Hz. Muhammed açıktan çağırmaya ne zaman ve kimlerden başladı?

Hz. Muhammed, insanları İslam’a açıktan çağırmaya ne zaman ve kimlerden başladı?

Cebrail, peygamberliğinin üçüncü yılının sonlarında, Hz. Muhammed’e Allah’ın buyruğunu tekrar getirdi. Yüce Allah şöyle buyuruyordu, “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!”) Bu ayetle Allah, çağrının açıkça yapılmasını istiyordu.

Hz. Muhammed, açıktan davete ilk olarak yakın akrabalarından başladı. Yakınlarının evlerine giderek onları İslam’a çağırdı. Bir gün akrabalarını evine davet ederek onlara ziyafet verdi. Hz. Muhammed ziyafete gelenleri, “Allah birdir, onun eşi ve benzeri yoktur. Ben size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah’ın elçisiyim. Allah’a yemin ederim ki uykuya daldığınız gibi öleceksiniz, uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz; yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz, iyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. İlk uyardığım da sizlersiniz. ’’ diyerek onları İslam’a çağırdı. Amcası Ebu Lehep, “Bizi bunun için mi çağırdın?” diyerek tepki gösterdi. Diğer amcası Ebu Talip ise onu destekleyeceğini, ancak atalarının dininden ayrılamayacağını bildirdi. Sağ olduğu sürece yeğenini koruyacağını ilan etti.

Hz. Muhammed, çağrısını yakınlarından sonra Mekke’deki tüm insanlara duyurmak istiyordu. Kâbe yakınlarındaki Safa tepesine çıktı, oradan yüksek sesle, “Ey Kureyşliler, size çok önemli söyleyeceklerim var.”diye seslendi.
İnsanlar merak edip etrafına toplanınca onlara şöyle dedi:
— Size, şu tepenin arkasında bir düşman var, şimdi size saldıracak desem bana inanır mısınız, diye sordu. Onlar hep bir ağızdan,
— Evet inanırız. Çünkü senin daha önce yalan söylediğini hiç duymadık, dediler.
Bunun üzerine Hz. Muhammed,
— O hâlde biliniz ki Allah beni sizleri uyarmam için peygamber seçti. Allah birdir, ondan başka tanrı yoktur. Ben de Allah’ın size ve bütün insanlara gönderdiği peygamberiyim, diyerek, onları İslam’a davet etti. Ebu Lehep ayağa kalkarak Peygamberimize karşı yine kırıcı sözler söyledi.

Böylece Hz. Muhammed tüm Mekkelileri İslam’a çağırmış oldu.
Mekkeliler, Hz. Muhammed’in çağrısını önceleri fazla önemsemediler. Ancak, Müslüman olanların sayısının günden güne artması onları endişelendirdi. Müslüman olanlara tepki göstermeye başladılar. İslamiyeti kabul edenlerle alay ettiler, onlara hakarette bulundular. Çeşitli işkenceler yaptılar. Onlarla sosyal ve ekonomik ilişkilerini kestiler.
Mekkelilerin baskı ve işkencelerinin dayanılmaz hale gelmesi üzerine bazı Müslümanlar, Peygamberimizin izniyle Habeşistan’a göç ettiler. Çünkü Habeşistan kralı bütün dinlere saygılı ve hoşgörülü biri olarak tanınıyordu. Habeşistan’a göç edenler, orada güven içinde oldular. Ancak, geride kalan Müslümanlar çeşitli baskı ve hakaretlere maruz kalıyorlardı. Tüm bu baskılar sonuçsuz kaldı ve İslamiyet, insanlar arasında yayılmaya devam etti.

Hz. Muhammed’in peygamberliğinin onuncu yılında (miladi 620), önce amcası Ebu Talip, sonra eşi Hz. Hatice vefat ettiler. Hz. Muhammed ve Müslümanlar bundan derin üzüntü duydular. Bu bakımdan o yıla “hüzün yılı” denildi.
Hz. Muhammed, zaman zaman Mekke dışından gelen yabancılarla görüşüp konuşuyor, onlara İslam’ı anlatıyordu. Özellikle hac mevsiminde Mekke yabancılarla dolup taşıyordu. Bu durumu iyi değerlendiren Hz. Muhammed, Mekke dışından gelen kabilelerin temsilcilerini İslam’a davet ediyordu. O, peygamberliğinin on birinci yılında, hac için Medine’den gelen altı kişi ile Akabe denilen yerde görüşerek onları İslam’a davet etti. Onlar da İslam’ı kabul ettiler ve ertesi yıl aynı yerde görüşmek üzere sözleşerek Medine’ye döndüler. Bu insanlar Medine’ye dönünce oradakilere İslam’ı anlattılar ve onların da Müslüman olmasını sağladılar. Ertesi yıl, daha kalabalık bir grupla Mekke’ye gelerek Peygamberimizle yine aynı yerde görüştüler. İslam tarihinde bu görüşmelere Akabe Biatları adı verilir. Peygamberimizin ve Müslümanların Mekke’de baskı altında olduklarını ve karşılaştıkları zorlukları gören bu kişiler, onları Medine’ye davet ettiler. Hz. Muhammed’i ve Müslümanları her şart ve durumda koruyacaklarına söz verdiler. Hz. Muhammed, Medinelilerle görüştükten sonra, isteyen Müslümanların Medine’ye göç edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine bazı Müslümanlar Medine’ye göç ettiler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. hz muhammed insanların islama çağırırken niçin en yakın çevresinden başladı nedeni en yakınları ona güvedikleri için nen söylese inanacaklarını biliyordu ve onlara söyliceklerini söyledikten sonra diğer en yakın dostlarına haber salmslarını istedi ve işte böyle böyle gelişti olay

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir