Çengelli İğneler Frigler Dönem İle İlgili Nasıl Bir Fikir Verir?

Aşağıdaki resimde görülen çengelli iğneler Friglere aittir. Bu iğneler, o dönemim sosyal yapısı, sanatı ve ekonomisi hakkında nasıl bir fikir vermektedir?

Friglerden kalma çengelli iğneler

Çengelli iğneler Friglerin maden işçiliğinde çok ilerlediğini gösterir. Bu kadar detaylı ve ince araç gereçleri maden yapabildiklerine göre mutlaka tarımda ve hayatın diğer alanlarında kullanılan araç ve gereçlerin yapılabildiğini gösterir. Madencilikte bu ilerleme uygarlıkların oluştuğunu insanlar yerleşik hayata geçmekle, madeni kullanmakla birlikte medeniyette hızla ilerlediğini gösterir. İnsanlar kendilerine kalan zamanla beraber sürekli hayatı nasıl daha fazla kolaylaştırabileceğinin arayışına girmiştir. Çengelli iğnelerde o tarihte gelinen noktayı göstermektedir.