insanların kusurlarını araştırmak niçin kötü bir davranıştır?

“Hatasız kul olmaz.” sözü ne ifade etmektedir? insanların kusurlarını araştırmak niçin kötü bir davranıştır?

Her insanın, yaşamının yalnızca kendisini ilgilendiren bir yönü vardır, insan kendi özel yaşamıyla ilgili bazı durumların bilinmesini istemez. Kendi kusur ve eksikliklerinin başkaları tarafından araştırılması ve öğrenilmesi onu rahatsız eder.

İslam dini, başkalarının kusurlarının araştırılmasını hoşgörmemiştir. Kur’an’da Yüce Allah, “Birbirinizin kusurunu araştırmayın…”(Hucurât suresi, 12. ayet.) buyurmaktadır.

Hz. Muhammed de bir hadisinde, ‘‘Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayın, birbirinizin özel ve gizli hayatını araştırmayın. ”  (21)  Müslim, Birr, 28. hadis. buyurarak insanların eksik ve kusurlarının araştırmamasını istemiştir.

Dinimizde, kişilerin kusurlarını araştırmak bir yana bu kusurların gizlenmesi istenmektedir. Hz. Muhammed bir sözünde, ‘‘Kim bir kişinin hata ve kusurunu örterse Allah da onun dünya ve ahirette bir hatasını örter. ” (22) Ebu Davud, Edep, 39. buyurmuştur.

Başkalarının kusurlarını araştırmak insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkiler. Kusurların araştırılıp başkalarına anlatılması insanları birbirine düşürür. Toplumda huzursuzluklara sebep olur,

Bizler de başkalarının kusurlarını araştırmaktan kaçınmalıyız. İnsanların eksik ve kusurlarını araştırmak yerine, kendi kusurlarımızı fark edip düzeltmeye çalışmalıyız. Peygamberimizin, “Ne mutlu o kimseye ki kendi kusurlarını düzetmeye çalışmaktan, başkalarının kusurlarıyla ilgilenmeye fırsat bulamaz.” (23) Muhtaru’l-Ehadis, s. 92. övgüsüne layık olmaya gayret etmeliyiz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir