Ateritler

Ateritler Nedir? Bu Toprak Nerelerde Bulunur?

Ekvatorda ve nemli tropikal bölgeler­de bulunan topraklar. Lateritlerin oluşumu, ortalama 20°C’lık bir sıcaklık ve bol yağış ge­rektirir. Bu topraklar genellikle kireç taşlı kayaçlar üstünde oluşurlar. Ka­lınlıkları onlarca metreyi bulabi­lir. Lateritli topraklar çok belirgin bir je­oloji yapısı sergiler: Tepede goetit ve hematit gibi demir oksitlerden oluşan sert bir laterit kabuğu ve gibsit biçi­minde alümin bulunur. Bu […]