Desukiye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Esasları Nelerdir?

Desukiye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Burhanettin İbrahim bin Ebülmecd Abdülaziz Desuki’nin kurduğu tarikat (1246/1283). Baba ve annesi tarafından tasavvufla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Hayatının büyük kısmını doğduğu köyün yakınındaki Desuk kasabasında geçirdi. Önce fıkıh öğrendi, sonra kendini tamamen tasavvufa verdi. Aktab-ı Erbaa denilen dört kutuptan biridir (Diğerleri, Abdülkadir Ceylani, Ahmed Rifai ve Ahmet Bedevi). İbrahim Desuki’nin önce Rifai tarikatına girdiği; sonra Sühreverdilikten icazet aldığı, Şazeli ve Medyeni tarikatlarıyla da ilgisi olduğu bilinir. Desuki’nin El Cevahir, El Cevhere, El Hakaik ve Hizb adlı eserleri vardır.

Desuki’nin zamanındaki meşhur şeyhlerle sohbetlerde bulunarak her tarikattan nasip aldığı anlaşılıyor. İbrahim Desuki, Hz.Ali’nin maneviyatının varislerinden sayılır. Veliler arasında cömertliği ile sivrilmiş olup, bir çok kerameti Ve harikulade halleri vardır. Kendisinin çeşitli dilleri bildiği rivayet edilir. Tekkesinde uzun yıllar zikir ve halvetle meşgul olmuştur.

Desuki, müridlerine şeriate sıkıca uymalarını, şeyhin telkinlerini bizzat tatbik ederek, tasavvuf ile şeriatı birlikte götürmelerini ısrarla tavsiye eder. Dini hükümlerden ayrılan kimse, evladı bile olsa ona göre makbul değildir. Dine sıkıca tutunan kimseyi dünyanın neresinde ve kim olursa olsun evladı sayar. Ona göre şeriat gövde, tarikat daldır. Tarikatı dünyevi menfaatlere alet edenlere şiddetle hücum eder.
Desukilik, Bedeviye, Şazeliye ve Rifaiye tarikatlarının adab ve erkanını birleştirerek kendi usullerini kurmuştur. Hatta onu Bedeviye veya Şazeliye’nin bir kolu sayanlar da vardır. Coşkun ve taşkın tasavvufi yönü yoktur.

Desukiye Tarikatı Esasları

1 Evrad ve zikirlerle meşgul olmak.
2 Nefsin isteklerine kapılmamak.
3 Darlığa ve kaybedilen şeylere rıza göstermek.
4 Şeriat ve tarikatın esaslarına uymak.
5 Evliyanın ahlakı ile ahlaklanmak.

Tarih içinde Desukiye, Moğol istilasından sonra ilim merkezlerinden biri haline gelen Mısır’da ve Kuzey Afrika’da yayılmış, oralarda etkili olmuş bir tarikattır. Ortadoğu, Anadolu ve Rumeli’de yaygın olmadığı gibi, günümüzde Mısır’da da pek taraftarı yoktur. Diğer tarikatlar içinde ermiş sayılır. Bir adı da Burhaniye olup, meşhur kolları şunlardır: Şernubiye, Aşuriye, Suyutiye, Taziye.

Desukiye için şöyle bir silsile zikredilir.

Hz. Peygamber Hz. Ali Hz. Hüseyin Zeynülâbidin Muhammed Bakır Cafer Sadık Musa Kasım Ali Rıza Maruf Kerhi Seriy Sakati Cüneyd Bağdadi Ebu Ali Ruzbai Ebu Ali Katib Ebu Osman Mağribi Ebul Kasım Gürgani Ebu Bekr Nessac Ahmed Gazali Abdülkadir Sühreverdi Şihabüddin Sühreverdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir