Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Marquet Kimdir?

Fransız ressamı Marquet, (Bordeaux, 1875 – Pa­ris, 1947). Bütün yaşamını etkileyecek olan sağ­lıksız bir çocukluk döneminden sonra 1890’da Paris’e yerleşen Albert Marquet, önce, Matisse’le tanıştığı Ecole des Arts Decoratifs’e (Dekoratif Sa­natlar Okulu), daha sonra da Ecole des Beauxarts’a (Güzel Sanatlar Okulu) girdi, Gustave Moreau’nun atölyesinde çalışmaya başladı. Louvre’da Poussin,Lorrain,Corot gibi us­taların yapıtlarının kopyalarını yap­tı. Geçimini sağlayabilmek […]

Marlowe Kimdir?

İngiliz oyun yazarı Marlowe, (Canterbury, 1564-Deptford, Londra, 1593). Bir kunduracının oğlu olan Christo­pher Marlowe,Cambridge Üniversitesi’ni bitirdikten (1587) sonra bir oyun­cu topluluğuna katıldı, ama bir kaza sonucu sakatlanınca oyunculuğu bı­rakmak zorunda kaldı. Yirmi üç yaşın­da yazdığı Tamburlaine the Great (Büyük Timur, 1587) adlı oyunu bü­yük bir etki uyandırdı: Timur’un yaşamındaki belli dönemleri yücelten bu iki bölümlük oyun […]

Yenilikçi Bir Yazar Modern Bir Romancı Marivaux Hayatı ve Başlıca Eserleri

Fransız oyun yazarı ve romancısı Marivaux, (Pa­ris, 1688 – Paris, 1763). Riom darphanesi müdürünün oğlu olan Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux bir süre hukuk okuduktan sonra Fontenelle ile Houdar de La Motte’un da yer aldığı Mıne de Lambert, Mıne de Tencin ve Mme Geofrin’in salonlarındaki edebiyat toplan­tılarına katıldı. Elindeki servetini yi­tirince kendini yazmaya adadı. Önce­leri […]

Marcus Aurelius Kimdir? Düşünceleri Nelerdir?

Roma imparatoru Marcus Aurelius (Roma, 121 – Vindo- bona [günümüzde Viyana], 180). Roma imparatoru Antoninus tarafın­dan evlat edinilen Marcus Aurelius, 161-180 yıllan arasında, önce Lucius Aurelius Verus ile birlikte, onun ölü­münden sonra da (169) tek başma sal­tanat sürdü. Marcus Aurelius’un egemen olduğu dönemde kuzeyde Quaduslar ve Markomanlar, doğudaysa Suriye’yi istila eden Parthlara karşı aralıksız savaş­lar yapıldı. […]

Marat Kimdir?

Fransız siyaset adamı Marat, (Boudry, İsviç­re, 1743 – Paris, 1793). Sardinyalı bir hekim ile Cenevreli bir Protestan kadının oğlu olan Jean-Paul Marat, Fransa’nın Bordeaux ve Paris kentlerinde öğrenim gördükten sonra, 1765-1776 yıllarında İngiltere’de he­kimlik yaptı. Orada Fransız Devrimi sırasında da destekleyeceği temel sav­larını içeren, özellikle halkı soylu­lar sınıfının komplolarına karşı sürek­li uyanık ve dikkatli tutmanın gerekli­liğini […]

Mao Dzı-dung Kimdir?

Çinli siyaset ve devlet adamı Mao Dzı-dung, (Şao Şan, Hunan, 1893-Pekin, 1976). Bir köylünün oğlu olan Mao Dzı-dung (Mao Çe Tung ya da Mao Zedung da denir) bir yandan tarlalarda çalıştı, bir yandan da ilkokulda anadilinin zenginliklerini tanıdı. Para bakımın­dan olanaklarının kısıtlı olması ve ay­rıca, derslerde kendi sevdiği kitapla­rı okuyarak dikbaşlılık etmesi yüzün­den öğrenimi aksaklıklarla geçti. […]

Manzoni Hayatı ve Onu Ölümsüzleştiren Tek Romanı

İtalyan yazarı Manzoni, (Milano, 1785-Milano, 1873). Lombardialı soylu bir ailenin çocuğu olan Alessandro Manzoni, Milano’da ve Pavia’da okudu. 1805’te Paris’e git­ti, burada yaşadığı birkaç yıl içinde XVIII yy. ideolojisine bağlı çevreler­le ilişki kurdu. 1808’de Cenevreli bir Calvinci olan Henriette Blondel ile ev­lendi. 1810’da karısının din değiştir­mesinden sonra, Katolikliğe yöneldi ve bu olay İnni sacri (Kutsal İlahiler, […]

İlk Gerçekçi Ressamlardan Biri Mantegna Hayatı

İtalyan ressamı Mantegna (Padova, 1431 – Mantova, 1506) Eski yapıtlara meraklı olan ressam Francesco Squarcione’nin yanında altı yıl süreyle çalışarak arkeoloji ve Roma tarihi konusunda bilgi edinen ve bu arada adını duyuran Andrea Mantegra, 1449’da Padova’da Eremitemi Kilisesi’ndeki Ovetari Şapeli’ni süsle­mekle görevlendirildi ve bu görevini 1456’ya kadar sürdürdü, jacopo Bellini’nin kızı Niccolosa Bellini ile evle­nerek Venedik’in […]

Thomas Mann ve Heinrich Mann Hayatı ve Eserlerinin Özellikleri

Alman yazarı Thomas Mann (Lübeck, 1875-Zürih, 1955). Lübeck’e yerleşmiş varlıklı bir ailenin çocuğu olan Thomas Mann öğrenimi­ni, babasının ölümünden sonra ailece taşındıkları Münih’te sürdürdü. Ön­celeri pangermanizm yanlısı olan Thomas Mann, daha sonra 1920 cum­huriyetini tanıdı. Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesi üstüne Fransa’ya, İsviçre’ye, ardından da A.B.D’ne göç etti. İkinci Dünya savaşından sonra yeniden Avrupa’ya döndü ama Al­manya […]

François Mansart Kimdir?

Fransız mimarı François Mansart (Paris, 1598-Paris, 1666). Yakın akrabası olan mimar ve heykel­ci Germain Gautier’nin atölyesinde yetişen François Mansart geçimsiz bir kişiydi. Kişüiğini ve ustalığını yansıtan ilk ürünü, yapımı 1633’te başla­yan, Paris’te Saint-Antoine sokağın­daki Visitation-de-Sainte Marie Kilisesi’dir. Bu bina, merkez hacmin uzamsal yorumuyla büyük bir özgünlüğe ulaşmıştır. François Man­sart, 1634’te, Gaston d’Orleans tara­fından Blois Şatosu’nun yeniden […]

Sayfa 7 of 57« İlk...56789...203040...Son »