Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir?

Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir? Türk tuluat sahnesinin ünlü temsilcisi (İstanbul 1835-ay. y. 1914). Fakir bir ailenin çocuğuydu, bu yüzden öğrenimine devam edemedi. Çeşitli sanat dallarında çıraklık etmişti. İlk defa Aksaray’da Taşköprüler yakınında kahveden bozma bir tiyatroda sahneye çıktı. Sonra Galata’da Amerikan tiyatrosunda çalıştı; teşkil ettiği gruplarla İstanbul semtlerinde temsiller verdi. Şehzadebaşı Direklerarası’nda Handehâne-i Osmânı adı […]

Hacı Abdi Efendi Kimdir?

Hacı Abdi Efendi Kimdir? Mühürdar, devlet adamı ve şair (İstanbul 1699-ay.y. 1764 yaşadı). Babıali’de kalemde yetişti, sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın idaresinde bulundu, Patrona Halil isyanında (1730) saklanmak zorunda kaldı. 1732’den itibaren tekrar devlet görevine başladı. 1753, 1757 ve 1763 yıllarında 3 sefer reisülküttap olarak görevlendirildi. Resmi yazılardaki mahareti ve şiirde gösterdiği yetenek, Damad İbrahim […]

Osmanlı Tarihçisi Abdi Efendi Kimdir?

Osmanlı Tarihçisi Abdi Efendi Kimdir? Osmanlı tarihçisi ve şair (XVIII. yy.). Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Asıl adının Abdullah ve şiirdeki mahlasının Abdi olması muhtemeldir. Onu ancak Tarihi Sultan Mahmud Han veya Abdi Tarihi adlı eseriyle tanıyoruz. Osmanlı devletinin oldukça karanlık kalmış bir devresini. Patrona Halil isyanını (1730) gördüklerine dayanarak anlatması bakımından tarihimize hizmeti […]

Saz Şairi Abdi Kimdir?

Saz Şairi Abdi Kimdir? (XVIII. yy.), hece ve aruzla şiirleri vardır. Divan şairlerinden Nabi’nin, halk şairlerinden Aşık Ömer ile Gevheri’nin tesiri altında kalmıştır. Bir aralık, bilinmeyen bir sebeple sürgüne gönderildi. Mekke’de ikamete memur edildi. Şiirlerine cönklerde rastlanır.

Divan Şairi Abdi Kimdir?

Divan Şairi Abdi Kimdir? (XV. yy.). Camasbname adlı manzum hikayeyi Murad II adına Farsçadan Türkçeye çevirdi. Bu eserin dil tarihi bakımından büyük değeri vardır. ABDİ, divan şairi (XVI. yy.), hayatı hakkında bilgi yoktur. Ancak 1545’te yazılmış 1071 beyitlik Niyazname-ı Sa’d ü Hüma (Sad ve Hüma’nın Yakarışları) adlı mesnevisinden başka, Nüzhetnâme-i Abdi (Gül ü Nevruz) Gülbahçesi […]

Emil Abderhalden Kimdir?

Emil Abderhalden Kimdir? İsviçreli fizyoloji bilgini (Ober-Uzwyl 1877-Zürich 1950). Mayalar, vitaminler, hormonlar üzerine incelemeleri vardır. Abderhalden reaksiyonu, fizyolojik (gebelik) veya patolojik (kanser, virüs bakteri, parazit) bir ajan tarafından sokulan protein cinsinden bir yabancı maddeye karşı savunabilmek için, organizmanın saldığı proteolitik mayanın serumda ortaya çıkmasını sağlayan reaksiyon. Gerçekleştirmede karşılaşılan zorluklar yüzünden Abderhalden reaksiyonundan her zaman kesin sonuç […]

Abdal Musa Kimdir?

Abdal Musa Kimdir? (Abdal Musa Sultan da denir), Türk erenlerinden (XIV. yy.). Ahmed Yesevi fıkarası ve Hacı Bektaşi Veli mensubu. Anadolu’ya nereden geldiği bilinmiyor; kimine göre Kırk Abdal ile birlikte Buhara’dan, kimine göre Horasan’ın Hoy şehrinden. Bursa fethinde bulunduğu ve meşhur Geyikli Baba ile karşılıklı kerametler gösterdiği rivayet ediliyor. Müritleri arasında Kaygusuz Abdal’ın bulunduğunu ileri […]

Sayfa 50 of 57« İlk...102030...4849505152...Son »