Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

Milli Mücadelede başarı sağlanmasına o dönemde yayınlanan gazetelerin ne gibi katkıları olmuştur?

Milli Mücadelede başarı sağlanmasına o dönemde yayınlanan gazetelerin ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız. Milli mücadeleyi sadece cephede savaşanlar değil, topyekün, bütün Türk Milleti kazanmıştır. Milli mücadele sırasında yayınlanan gazeteler, Türk milleti Milli Mücadelenin durumu hakkında bilgilendirmeşler, milli bilincin oluşması yönünde katkıları olmuştur. Cephelerin ihtiyaçlarına halka ileterek, birlik ve yardımlaşmanın oluşmasına katkı sağlamışlardır.

Bir sivil toplum kuruluşuna katkı sağlamanız istense neler yapardınız?

Çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunuz bir sivil toplum kuruluşuna katkı sağlamanız istense neler yapardınız? Açıklayınız. Bir sivil toplum kuruluşuna, çalışmalarını devam ettirebilmesi için ilk önce ona maddi yardımda bulunurdum. Sivil toplum kuruluşunun çalışma alanında uzmansam, gönüllü olarak çalışmalarına katılır. Faaliyetleri yürütmesinde yardımcı olurdum. Sivil toplum kuruluşunun kamu oyu oluşturma ve tanıtımı amacıyla, sosyal medya, internet, […]

Çevre yasası hazırlarken basında yer alan çevreye zarar verenlere yaptırım uygulanmasına

Çevre yasası hazırlarken basında yer alan çevreye zarar verenlere yaptırım uygulanmasına ilişkin haberlerin etkisi var mıdır? Açıklayınız. Çevre konusunda veya başka konularda da olabilir yasa hazırlarken, çevre ile ilgili haberlerin etkisi vardır. Bu haberler, yasayı hazırlayanlar üzerinde, haberde olan olayın önlenmesi için ne gibi kuralların koyulması gerektiğini gösterir. Olay ve haberler toplum genelini etkilemeye başlayınca, […]

sivil toplum kuruluşlarının görevlerinin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Yukarıda yer alan İnternet haberinden yola çıkarak sivil toplum kuruluşlarının görevlerinin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Sivil toplum kuruluşları toplum yararına gönüllü çalışan, resmi kamu kurumları dışındaki kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları, hukuki, çevresel, sosyal kültürel ve siyasi amaçlar doğrultusunda lobi yapıp kamuoyu oluşturmak için çalışırlar. Ayrıca Sivil toplum kuruluşları şu alanlarda; -Eğitim -Sağlık -Sosyal Yardımlaşma -İnsan […]

Toplumsal bir sorun ile ilgili gündem ve kamuoyu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz.

Toplumsal bir sorun ile ilgili gündem ve kamuoyu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz. Sivil toplum kuruluşları hangi yollarla gündem ve kamuoyu oluştururlar açıklayınız. Sivil toplum kuruluşları, mensuplarını ilgilendiren, yada ulusal düzeyde gördükleri sorunlara dikkat çekmek bu sorunlara çözüm bulunmasını sağlamak için kamuoyu oluştururlar. Bunlara örnek olarak; Tüketiciler Birliği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türk […]

Demokratik devletlerde kamuoyuna neden önem verilir?

Demokratik devletlerde kamuoyuna neden önem verilir? Açıklayınız. Halkın bir konu hakkındaki düşüncesine kamuoyu deriz.  Demokratik devletlerde, kamuoyu yönetimleri meydana getirir. Seçimlerin sonucu bir anlamda kamuoyudur. Demokratik devletlerde kamuoyunun oluştuğu konuları, devlet yöneticilerinin dikkate alması, o konu üzerinde çalışmaları gerekir.  Demokratik devletlerde kamuoyu bir anlamda baskı aracıdır.

Toplumda bir görüşün kabul edilmesinde ya da değiştirilmesinde kitle iletişim araçlarının rolü nedir?

Toplumda bir görüşün kabul edilmesinde ya da değiştirilmesinde kitle iletişim araçlarının rolü nedir? Kitle iletişim araçları, kamuoyu oluşturan ve kamuoyunu etkileyen araçlardır. Kitle iletişim araçları bir görüşün toplumda kabu edilmesini yada toplumda kabul edilen yanlış bir düşüncenin değiştirilmesini sağlar. Kitle iletişim araçları karşılıklı etkileşim, bilgi ve haber alma kanallarıdır.

Medyada çıkan haberler ülke yöneticilerinin kararları üzerinde etkili midir?

Medyada çıkan haberler ülke yöneticilerinin kararları üzerinde etkili midir? Bir örnek ile açıklayınız. Medyada yer alan konular kamuoyunu etkilemesi mümkün olduğundan dolayı, ülke yöneticilerinin üzerinde de etkilidir. Genelde ana haber bültenlerinde çıkan adli vakaların çok kısa zamanda çözüme ulaştığına şahit olmuşuzdur. Haberlere çıkmayan bir olay çözülemezken yada çözümü aylar sürerken, haberlerde çıkması medyada yer alması […]

Kanun ve kurallara uyulmazsa toplumda ne gibi problemler ortaya çıkabilir?

Kanun ve kurallara uyulmazsa toplumda ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Tartışınız. Toplumu oluşturan, vatandaşlar, yöneticiler herkes kanun ve kurallara uymaları gerekir.  Kanunlar vatandaşların özgürlüklerinin sınırlarını belirler, kanunlar genel yapıda eşitlik gözetilerek düzenlenir. Herkes tarafından bu kanunlara uyulmalıdır ki, özgürlüklerin sınırları aşılmamış olsun. Kanunlara uyulmazsa, toplumda bir düzensizlik, adaletsizlik doğar güvenli olmayan bir toplum ortaya çıkar.

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak neden önemlidir?

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak neden önemlidir? Açıklayınız. Milletvekillerinin halk tarafından seçilmesinin önemini tartışınız. Vatandaşların yönetime katılabilmeleri, temsilcileri vasıtası ile yönetilebilmeleri için, vatandaşların seçme ve seçilme haklarını kullanıyor olabilmeleri gerekir. Egemenliğin halk da olmadığı yöneticilerini seçemeyen toplumlar, diktatörlüklere yönetilirler, diktatörlükle yönetilen halkların gelecekleri, hak ve özgürlüklerini kullanabilme durumları sadece bir kişinin keyfine ve iki dudağının […]

Sayfa 2 of 13812345...102030...Son »