Çeşme Vakası ve Sinop Baskını’nın Türk denizciliğine etkileri neler olmuştur?

Çeşme Vakası ve Sinop Baskını’nın Türk denizciliğine etkileri neler olmuştur? Donanmanın ve Türk denizciliğinin yetersizliği görülmüş geliştirilmesi için önlemler alınma fikri ortaya çıkmış küçük te olsa bazı adımlar atılmıştır.

Osmanlı donanması XVI. yüzyıldaki başarılı deniz fetihlerini sonraki yüzyıllarda devam ettiremedi. Gemi teknolojisindeki ilerlemeleri takip edememesi, gemicilerin eğitimine yeterince önem vermemesi donanmanın eski gücünü yitirmesine neden oldu. Sonuçta Akdeniz’deki hâkimiyetini kaybeden Osmanlı, güçlü bir deniz gücü olmaktan çıktı. İşte bunlara örnek:

Çeşme Baskını

Osmanlı Devleti Rumeli’de Rusya ile savaş hâlindeydi. İngiliz donanması ile iş birliği yapan Ruslar, baskın yaparak Çeşme limanına demirlemiş Osmanlı donanmasını yaktı (1770).

Bu ağır yenilgiden sonra Padişah III. Mustafa, çağdaş bilgilerle donatılmış deniz subayı yetiştirilmesi konusunda harekete geçti. Bu amaçla Baron de Tott (Baron dö Tot) adlı Fransız mühendisi, donanmayı iyileştirmekle görevlendirdi. Denizcilik alanında 1773 yılında ilk önemli ıslahat yapılarak Tersane Hendesehanesi açıldı. Bu okul 1784 yılından itibaren Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adını aldı.

Sinop Baskını

Yine bir Osmanlı – Rus savaşı sırasında Rus donanması Sinop’da bulunan Osmanlı donamasını yaktı (1853).

sinop baskını

Kırım Savaşı’ndan sonra donanmanın özellikle buhar makineli ve zırhlı gemilerle güçlendirilmesi gereği anlaşıldı. Donanmanın gelişmesine ve modernize edilmesine büyük önem veren Sultan Abdülaziz (1861-1876) her türlü imkânı kullanarak 25’i zırhlı olmak üzere 100’ü aşkın gemi inşa ettirdi. Ayrıca 1864 yılında kurmay subay yetiştirmek üzere Erkan-ı Harbiye-i Bahriye Mektebi (Deniz Harp Akademisi)ni kurdu.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir