erotik fetişizm

Fetişizm Nedir? Fetişler Putlar Muskalar

Fetişizm Nedir? Fetişler Putlar Muskalar, “İlkel” diye nitelenen toplumlarda doğaüstü güçte olduğuna inanılan canlı ya da cansız varlıklara, fetişlere tapınma (fetiş sözcüğü, Portekizlilerin Kongo’da yaşayan ilkel toplulukların kutsal eşyalarına verdikleri addır). FETİŞLER, PUTLAR, MUSKALAR Önceleri Afrika’daki zenci kabilelerin kültlerini belirten fetişizm terimi, daha sonra, büyülü güçler maledilen doğadaki canlı ya da cansız nesnelere tapınan bütün […]