İnkılap Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Kurtuluş savaşı dönemi konularını da kapsayan çalışmaların içinde bulunduğu kategori

Hatayın Ana Vatana Katılması

Hatay’ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939) 1921 Ankara Antlaşması’ndan sonra Suriye sınırımız çizilmiş ve Hatay ülke sınırları dışında kalmıştı.Türkiye Fransa arasında yapılan antlaşmaya göre Hatay’da özel bir yönetim kurulacaktı.Buradaki halkın resmi dil Türkçe olacak ve Türk parası kullanacaktı.Hatay halkına geniş haklar verilmiş ve Lozan Antlaşması’nda onaylanmıştı. Hatay Türk nüfusunun yoğun olduğu bir yerdi ve Misak-i […]

Bursa’da yaşanan Ezan Olayı

    Bursa ‘ da yaşanan ezan olayı( 1 Şubat 1933) 18 Temmuz 1932 ‘de Diyanet İşleri Riyaseti, ezanın Türkçe okunmasına karar verilmişti.1 Şubat 1933’te Bursa Ulu Cami’de imamın göreve gelmemesinden yararlanan  Topal Halil Arapça ezan okumuştur.Her yerde ezan Arapça okunuyor neden Bursa’da Türkçe diyerek Türkçe ezan protesto edilmiştir. Türkçe Ezana tepki gösteren kişiler orada […]

Atatürk’ün sözleri ve ilişkili olduğu inkılaplar

                                      Atatürk’ün sözleri ve ilgili olduğu inkılaplar  “Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz, bununla beraber, hiçbir piyasa başıboş degildir.”DEVLETÇİLİK  “Türkiye’de “muayyen bir dinin merasimi de serbesttir, yani ayin hürriyeti masundur. Tabiatıyla ayinler asayiş ve genel adaba aykırı olamaz, siyasi […]

1. Dünya Savaşı Sonunda Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

milli cemiyetler şeması

Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler Osmanlı Devleti dört yıl süren I. Dünya Savaşında askeri yönden büyük kayıplara uğramıştı. Ülke ekonomisi de iyice zayıflamış, halk günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmişti. Savaşın sonunda şartları çok ağır olan bir anlaşma imzalanması da devleti tam bir teslimiyete mahkum ediyordu. Osmanlı hükumetleri ülkenin içinde bulunduğu duruma çözüm bulamıyor, sadece İtilaf Devletlerinin isteklerini yerine […]

Kuvayimilliye Hareketi nasıl doğdu?

kara fatma ve grubu

Kuvayimilliye Hareketi nasıl doğdu? Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla Anadolu’da uygulanan işgallere karşı Türk halkı teşkilatlanarak bir milli direniş ruhu oluşturdu. İşgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan bu direniş ruhuna Kuvayımilliye (milli kuvvetler), teşkilatına ise Kuvayımilliye Teşkilatı denir. Kuvayımilliye, düzenli ordu kurulana kadar bölgesel olarak işgalci devletlere ya da azınlıklara karşı vatanı savunan silahlı gruplardı. İşgallere karşı […]

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) sırasındaki olaylar nelerdir?

izmirde yunan askerleri

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919), Paris Barış Konferansında İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilme kararından sonra 13 Mayıs 1919’da İzmir’e bir donanma geldi. Filoya komuta eden İngiliz Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral Calthorpe, İzmir valisine şehrin Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. maddesi gereğince işgal edileceğini bildirdi. Osmanlı Hükûmeti validen işgale karşı bir direniş olmamasını istedi. Vali, gelen emir sonunda bütün asker, subay ve […]

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919), 1. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin girişimleriyle savaş sonrası, barışın sürekliliğini sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919’da Paris’te bir konferans düzenlendi. 32 ülke temsilcisinin katıldığı konferansta İngiltere ve Fransa ilk günden denetimi ele aldılar. Konferansa Yunanlılar, Ermeniler ve Araplar nüfuslarının yoğun olduğu bölgelerde haklarını savunmak üzere davet edilmişti. Yapılan görüşmeler sonunda Arap Yarımadası, Irak, Suriye ve Filistin’in […]

Wilson İlkeleri ( 8 Ocak 1918) Nelerdir?

abd başkanı wilson

Wilson İlkeleri ( 8 Ocak 1918) Nelerdir? ABD Başkanı Wilson, I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru savaş sonunda devletlerin uyması gereken kurallar olarak nitelenebilecek 14 maddelik bir bildiri yayımladı. Bildirinin bazı maddeleri şöyledir: – Uluslararası antlaşmalar açık yapılacaktı. – Galip devletler mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacaktı. – Devletler arası barışı sağlamak, sorunlara çözüm bulmak amacıyla Cemiyetiakvam […]

Mondros Ateşkes Anlaşmasının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi Ne Oldu?

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası osmanlı

Mondros Ateşkes Anlaşmasının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi Ne Oldu? İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. maddesini çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlayarak Anadoluyu işgale başladılar. Osmanlı Hükumeti yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz kalıyordu. Osmanlı Devletinde çeşitli kesimlerden i tepkiler geldi. 7. maddenin ülkenin işgaline zemin hazırladığını ve ordunun terhis edilmesiyle ülkenin parçalanacağını anlayan bazı ordu mensupları anlaşmaya tepki gösterdi. Mustafa Kemal de […]

Mondros Ateşkes Anlaşması Maddeleri Nelerdir?

Mondros Ateşkes Anlaşması (30 EKİM 1918) 1918 yılı sonlarına doğru Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti ileAlmanya arasındaki bağlantıyı kesmişti.Almanya’dan gerekli yardımlar alınamayacaktı. Trakya ve İstanbul, olası bir Yunan saldırısına karşı açık hâle gelmişti. İngilizlerin de Suriye ve Filistin üzerinden ilerlemesi Osmanlı Devletini zor durumda bırakmıştı. Bu süreçte İttihat ve Terakki üyeleri hükûmetten çekildi. Sadrazamlığa getirilen Ahmet […]

Sayfa 1 of 212