Hz. Muhammed’in ne tür eğitim ve öğretim etkinliklerinde bulundu?

Hz. Muhammed’in Medine’de ne tür eğitim ve öğretim etkinliklerinde bulunduğunu biliyor musunuz?

Hz. Muhammed, Medine’de Müslümanların eğitim ve öğretimine büyük önem vermiştir. O, namazlardan sonra mescitte oturur, çevresindekileri konuşurdu. Kur’an’ın yeni gelen ayetlerini onlara okur ve açıklardı. Müslümanlara, dinî ve ahlaki konularda öğütler verirdi.

Hz. Muhammed’in eğitim ve öğretim etkinliklerinde, Suffe’nin özel bir yeri vardı. Suffe’de, Hz. Muhammed’in dışında, okuma yazma ve Kur’an öğreten öğretmenler de görev yaparlardı. Suffe’de kalanlar, zamanlarının büyük bölümünü ilim öğrenmekle geçirirlerdi. Kur’an’ın ayetlerini ezberler, Peygamberimizin dinî konulardaki açıklamalarını öğrenirlerdi. Hz. Muhammed, Medine dışına İslam’ı anlatmak için göndereceği bu kişileri Suffe’de kalanlar arasından seçmişti. Suffe’de kalanların yabancı dil öğrenmelerini istemiş ve onları Arapça konuşulmayan bölgelerde İslam’ı anlatmak için görevlendirmişti.

Hz. Muhammed’in eğitim ve öğretim etkinliklerinden biri de okuma yazma öğretmekti. O, Müslümanların okuma yazma öğrenmelerini istemiş, bunun için her türlü çabayı harcamıştı. Örneğin Mekkelilerle yapılan Bedir Savaşı’nda esir alınan bazı kimseleri, on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı. Tüm bu etkinlikler sonucunda, Müslümanlar arasında okuma yazma oranı artmış, bilgi ve kültür seviyesi yükselmişti.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Bilgiler güzel ama aradığım başlık altında birşey bulmak isterdim ama bilgilerinizi kullandım teşekkürler .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir