Hz. Muhammed toplumsal barışın kurulmasına nasıl katkıda bulunmuştur?

Hz. Muhammed’in Mekkeli Müslümanlarla Medine’deki Müslümanları kardeş ilan etmesi ve onların da sahip olduklarını birbirleriyle paylaşmaları, toplumsal barışın kurulmasına nasıl katkıda bulunmuştur?

Hz. Muhammed, hicretten sonra Medine’de, toplumun huzur ve barış içinde yaşaması için bazı dü-zenlemeler yaptı. Bunların başında, Mekke’den göç eden muhacirlerle Medineli Müslümanlar arasında yaptığı “kardeşlik antlaşması” gelir. Hz. Muhammed, Mekke’den evini barkını bırakıp gelen her muhaciri, Medineli bir Müslümanla kardeş ilan etti. Medineli Müslümanlar, sahip oldukları tüm imkânları muhacirlerle paylaştılar. Bu durum, muhacirlerle ensarın kaynaşmasını sağladı.

Allah buyuruyor ki :
“İman edip de hicret edenler,… ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır.” (Enfâl suresi, 72. ayet.)

Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettiğinde, burada çeşitli kabileler yaşıyordu. Medine’de Evs ve Hazreç adlı iki büyük Arap kabilesi vardı. Ayrıca Benî Kaynuka, Benî Kureyza ve Benî Nadir gibi Yahudi kabileleri de Medine’de yaşamaktaydı. Evs ve Hazreç kabileleri arasında eskiden beri anlaşmazlık ve düşmanlık vardı. Hz. Muhammed, bu iki kabileyi barıştırıp aralarında uzlaşma sağlamıştı.

Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik sağlayan Hz. Muhammed, toplumsal barış için Medine’deki Müslümanların, Arapların ve Yahudilerin bir arada yaşamasını sağlayan bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya Medine Sözleşmesi denir. Bu antlaşmaya göre herkes kendi dininde serbest olacak, Medine’de dostluk içinde yaşanacak, kan dökülmeyecek, dışarıdan bir saldırı olursa taraflar hep birlikte Medine’yi savunacak, Mekkeli müşriklerle dost olunmayacak, taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta Hz. Muhammed hakem olarak kabul edilecekti.Bu sözleşmeyle Medine’deki toplumsal barış, huzur ve güven ortamı sağlanmış, Medine’de yaşayan herkesin inanç hürriyeti korunmuş, can ve malları güvence altına alınmıştır.

Bütün bunlar, Hz. Muhammed’in toplumsal barış ve kardeşliğe verdiği önemi göstermektedir. O, yaşamı boyunca insanlar arasında barışın ve kardeşliğin sağlanmasına çalışmış, bunda da başarılı olmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. HZ. MUHAMMED ,TOPLUMSAL BARIŞIN SAĞLAMAYA YÖNELİK OLARAK;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… YAPMIŞTIR.. 5 TANE MADDE

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir