Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

Cumhuriyet yönetimi neden demokrasi ilkelerinin en iyi uygulandığı yönetim şeklidir?

Cumhuriyet yönetimi neden demokrasi ilkelerinin en iyi uygulandığı yönetim şeklidir? Cumhuriyet cumhurun yani halkın kendi kendisini yönetmesidir.  Demokrasinin temel ilkeleri ile cumhuriyet yönetimi örtüşmektedir. Demokrasinin temel ilkeleri, vatandaşların özgür olması, devletin insan haklarına saygı göstermesi, vatandaşların eşit olması, halkın hakimiyeti ve egemenliği, çoğulculuk ve katılımcılıktır.  Cumhuriyet ile yönetimler genel ve eşit oylu bir seçimle geldiği […]

Monarşi oligarşi ve teokrasi yönetimlerinin ortak özellikleri nelerdir?

Monarşi oligarşi ve teokrasi yönetimlerinin ortak özellikleri nelerdir? Oligarşi, teokrasi ve monarşi yönetim biçimleri demokratik yönetimler olmayıp, ortak özellikleri demokrasinin temel ilkelerinin uygulanmalarının mümkün olmamasıdır.  Bu yönetim biçimlerinde özgürlükten söz edilemez, monarşide padişah ve kralın, teokraside bir zümre yada grubun keyfi uygulamaları ile bir kişinin veya bütün toplumun özgürlükleri kısıtlanabilmekte, vatandaşların yaşam hakları bile ellerinden […]

Oligarşi ile yönetilen bir ülkede demokrasinin temel ilkelerinden hangileri uygulanmaz?

Oligarşi ile yönetilen bir ülkede demokrasinin temel ilkelerinden hangileri uygulanmaz? Karşılaştırınız. Hakimiyetin belirli bir grubun elinde olduğu yönetim şekline oligarşi denir. Genellikle yönetimdeki grup, askerî, siyasi veya maddi bakımdan ülkenin ileri gelen kişilerinden oluşur. Az sayıda insan yönetimde söz sahibidir. Siyasi gücü elinde bulunduran bu grup, devletin tüm kurumlarının kontrolünü elinde tutar. Bu yönetim biçiminde demokrasinin […]

Monarşi ile yönetilen bir ülkede demokrasinin temel ilkelerinden hangileri uygulanmaz?

Monarşi ile yönetilen bir ülkede demokrasinin temel ilkelerinden hangileri uygulanmaz? Bir ülkenin monarşi ile yönetilmesi demek, o ülkede bütün egemenliğin hakimiyetin tek kişi elinde toplanması demektir. Ülkenin bütün hukuk yapısı o tek kişinin ağzından çıkacak ve kanun olacak sözlere bağlıdır. Monarşi ile yönetilen ülkelerde, demokrasinin temel ilkeleri olan özgürlük, milli egemenlik, çoğulculuk, insan haklarına saygı […]

Özgürlük ilkesinin demokrasinin diğer ilkeleriyle ilişkisini açıklayınız.

Özgürlük ilkesinin demokrasinin diğer ilkeleriyle ilişkisini açıklayınız. Özgürlük, İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haklardan biridir. Özgürlük, bireyin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir. Alttaki resimden yola çıkarak, demokrasinin ilkeleri ile özgürlüğün ilişkisine bakacak olursak; Özgür olamayan bir milletin egemenlik ilkesini kullandığını düşünmek mümkün değildir. Özgür olmayan milletin seçme hakkı olmadığı için egemen olamaz.   Özgürlük, eşitliği […]

İnsan haklarının en fazla gözetildiği yönetim biçimi hangisidir?

İnsan haklarının en fazla gözetildiği yönetim biçimi hangisidir? Neden? İnsan hakları en çok demokrasi ile yönetim biçimlerinde gözetilir. Demokraside insana değer verilir. İnsan hak ve özgürlükleri Anayasalar ile güvence altına alınmaktadır. Demokrasinin insan hakları bakımından diğer bir güvence de yönetime seçilenlerin belli bir süreliğine seçiliyor olabilmesidir. Cumhuriyeti yönetime seçilen bir kişinin ağzından okuyalım. “Ben göreve […]

Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş

“Kızlarını okutmayan millet, oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız. Kızları okumamış, iyi eğitim görmemiş milletlerin, iyi çocuk yetiştirebilmeleri mümkün değildir. Cahil annelerinin çocukları anneleri olmayan çocuklar gibi, eğitimden uzak olacaklardır.  

Fransız İhtilalinin insan haklarının gelişimine ne gibi katkıları olmuştur?

Fransız İhtilalinin insan haklarının gelişimine ne gibi katkıları olmuştur? Araştırınız. Fransız ihtilali ile birlikte düşünsel yapıda olan eşitlik, hak ve özgürlükler uygulamaya konulmuş, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlanarak, Krallık devrilerek, yönetim biçimi olarak cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu ihtilalden sonra hiç bir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Dünya üzerindeki bütün devletler bu akımdan etkilenmiş, yetersiz de […]

Hak ve özgürlük kavramlarından neler anlıyorsunuz?

Hak ve özgürlük kavramlarından neler anlıyorsunuz? Açıklayınız. Hak ve özgürlük birbirlerini tamamlayan, birbirlerinden ayrılmayan iki kavramdır. İnsan haklarının neler olduğu uluslararası belgelerde, özellikle Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilmiştir. Bu belgelerde insan hakları tüm insanlık için ortak değerler, erişilmesi gereken ortak idealler olarak ifade edilmiştir. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde tüm insanlar yasalar önünde […]

İnsanlar arasında demokrasi anlayışının giderek gelişmesi

İnsanlar arasında demokrasi anlayışının giderek gelişmesi ülke yönetimlerini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. İnsanlar arasında demokrasinin anlayışının gelişimi sonucunda, yönetimlerin ve devletlerinde, demokratik yönetimlerine geçmesine sebep olmuştur.  Bu süreçte, kraliyetler İngiltere örneğinde olduğu gibi, sembolik hale gelmiş, tam demokratik yönetime geçilmiş, bir çok krallık ve imparatorluk yıkılmıştır.  Günümüzde de demokrasiye geçiş yönünde tam demokrasiye geçememiş ülkelerde halkın […]

Sayfa 10 of 138« İlk...89101112...203040...Son »