Çevremizde yapılan kötü davranışlara karşı ne yapmalıyız?

Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım

Çevremizde yapılan kötü davranışlara karşı ne yapmalıyız? Başkalarının yaptığı kötü davranışlara müdahale etmeli miyiz?

Toplumdaki huzur, barış ve güven ortamını yok eden kötü davranışlardan uzak durmak, her insa­nın görevidir. Ancak bu yeterli değildir. İnsan kötü davranışlardan uzak durmanın yanında, bu tür dav­ranışlar karşısında duyarsız da kalmamalıdır. Bunların toplumda yaygınlaşmaması için çaba göstermelidir. Böyle davrananları güzel bir dille uyararak davranışlarından vazgeçirmeye çalışmalıdır. Çünkü kötü davranışların pek çoğu, yalnızca kişiye değil, tüm topluma zarar verir. Örneğin yalan, hile, hırsız­lık, başkalarının özel yaşamını araştırmak gibi davranışlar, yalnızca bunları yapanı değil, başka insan­ları da ilgilendirir. Ayrıca bunların yaygınlaşması toplumdaki huzur, barış ve güven ortamını da yok eder.

Dinimizde, “iyiliği emretmek, kötülükten uzaklaştırmak” ilkesine büyük önem verilir. Kur’an-ı Ke- rim’de, “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten men ederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.” (Âl-i imrân suresi, 114. ) buyrularak kötülüklere duyarsız kalmamak, iyi insanların özellikleri arasında sayılır.

Hz. Muhammed de çeşitli sözlerinde, iyi davranışları öğütleyip kötü davranışlara engel olmaya ça­lışmanın gerekliliğini vurgulamıştır. (Riyazüs Sâlihîrı, C 1, s. ) Böyle yapılmazsa bundan tüm toplumun zarar göreceğini belirtmiştir. (Riyazüs Sâlihîn, C 1, s) Peygamberimiz bir hadisinde, “Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzelt­sin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltmeye çalışsın, buna da gücü yetmiyorsa kalben karşı koy­sun…” (Tirmizî, Fi ten, 11. hadis.) buyurmuştur.

Bizler, iyi davranışlarda bulunmalı ve kötülüklerden uzak durmalıyız. Kötü davranışlar karşısında da duyarsız kalmamalıyız. Böyle davranırsak hem dinimizin isteğine uygun davranmış hem de toplum­da huzurlu ve mutlu bir ortam oluşmasına katkıda bulunmuş oluruz.

Ariflerin Dilinden

“İyiyi ödüllendirerek kötülüğünden vazgeçir.” Hz. Ali

“İyilikte yarışın ve fırsatları değerlendirmeye koşun.” Hz. Hüseyin

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir