Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

III.Mustafa kimdir?

Babası lll.Ahmet’in  padişahlıktan çekilmesinin ardından lll.Mustafa 27 yıl kafes hayatı yaşamış ve 40 yalında tahta oturmuştur. Topçu Ocağı ıslah edilerek hızlı hareket eden hafif toplar dökülmüş. Baron dö Tott, topçu ocağının başına getirilerek yenilenme çalışmaları başlamıştır.Sürat  Topçuları Ocağı kurulmuştur. Deniz subayı yetiştirmek amacıyla  1773’te Mühendishane-i Bahr-i  Hümayun kurulmuştur. Maliye düzene sokulmuş ve gereksiz masraflar kısılmıştır.Yolsuzlukları […]

Havza Genelgesi 28 Mayıs 1919

19 Mayıs 1919 da Mustafa Kemal’in  Samsuna gelmesiyle Kurtuluş savaşı fiilen başladı.(Resmi olarak başlaması Amasya Genelgesiyle oldu.) 22 Mayıs 1919’da Samsun Raporunu hazırlayıp, hükümete gönderdi.Bu raporda türklerin direnişlerinde haklı olduğunu ve Yunanın İzmir’e işgal hakkının olmadığını aynı zamanda kendisinin de böyle düşündüğünü belirtti. 28 Mayıs Havza Genelgesi ( Tamimi / Bildirisi )  Amaçları: Yunan işgaline […]

Haçlı Seferleri

11.yüzyılda Katolik kilisesi’nin öncülüğünde Kudüs’ü müslümanlardan almak ve türkleri ortadoğudan çıkartmak istemiyle Haçlı Seferleri’ne başlamışlardır.Asıl neden Avrupa Devletlerinin doğunun zenginliklerine ullaşma ve derebeylerinin topraklarını genişletmek istemesiydi.Bizans Türklere karşı Avrupa’dan yardım isteğiyle bu süreç başladı. Anadolu Türk Beylikleri bu seferler sırasında  Türkiye Selçuklu Devleti’ni desteklemişlerdir.Bu durumun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Bulundukları bölgeyi tehditlere karşı korumak istemeleri, Ortak […]

Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk Beyliklerinin Anadolunun Türkleştirilmesine katkıları nelerdir?

Malazgirt Savaş’ından sonra Anadolu’da kurulan Türkiye Selçuklu Devleti ile Anadolu’nun fethedilmesi ve türkleştirilmesine katkıları: Bizans’ın anadoludaki hakimiyeti zayıflamıştır. Ermeni ve Gürcülerle mücadele ederek başarı sağlamışlardır. Haçlı savaşlarına karşı müslümanları ve bölgeyi korumuşlardır. Anadolu’dan geçen ticaret yollarının önemi daha da artmıştır. Anadolu’nun Türkleşmesi hızlanmıştır. İslamı yaygınlaştırmışlardır. Anadoluya yerleşerek bayındırlık haline getirmişlerdir.Cami, kervansaray,medrese,kümbet, bedesten, köprü ve hanlar […]

Nüfus sayımı ile neler tespit edilebilir?

Nüfus sayımı bize neleri gösterir? Toplam Nüfus öğrenmiş oluruz. Nufusun cinsiyet durumu öğrenilir.Kadın -Erkek nüfus yoğunluğunun tespit edilir. Kırsal ve kentsel nüfus sayısı tespit edilir. Okuma-yazma durumu ve eğitim düzeyi hakkında bilgi verir. Çalışan insan sayısı ve işsizlik oranı öğrenilir. Nüfusun artış oranı tespit edilir. Nüfusun medeni durumu (evlilik) tespit edilir. Erkeklerde evlilik çağına gelmiş […]

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun Kurulması

Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devlet kurmanın ve bu devletin çağa ayak uyduracak yeniliklerinin yanında sosyal bilimler konusunda da kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyordu.Bu yüzden Dil- Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumlarının açılmasına önderlik etmiştir.Türk milletinin geçmişini, Kültürünü unutmamasını ve daha iyi araştırılmasını sağlamıştır. Türk dilini anlayıp geliştirmek amacıyla 12 Temmuz […]

Atatürk’ün sözleri ve ilişkili olduğu inkılaplar

                                      Atatürk’ün sözleri ve ilgili olduğu inkılaplar  “Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz, bununla beraber, hiçbir piyasa başıboş degildir.”DEVLETÇİLİK  “Türkiye’de “muayyen bir dinin merasimi de serbesttir, yani ayin hürriyeti masundur. Tabiatıyla ayinler asayiş ve genel adaba aykırı olamaz, siyasi […]

Okulunuzdaki sosyal faaliyetler yapılırken demokrasinin hangi ilkeleri uygulanmıştır?

Okulunuzdaki sosyal faaliyetler yapılırken demokrasinin hangi ilkeleri uygulanmıştır? Örnekler veriniz. Okulumuzdaki sosyal faaliyetlerin uygulandığı kulüpler ve eğitsel faaliyetlerde, demokrasinin uygulanan ilkelerine bakacak olursak, hukukun üstünlüğü kulüp önceden belirlenmiş belirli kurallara göre yönetilmektedir. Seçimler, kulüp yöneticileri herkesin özgürce aday olabileceği bir seçimle oluşmaktadır. Eşitlik, bütün kulüp üyelerine eşit haklar tanınmaktadır. Çoğunluk ve katılım, bütün kulüp üyeleri […]

Okullarda faaliyet gösteren eğitsel ve sosyal kulüpler hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Okullarda faaliyet gösteren eğitsel ve sosyal kulüpler hakkında düşünceleriniz nelerdir? Diğer okullarda olduğu gibi sizin okulunuzda da çeşitli sosyal kulüpler vardır. Sınıf rehber öğretmenleri her öğretim yılının başında öğrencilerini ilgi, istek ve yeteneklerine göre bu kulüplere üye yaparlar. Sınıflardan seçilen öğrenciler de kulüp rehber öğretmenlerinin gözetiminde bir araya gelerek üyesi oldukları kulübün genel kurulunu oluştururlar. […]

Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların toplumda yerleşmesinde basın, yayın organlarının etkileri neler olmuştur?

Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların toplumda yerleşmesinde basın, yayın organlarının etkileri neler olmuştur? Basın yayın Atatürk’üm gerçekleştirdiği inkılapları halka duyurarak, halkın inkılaplardan haberdar olmasını, inkılapların uygulaması konusunda bilgilendirilmesini sağlamıştır. Türk halkı tarafından inkılapların benimsenmesi ve kabulü hızlanmıştır. İnkılap dönemindeki Türk basını İnkılapları hemen benimsemiştir. Örneğin harf inkılabı uygulamaya geçince, Basın hemen gazete ve dergileri latin alfabesine göre […]

Sayfa 1 of 13812345...102030...Son »