Başka bir millete tabi olmanın olumsuzlukları

Bir milletin başka bir millete tabi (bağlı) olmasının ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlar, sizce neler olabilir.

- Tabi olan millet, benliğini kaybeder.
- Tabi olan millet kültür değerlerini kaybeder, tabi olduğu milletin kültürünü alır.
- Tabi olan millet dilini kaybeder. Tabi olduğu milletin dilini alır.
- Tabi olan millet tabi olduğu milletin dinini benimser.
- Tabi olan millet adeti gelenek ve göreneklerini kaybeder, tabi olduğu milletin gelenek ve göreneklerini alır.
- Tabi olan millet kendine özgü hukuksal değerlerini kaybeder, tabi olduğu milletin hukuksal değerlerini alır.