Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Fransız fizikçisi Langevin Kimdir?

Fransız fizikçisi (Paris, 1872 – Paris, 1946). Araştırmalara olan eğilimini küçük yaşta ortaya koyan Paul Langevin, çok parlak bir öğrenciydi, Sorbonne’da ve Ecole Normale Superieure’ de öğrenim gördü, 1897’de agreje ol­du. Fizik ve Kimya Okulu’nda Pierre Curie’nin laboratuvarmda çalıştı. Ay­rıca öğrenimini tamamladıktan sonra bir yıl süreyle Cambridge’deki Cavendish laboratuvarmda îngiliz fizikçisi j.j. Thomson (1856-1940) ile […]

Fransız ozanı Lamartine Hayatı ve Şiirleri

Fransız ozanı (İviScou, 1790 – Paris, 1869). Çocukluğu Müly’de (Saöneet Loire), kralcı bir taşra soylusu olan babası, annesi ve beş kızkardeşi arasında ge­çen Alphonse de Lamartine, Belley (Ain) Koleji’nde okuduktan sonra 1808-1814 yıllan arasında başıboş bir yaşam sürdü. 1816’da julie Charles’la karşılaştı ve onu, 1820’de büyük başarı kazanan Meditations poetiçues’te (Şiirsel Düşünüşler) Elvire olarak canlandırdı. […]

Pierre Choderlos de Laclos Kimdir?

Fransız subayı ve yazarı (Amiens, 1741 -Taranto, 1803). La Fere Topçu Okulu’nu 1763’te top­çu asteğmeni olarak bitiren Pierre Choderlos de Laclos, Fransız ordusu­nun çeşitli kademelerinde görev aldı ve rütbesi tuğgeneralliğe kadar yük­seldi. Bu arada Orleans dükünün hiz­metine girdi. Fransız Devrimi sırasın­da dükün siyasetini destekledi, jakobenler Kulübü’nde etkin bir rol oyna­dı, iki kez de tutuklandı. Silahlara […]

Eugene Labiche Kimdir?

Fransız oyun yazan (Paris, 1815 – Pa­ris, 1888). Zengin bir burjuva ailesinin çocuğu olan Eugene Labiche hukuk öğrenimi gördü ama avukatlık kendisine pek çe­kici gelmedi. Paris’te tiyatro kulisle­rine, büyük kahvelere girip çıktı, çe­şitli gazetelerde yüksek sosyete yaşa­mını konu alan yazılar yayımladı; bu arada La Cleî des champs (Özgürlük, 1839) adlı bir roman yazdı. 1838 ve […]

Cahit Külebi Kimdir? Şiirleri ve Başlıca Eserleri

Türk Ozanı (Tokat 1917) Sivas Lisesi’nden (1936) sonra İstan­bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nü (1940) İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak bitiren Cahit Külebi, Antalya Lisesi (1942), Ankara Devlet Konser- vatuvarı (1945), Ankara Gazi Lisesi (1954) gibi okullarda edebiyat öğret­menliği, Milli Eğitim Bakanlığı müfet­tişliği (1956-1960) yaptı, kültür ataşesi ve öğrenci müfettişi olarak İsviçre’de bulundu (1960-1964). […]

Kristof Kolomb Hayatı ve Keşifleri

Dünya’nın kâşifi (Cenova, İtalya, 1450’ye doğru-Valladolid, İspanya, 1506). Hakkında çok az bilgi bulunan Kris­tof Kolomb’un yaşamı, oğlunun yaz­dıklarıyla, Kolomb’un bir arkadaşının oğlu olan ve Amerika’da İspanyol fet­hinin tarihini yazan Las Casas’m ver­diği değişik bilgiler doğrultusunda tanınabilmiştir. Oğlunun yazdıklarına göre orta halli bir dokumacının oğlu olan ve kendi de dokumacılık yapan Kristof Kolomb, çok genç yaşlarda […]

Kruşçev Kimdir?

S.S.C.B’li devlet adamı (Kalinovska, Kursk [ Ukrayna sınırı yakınları], 1894 – Moskova, 1971). Köylü bir ailenin çocuğu olan Nikita Sergeyeviç Kruşçev köy okulunda sı­nırlı bir öğrenim gördükten sonra on yedi yaşında işçi olarak çalışmaya başladı. Aralık 1917’de, Bolşevik Komünist Partisi. üyesi olmadan, millet­vekili seçildi; devrimi izleyen iç savaş sırasında Ukraynalı partizanların sayfalarında görev aldı ve […]

Ksenophon Hayatı ve Felsefi Görüşleri

Yunan tarihçisi, felsefecisi ve komu­tanı (Atina, İ.Ö. 430’a doğru-İ.Ö.355’e doğru). Varlıklı bir ailenin oğlu olan Ksenop­hon, önce sofistlerin yanında öğrenim gördü, İ.Ö. 404’e doğru Sokrates’le karşılaştı ve onun görüşlerini benim­sedi. İ.Ö. 401’de, Genç Keyhüsrev’in, kardeşi Artakserkses H’ye karşı yap­tığı sefere katılan Thebaili dostu Proksenos’un çağrısına uyarak Anadolu’ ya geçti. İki ordu Babil yakınlarında karşı karşıya […]

Pers imparatoru Kserkses I Kimdir?

Pers imparatoru (İ.Ö. 519’a doğru- Sus, İ.Ö. 465). Dara I ile Atossa’nm (Büyük Keyhüsrev’in kızı) oğlu olan Kserkses I, ba­basının ölümü üstüne İ.Ö. 486’da tah­ta çıkınca ilk iş olarak Mısır ve Babil’ deki ayaklanmaları bastırdı, ardından Marathon yenilgisinin öcünü almak için Yunanlılara karşı hazırlıklara gi­rişti ve büyük bir ordu kurdu. Yapı­lan savaş planına göre Yunanistan’ı […]

Cevdet Kudret Hayatı ve Başlıca Eserleri

Türk yazarı (İstanbul, 1907-İstanbul, 1992). İstiklal Lisesi’ni (1930) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni biti­ren Cevdet Kudret, Kayseri ve Anka­ra Atatürk liseleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı’nda edebiyat öğret­menliği yaptı (1934-1945). Bakanlık­ça öğretmenlik görevine son verile­rek,Türk Ansiklopedisi edebiyat sek­reterliği görevine atandı (1945). Bu­radaki beş yıllık çalışmadan sonra, 1950’de görevinden ayrılmak zorun­da kaldı: Avukatlık yaptı; Türk Dil Kurumu […]

Sayfa 13 of 57« İlk...1112131415...203040...Son »