Le Verrier

Fransız Gökbilimcisi Le Verrier ve Neptün’ün Bulunması

Fransız gökbilimcisi (Saint-Lö, 1811-Paris, 1877). Saint-Lö ve Caen’da öğrenim gördük­tün sonra Ecole Polytechnique için ha­zırlanmak üzere Paris’e geldi, 1831’de girdiği bu okulu bitirince tütün ekspe­ri oldu ve bir ara kimya ile ilgilendi. 1837’de eski matematik öğretmenle­rinden birinin kızı ile evlendi. Bu dö­nemde kendini tümüyle gökbilime, özellikle de gök mekaniğine vermeye karar verdi. Neptün’ün Bulunması Neptün’ün […]