İnkılap Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Kurtuluş savaşı dönemi konularını da kapsayan çalışmaların içinde bulunduğu kategori

Mondros Ateşkes Anlaşmasının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi Ne Oldu?

Mondros Ateşkes Anlaşmasının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi Ne Oldu? İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. maddesini çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlayarak Anadoluyu işgale başladılar. Osmanlı Hükumeti yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz kalıyordu. Osmanlı Devletinde çeşitli kesimlerden i tepkiler geldi. 7. maddenin ülkenin işgaline zemin hazırladığını ve ordunun terhis edilmesiyle ülkenin parçalanacağını anlayan bazı ordu mensupları anlaşmaya tepki gösterdi. Mustafa Kemal de […]

Mondros Ateşkes Anlaşması Maddeleri Nelerdir?

Mondros Ateşkes Anlaşması (30 EKİM 1918) 1918 yılı sonlarına doğru Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti ileAlmanya arasındaki bağlantıyı kesmişti.Almanya’dan gerekli yardımlar alınamayacaktı. Trakya ve İstanbul, olası bir Yunan saldırısına karşı açık hâle gelmişti. İngilizlerin de Suriye ve Filistin üzerinden ilerlemesi Osmanlı Devletini zor durumda bırakmıştı. Bu süreçte İttihat ve Terakki üyeleri hükûmetten çekildi. Sadrazamlığa getirilen Ahmet […]

1. Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir?

1. Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir? Bolşevik İhtilali nedeniyle Rusya’nın savaştan çekilmesi İtilaf Devletlerini zor durumda bırakmıştı. Ancak ABD 1917’ye kadar İtilaf Devletlerine silah ve cephane satan ancak aktif olarak savaşmayan ABD, Alman denizaltılarının sivil ticaret gemilerine saldırması sonucunda savaşa girdi. Almanya’dan aldığı desteği kesilen Bulgaristan savaşa devam edemedi. Avusturya – Macaristan da iç karışıklıklar nedeniyle savaştan çekildi. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle […]

1. Dünya Savaşı Osmanlı Cepheleri ve 1915 Ermeni Olayları

1. Dünya Savaşı (1914 – 1918) Avusturya – Macaristan veliahdı Ferdinand, Sırbistan ziyareti sırasında Sırp Gavrilo Princip (Gavrilo Prinsip) tarafından öldürüldü. Avusturya – Macaristan bu olay üzerine Sırbistan İki devlet arasında başlayan savaş, İtilaf ve İttifak devletlerinin katılımıyla büyük bir dünya savaşı halini aldı. a. 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan […]

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Nasıldır?

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından birçok değişimin yaşandığı bir yüzyıldır. Siyasi sınırlar, yönetim anlayışı, demografik yapı, kültürel hayat, teknolojik gelişmeler değişimin yaşandığı belli başlı alanlardır. XIX. yüzyılda başlayan bu değişimin etkisi XX. yüzyılın ilk yıllarında da görülmektedir. Bu etkiler sonucunda yaşanan olaylar devletin kaderini de belirlemiştir. Mutlakiyet yönetiminden meşrutiyete geçilmiş ve padişahın […]

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Mustafa Kemal’i tanımanın yolu onun icraatları olmalıdır. Meseleye bu açıdan bakarsak Türk insanının Mondros Mütarekesi ve bunu müteakiben Sevr Antlaşması’na karşı Anadolu’da başlatmış olduğu Kuvayımilliye hareketinin fikrî ve fiilî öncüsü olarak bu idealin amacına ulaştırılmasında o ilk sırayı almaktadır. Bunun yanında günü geldiğinde yani Kuvayımilliye ile düşman işgalinin kırılması ve kovulmasının mümkün olmayacağı düşüncesiyle […]

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerlik Hayatı (Katıldığı Savaşlar Nelerdir?)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerlik Hayatı 1. Trablusgarp Savaşı İtalya, Osmanlı Devleti’ni Trablusgarp bölgesini geri bırakmakla suçlayıp 28 Eylül 1911’de Osmanlı Devleti’ne ültimatom verdi. Osmanlı Devleti, konuyu diplomatik yollarla halletmek istediyse de italya 29 Eylülde Osmanlı Devleti’ne karşı savaş kararı aldı. İngiltere ve Fransa’nın desteğini alan İtalya; işgalini Derne, Tobruk, Homs ve Bingazi’yi içine alacak şekilde genişletti. Bu […]

Mustafa Kemal Sofya’da Hangi Görevde Bulundu?

Mustafa Kemal Sofya’da Hangi Görevde Bulundu? Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları onun 1913’te Sofya ataşemiliterliğine atanmasına neden oldu. Mustafa Kemal göreve başladıktan sonra, Bulgaristan’daki genel durumu tespit etmek için bir geziye çıktı. Bu gezideki amacı Bulgaristan Türklerinin morallerini güçlendirmek, onların Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını daha da artırmak ve Bulgar ordusunun durumunu incelemekti. Mustafa Kemal her gittiği […]

Atatürk’ün Selanik’e Dönüşü

Atatürk’ün Selanik’e Dönüşü, Mustafa Kemal, zor şartlar içinde geldiği Makedonya’da eski okul arkadaşları ve öğretmenlerinin yardımıyla “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”nin Makedonya şubesini açtı. Bir süre sonra tekrar Şam’a döndü. 1907’de Şam’daki stajını bitirip Kolağası rütbesiyle Makedonya’ya tayin edildi. Mustafa Kemal, siyasi faaliyetlerini İttihat ve Terakki Cemiyetinde sürdürdü. Fakat bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyetiyle fikir ayrılığı yaşadı. Mustafa […]

Atatürk’ün Şam Günleri Nasıl Geçmiştir?

Atatürk’ün Şam Günleri Nasıl Geçmiştir? Akademiden başarıyla mezun olan subaylar genellikle Makedonya’ya gönderilirdi. Mezuniyetten sonra atama beklediği günlerde Mustafa Kemal, siyasi faaliyetlerine de devam ediyordu. İstanbul’da kiraladıkları bir dairede arkadaşları ile toplanıp memleket meselelerini görüşüyor, onlarla fikir alış verişinde bulunuyordu. Yaptıkları görüşmelerde Mustafa Kemal meşruti idarenin tekrar kurulmasını, genç subayların bu amacı gerçekleştirmek için atandıkları yerlerde gizli teşkilatlar kurmaları gerektiğini söylüyordu. […]

Sayfa 2 of 3123