İslam öncesi Arap toplumunun toplumsal yaşantısı hakkında neler biliyorsunuz?

İslam dini, Arabistan Yarımadası’nda Mekke şehrinde doğmuştur. Araplarca kutsal sayılan Kâ- be’den dolayı Mekke önemli bir şehirdi. İslamiyet doğmadan önce Arap Yarımadası’nda toplumsal ve ahlaki açıdan pek çok olumsuzluklar yaşanmaktaydı. Haksızlık ve kötü alışkanlıklar yaygınlaşmıştı, in¬sanlar arasında adalete önem verilmiyordu. Güçlü ve zengin olanlar, kimsesiz ve fakirleri eziyordu.

6. yüzyılda Hicaz’da ortaçağın kurulu düzeni alt üst eden ve orta zamanların en kudretli medeniyetini teşkil eden Arapların önceki vaziyetini şu sınıflarda inceleriz.

Araplarda siyasi birlik yoktu. Birbirinden bağımsız kabileler şeklindeydiler. Asabiye vardı yani, kan bağı olduğu aileye ve onun yöneticisine kayıtsız şartsız itaat vardı.

Arabistan yarımadasında putperestlik inancı yaygındır. Siyer tarihçileri, Arapların bir Yaratıcı’nın varlığına inandıkları fakat putları o yaratıcıya ulaşmak için şefaatçi gördüklerini iddia etmiştir. Putlar, en büyük Tanrı’ya tabii bulunuyordu. Her kabilenin kendine ait bir putu vardı. Putlar şeyhin (kabile reisi) evinde bulunur. Bu ev itibar kazanırdı. O put, kabilenin birliğini de ifade ederdi. Bu putları inkar kabileye ihanet olarak kabul edilirdi. Üç tane put vardır ki (Lat, Menat ve Uzza) bunlar bütün Araplar tarafından tapılmaktaydı.

Mekke içinde olan Kâbe dini merkez olarak kabul edilir, yılın belli günlerinde buraya hac yapılırdı. Bu sebeple mekke aynı zamanda ticari bir merkezdi.

Bedevi kültüründen dolayı yazılı bir kültür olmamasına rağmen o zaman sözlü arap dili gelişmiştir. Arabistan halkı bedevi şeklinde yaşamaktaydı. Toplum hür insanlar, mevali (orta tabaka) ve köleler olmak üzere 3 tabakaya ayrılmıştı. Kölelerin hiç bir hakkı yoktu. Azat edilirse hür olamıyor mevali tabakasına çıkabiliyordu.
Sonuç olarak, İslam yukarıdaki durum üzerine gelmiş radikal kararlarla yepyeni bir sistem getirmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. evet gerçekten çok güzel cevaplar var tebrik ederim ama cevaplarınız acaba doğrumu çok merak ediyorummmmmmm

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir