Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Türk Halk Ozanı Karacaoğlan Kimdir? Hayatı ve Sevgi Ozanı Olması

Türk Halk Ozanı Karacaoğlan Kimdir? Türk halk ozanı Karacaoğlan (1606? – 1679?). Yaşamı konusunda elimizde pek az bilgi bulunan Karacaoğlan’m kimliğiy­le ilgili kesin olmayan bilgüer, kimi di­zelerinden çıkarılmaktadır; Sözgelimi, “Yerim belli, derler Sâiloğlu “/ “Kozan dağından neslimiz / Arı Türkmen’dir aslımız / Varsak’tır durak yerimiz” di­zelerinden kalkarak. Türkmen asıllı Sâiloğulları soyunun çocuğu olarak Adana’nın Bahçe ilçesine bağlı Far­sak […]

Türk Ressamı Duran Karaca Hayatı

Türk ressamı Duran Karaca (Adana, 1934). Tarsus Amerikan Koleji’nde okuduk­tan sonra Ankara Hukuk Fakültesi’ ne giren ama küçük yaşından beri tut­ku haline gelen resim sevgisi nedeniy­le, buradaki öğrenimini yanda bırakarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine kaydını yaptıran Duran Karaca, galeride Halil Dikmen’in, atölyede Cemal Tollu’nun öğrencisi ol­du. Akademiyi bitirince serbest res­sam olarak çalışmayı yeğledi. 1967’de […]

İhsan Cemal Karaburçak Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (İstanbul, 1898 – Anka­ra, 1970). İlköğrenimini Beşiktaş Rüştiyesi’nde, ortaöğrenimini Kabataş İdadisi’nde, yükseköğreniminiyse PTT Mekteb-i Âli’sinde yapan İhsan Cemal Kara­burçak, daha sonra PTT İdaresi’nde müfettişlikten başlayarak, Telgraf İşleri’nde müdürlüğe kadar çeşitli aşa­malarda görev aldı. Bu arada meslek bilgisini artırmak için Avrupa’nın bir ­çok kentinde, aralıklı olarak uzun sü­re kaldı. 1933’te Telgraf İşleri müdür­lüğünden ayrılarak, […]

Kazım Karabekir Kimdir?

Kazım Karabekir, Türk komutanı ve devlet adamı (İstan­bul, 1882 – Ankara, 1948). Zeyrek’te başladığı ilköğrenimini, ba­bası Mehmet Emin Paşa’nın orduda­ki görevi nedeniyle bulunduğu Van. Harput ve Mekke’de sürdüren Kâzım Karabekir, daha sonra Fatih Askeri Rüştiyesi’ni (1896), Kuleli Askeri İdadisi’ni (1899), Harp Okulu’nu (1902) ve Harp Akademisi’ni (1905) bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak atandığı Manastır’da iki yıl süreyle […]

Arif Kaptan’ın Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (İstanbul, 1906-İstanbul, 1979). 1924’te Deniz Harp Okulu’nu makine mühendisi olarak bitiren Arif Kaptan o yıllarda Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen Güzel Sanatlar Birliği gele­neksel sergüerinden birini, bir raslantı sonucu izleyip de etkilenince, res­sam olmaya karar verdi. Sami Yetik ve Ruhi Arel, ona bu yolda ilk uyarı­lan yaptılar, ilk önerilerde bulundu­lar. Doğadan resim çizerek başladığı yeni mesleğini, […]

Ceyhun Atuf Kansu Hayatı Şiirleri ve Eserleri

Ceyhun Atuf Kansu, Türk ozanı (İstanbul, 1919-Ankara, 1978). Ankara Gazi Lisesi’ni (1938) ve İstan­bul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni biti­ren (1944) Ceyhun Atuf Kansu, çocuk hastalıkları uzmanı olarak Turhal Şe­ker Fabrikası’nda (1948-1959), Anka­ra’da Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Turhal Şeker Fabrikası hastanesinin kurulmasında çalıştıktan sonra girdiği Etimesgut Şe­ker Fabrikasındaki görevim ölümüne dek sürdürdü. Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri […]

Orhan Veli Kanık Hayatı Şiir Konusunda Düşünceleri Şiirleri ve Eserleri

Türk ozanı (İstanbul, 1914-İstanbul, 1950) Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdikten (1932) sonra İstanbul Üniversitesi Fel­sefe Bölümü’nde bir süre okuyan (1933-1935), ardından da PTT genel müdürlüğünde çalışan (1936-1942) Orhan Veli Kanık, ilk şiirlerini 1936’da Varlık dergisinde Melih Cev­det (Anday) ve Oktay Rifat’m şiirleriy­le birlikte yayımlayarak dikkati çekti (bu dönemde gerek kendi adını, gerek­se Mehmet Ali Sel takma adım […]

Türk Film Yönetmeni Ömer Kavur Kimdir?

Türk film yönetmeni Ömer Kavur (Ankara, 1944). Ortaöğrenimini İstanbul’da Robert Kolej de ve Kabataş Erkek Lisesinde tamamladıktan sonra Fransa’ya gide­rek Conservatoire İndependant du Cinema Français’yi bitiren Ömer Ka­vur, Bryan Forbes ile Alain Robbe Grillet’nin yanında, birer filmde asis­tan olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitlüelgesel filmler yaptı, bazı reklam filmlerinin çekimi­ne katıldı. 1974’te Refik Halit Ka­ray’ın Yaük.Emineadlıuzunöyküsünü uyarlayarak […]

Türk Ressamı Kavruk Hasan Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı Kavruk Hasan (Akseki, 1919). Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitiren (1944) Haşan Kavruk, daha öğrenciliği sırasında devlet sergilerine yapıt vererek sanat yaşamına başladı. Amatör sergilerde üç kez birincilik kazandı. Silifke, Samsun ve İstanbul’daki orta derece­li okullarda bir süre resim öğretmen­liği yaptıktan sonra, 1947’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resim öğrenimi için Paris’e gönderildi. İki […]

Avusturyalı biyoloji uzmanı ve ruh­bilimci Lorenz Kimdir?

Avusturyalı biyoloji uzmanı ve ruh­bilimci (Viyana, 1903-Altenburg, 1989). Viyana’da karşılaştırmalı anatomi ve hayvan psikolojisi eğitimi gördükten sonra 1940’ta Königsberg Üniversitesi’nde profesör olan Konrad Zacharias Lorenz, modem etolojinin kuru­cularındandır. AvusturyalI olmakla birlikte, çoğun­lukla Batı Almanya’da çalışan Lo­renz, Max-Planck Enstitüsü’nün yö­neticisi olarak Bavyera’da Seewiesen’de hayvanların hareketleri üstü­ne inceleme yaptı. Hayvanların dav­ranışlarım kavramak için onların ya­şama biçimlerini paylaşmak […]

Sayfa 9 of 57« İlk...7891011...203040...Son »