İnsanlık millet hoşgörü kavramlarını birlikte değerlendiriniz

“İnsanlık, millet, hoşgörü” kavramlarını birlikte değerlendiriniz. Ulaştığınız sonuçları listeleyiniz.

İnsanlık; Bütün insanları, insanlığı içine alan insanı sevme ve insancıl olmadır. Diğer insanları sevme ve onlara hoşgörülü ve iyi yaklaşmadır. İnsana yaraşır şekilde hareket etmektir.

Millet; belli bir kara parçası üzerinde, yaşayanların aralarında ortak bir dil, tarih, ülkü, din, duygu, gelenek gibi değerlerin olduğu topluluklar.

Hoşgörü; Diğer insanlarla olan ilişkilerde, diğer insanlara, müsamaha gösterme ve teloranslı davranmı durumudur.