi geçinmeye büyük önem vermiştir. Kur’an-ı Kerim, anne ve babaya iyi davranmayı, onların öğütlerine uymayı tavsiye etmiştir.(Ankebût suresi, 8. ayet; Lokman suresi, 14)  Bu konuda Kur an da, “Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine “Of!” bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerle­rine kanat ger ve ‘Rabb’im! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onla­ra (öyle) rahmet et.’ diyerek dua et.”(İsrâ suresi, 23, 24. ayetler.) buyrulmuştur. Hz. Muhammed de çeşitli sözlerinde anne ve baba hakkının önemine değinmiş, onlara iyi davranmayı öğütlemiştir.

Anne ve babamızın, bizim üzerimizde hakları çok büyüktür. Onlar, bizi doğduğumuz andan itiba­ren sevgi ve şefkatle büyütmüşlerdir. Ulusumuza ve yurdumuza yararlı birer insan olarak yetişmemiz için birçok özveride bulunmuşlardır.

Anne ve babamıza gereken saygıyı göstermek dinî bir görevdir. İnsan olmanın da gereğidir. Bu ne­denle onlara karşı saygılı olmalıyız. Onları kıracak, incitecek davranışlardan kaçınmalı öğütlerine uy­malıyız. Her fırsatta gönüllerini almalı, isteklerini yerine getirmeye çalışmalıyız.

İslam dini, annemize ve babamıza olduğu gibi büyüklerimize de saygı göstermemizi öğütlemiştir. Hz. Muhammed, “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine hürmet ve saygıda bulunmayan bizden değildir:” (Suyûtî, Cami üs Sağir, C 2, s. 316.) buyurarak bu konunun önemine dikkat çekmiştir.

Bizler de gerek ailede gerek toplumda büyüklerimize saygı göstermeliyiz. Büyüklerimiz bizden hem yaşça büyüktür hem de onların deneyimleri bizden fazladır. Bu nedenle onlara saygılı olmalı, öğütleri­ni dinlemeliyiz. Onlarla konuşmalarımızda kaba ve kırıcı olmamalıyız. Otobüs, dolmuş, tren gibi ulaşım araçlarında onlara yer vermeliyiz. Yaşlı ve hasta olanları zaman zaman ziyaret etmeliyiz. Onların hatır­larını sorarak gönüllerini almalıyız.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir