Lenz

Alman ozanı ve oyun yazarı Lenz Kimdir?

Alman ozanı ve oyun yazarı (Sesswegen, Livonya, 1751-Moskova, 1792). Bir din adamının oğlu olan jakob Michael Reinhold Lenz, Königsberg’de öğrenim gördükten sonra genç yaşta kendini edebiyata verdi. Uzun bir şi­ir (Felaketler) ile bir tiyatro oyunu (Yaralı Nişanlı) yazdı. Goethe ile dost­luk kurarak Strum und Drang (Fırtı­na ve Hamle) akımının en ateşli tem­silcisi oldu. Tiyatro Üstüne […]