Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Fransız ozanı Mallarme Hayatı ve Eserlerinin Özellikleri

Fransız ozanı Mallarme (Paris, 1842-Valvins, Seine-et-Marne, 1898). Beş yaşındayken annesini yitiren Stephane Mallarme, sekiz yıl yatılı okuduktan sonra 1860’ta lise öğreni­mini tamamladı. Daha sonra memur olarak atandığı Sens’a gitti. Ondaki Baudelaire hayranlığı bu dönemlerde ortaya çıktı. Yirmi yaşındayken gitti­ği Londra’da fransızca öğretmenliği yaparak yaşamını sürdürmeye çalış­tı. Fransa’ya döndüğünde, önce Tournon, sonra da Avignon’da İngilizce öğ­retmenliği yaptı. […]

Klasisizmin Kurucularından Biri Malherbe Kimdir?

Fransız ozanı Malherbe (Caen, 1555-Paris, 1628). Yüksek görevlilerin bulunduğu bir ai­leden gelen François de Malherbe doğduğu kentte okula gitti; Caen, Pa­ris ve başka yabancı ülke üniversite­lerinde (Heidelberg, Basel) hukuk oku­du. Angouleme dükünün yanında sek­reter olarak görev aldı ve onunla bir­likte Provence’a gitti (1576). 1581’de orada evlendi ve aynı yıl Normandiya’ya döndü. Yükselmek için kralın dikkatini çek­mek […]

Malaparte Kimdir?

İtalyan yazarı Malaparte, (Prato, Floransa, 1898- Roma, 1957). Asıl adı Kurt Suckert olan Curzio Ma­laparte 1914’de, okuduğu kolejden ay­rılarak Argonne’da Garibaldi lejyonu­na girdi. Gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle iki kere örnek asker olarak övgüye layık bulundu; Champagne’da yaralandıktan sonra kendisine savaş nişanı verildi (1918). Bir süre diplomatlık görevinde bulu­nan Malaparte 1921’de, dışişlerindeki görevinden ayrılarak edebiyata yönel­di. 1922’de İtalyan […]

Aristide Maillol Kimdir?

Fransız heykelcisi Aristide Maillol (Banyuls-sur-Mer, 1861 – Banyuls-sur-Mer, 1944). Heykel yapmaya oldukça geç başla­yan Aristide Maillol, 1882’de Ecole Nationale Superieure des Beauxarts’da (Güzel Sanatlar Ulusal Yüksek Okulu) önce Gerome, ardından da Cabanel atölyesinde resim çalışmaları yaptı. 1884’ten başlayarak Bağımsız Sanatçılar Salonu’nda yapıtlarını ser­giledi. 1893’te Banyuls’de bir halı atölyesi kurarak dekoratif sanatlar alanında çalışmaya koyuldu. 1894’teBrüksel’de tanıştığı […]

Norman Kingsley Mailer Kimdir?

A.B.D’li yazar Norman Kingsley Mailer (Long Branch, New Jersey, 1923). Çocukluğu, Brooklyn’de geçen Norman Kingsley Mailer, Harvvard’da uçak mühendisliği öğrenimi görürken (1939-1943) öyküler yazmaya başladı. İkinci Dünya savaşı sırasında asker­liğini denizci olarak yaptı ve Büyük Okyanus’taki savaşlara katıldı. 1948’de coşkulu, tartışmacı ve her çe­şit serüvene hazır bir kişiyi anlattığı ilk romanı Çıplak ve Ölüyü (The Naked […]

Mac Luhan Hayatı ve Bildirişim Araçları Konusundaki Temel Görüşleri

Kanadalı toplumbilimci Mac Luhan (Edmonto, Alberta, 1911-Toronto, 1980). Manitoba Üniversitesi’nde mühendis­lik öğrenimi gördükten sonra edebiya­ta yönelen Marshall Mac Luhan (Mc Luhan olarak da yazılır) Cambridge’de (İngiltere) Elizabeth dönemi ozanları ve felsefecileri üstüne araş­tırmalara girişti, daha sonra çeşitli A.B.D. üniversitelerinde bu dönem edebiyatı üstüne dersler verdi. 1951’de The Mechanical Bride: Folklore of İndustrial Man adlı ilk kitabı­nı […]

İtalyan Siyaset Adamı ve Yazarı Machiavelli Hayatı ve Eserleri

İtalyan siyaset adamı ve yazarı Machiavelli (Flo­ransa, 1469-Floransa, 1527). Soylu ama orta halli bir avukatın oğ­lu olan Niccolo Machiavelli (Makyavel de denir), Mediciler dönemi Floransa’sında yaşadı. İyi bir latince öğ­renimi gördükten sonra tarih ve siya­set olaylarıyla ilgilenmeye başladı. 1498’de Floransa kançılarlığına, ar­dından da Onlar Kurulu sekreterliği­ne seçildi; bu ikinci görevi süresince Fransa’da, Almanya’da ve Roma’da değişik […]

Fransa Kralı Louis XIII Hayatı

Fransa kralı (Fonlainebleau, 1601-Saint-Germain-en-Laye, 1643). Henri IV ile Marie de Medicis’nin oğ­lu olan Louis XIII, babasının Mayıs 1610’da öldürülmesi üstüne henüz do­kuz yaşındayken kral oldu. Aynı gün, Paris parlamentosu Louis’nin annesi Marie de Medicis’yi naibe ilan etti. Marie de Medicis, kralın erginlik ça­ğma ulaştığı 1614 yılına kadar bu gö­revi yürüttü ve gerçekte 1617’ye ka­dar yönetimi […]

Türk film yönetmeni Faruk Kene

Türk film yönetmeni (İstanbul, 1910). İstanbul Erkek Lisesi’ni (1933) ve Mü­nih’te Devlet Fotoğrafçılık Okulu’nu bitiren Faruk Kenç, 1939’da Taş Par­çası adlı filmle sinemaya başladı. İlk filminde yönetmenliğin yanı sıra görüntü yönetmenliğini de üstlenen Faruk Kene, daha sonra İstanbul Film’i kurarak (1944) prodüktörlük yaptı ve zaman zaman senaryo yaz­dı. Bu dönemde (Baha Gelenbevi ve Şadan Kâmil […]

Sadettin Kaynak Hayatı ve Besteciliği

Türk bestecisi (İstanbul, 1895 – İstan­bul, 1961). Çocuk yaşmda sesinin güzelliğiyle dik­kati çeken Sadettin Kaynak, Hafız Melek Efendi’den ilahi meşk ederek müziğe başladı. İstanbul Üniversitesi İlahiyet Fakültesi’ni bitirdikten sonra Sultanselim Camisi’nde, ardından da Sultanahmet Camisi’nde başimam ve hatip oldu. 1914’te yedek subay ola­rak gittiği Diyarbakır’da halk müziğiy­le ilgilendi. 1926’da besteciliği bir meslek olarak benimseyen Sadettin […]

Sayfa 8 of 57« İlk...678910...203040...Son »