Mekanikçilik

Mekanikçilik Nedir?

Mekanikçilik, Hangi düzeyden olursa olsun bir olay­lar (fenomenler) topluluğunu mekanik ya da geometrik modeller aracılığıy­la açıklamaya çalışan felsefe görü­şü. Mekanikçilik, tarihsel açıdan, descartesçılığın başarısına bağlıdır. Descartes’a göre madde, sonsuz olarak bö- lünebilen bir “yer kaplayan tözdür” ve Tanrı, bütün dünyada niceliği de­ğişmez olarak kalan bir hareketi ver­mek üzere bu maddeye bir kez müda­halede bulunmuştur. Bundan ötürü, […]