Laos

Laos Coğrafyası Tarihi Ekonomisi ve Üzerindeki Fransız Etkisi

Güneydoğu Asya’da ülke. Çinhindi yarımadasında yer alan La­os, kuzeyde Birmanya ve Çin, doğuda Vietnam, güneyde Kamboçya (Kampuçya) ve batıda Tayland ile sınırlıdır. Laos Coğrafyası Çinhindi yarımadasının önemli bir bö­lümünü kaplayan Laos, oturmuş ama pek yeni bir oluşum sayümayan taban bölgesinde yer alır; Laos’taki en son kıvrılmalar gene de İkinci Zaman baş­larında gerçekleşmiştir. Burada iki bütün […]