Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğunu kanıtlayan uygulamalara örnekler veriniz.

Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğunu kanıtlayan uygulamalara örnekler veriniz. Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğunu, Yürütme organının kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetmesini, idarenin kararlarından dolayı, etkilenen vatandaşların, bu kararlarını mahkemeler yoluyla iptal ettirip, zararlarını tazmin ettirebilmeleri kanıtlar. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin kararları da danıştayın denetiminde olup, hukuksuz bir durum olduğunda, danıştay bu kararları ivedi durumlarda yürürlüğü durdurabilir, […]

Eski Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini egemenliğin kaynağı açısından karşılaştırınız.

Eski Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini egemenliğin kaynağı açısından karşılaştırınız. Eski Türk devletlerinde egemenliğin kaynağı kut inancı, yani hakana egemenliği tanrının verdiğine inanılırdı. Türkiye Cumhuriyetinde egemenliğin kaynağı halktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Söylencesinden bu durum ortaya çıkmaktadır.  

Orta Asya Türk devletlerinde hakanın sınırsız yetkileri yoktur.

“Orta Asya Türk devletlerinde hakanın sınırsız yetkileri yoktur.” diyen biri, bu görüşüne kanıt olarak neleri gösterebilir? Orta Asya Türk devletlerinde, beylerden ve toplumun ileri gelenlerinden oluşan bir kurultay vardı. Hakan önemli kararlardan önce kurultayı toplar, görüş ve düşüncelerini alırdı. Bu görüşlerden de faydalanarak en son kendi düşüncesini açıklardı.  Bu uygulama hakanın yetkilerinin sınırsız olmadığını göstermektedir.

Okulunuzda hangi eğitsel faaliyetlere katılıyorsunuz?

Okulunuzda hangi eğitsel faaliyetlere katılıyorsunuz? Bu faaliyetlerdeki uygulamaların demokrasi ilkelerine uygun olduğunu söyleyebilir misiniz? Neden? Okullarda genellikle, satranç kulübü, Çevre Koruma kulübü, Yeşilay Kulübü, Spor Kulübü, İzcilik Kulübü, Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü, Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü, Yayın ve İletişim Kulübü, Folklor Kulübü, Kütüphanecilik Kulübü, Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü, Sağlık, Temizlik, Beslenme ve […]

Sosyal kulüplerdeki çalışmalarınızın size kazandırdıklarının neler…

Sosyal kulüplerdeki çalışmalarınızın size kazandırdıklarının neler olduğunu sınıfınızda tartışınız. Sosyal etkinliklerin amacı öğrencilere bazı tutum ve davranışları kazandırmaktır. Bu tutum ve davranışlar; insan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, çevreyi koruma, planlı, etkin ve verimli çalışma, sorumluluk alabilme, toplumsal sorunlarla ilgilenme ve çözümüne katkı sağlamadır. Grup dayanışması ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış […]

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin sonuçları neler olabilir?

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin sonuçları neler olabilir? Kamuoyu yanlış bilgilendirilerek, gerçeklerin üzeri kapatılır karartılır. Kamuoyu yanlış bilgilendirilerek, bir amaç uğruna yönlendirilmek istenir. Toplum üzerindeki etkisi çok tahrip edici, yıkıcı ve parçalayıcı olabilmektedir. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi sonucunda, bu ülkede, ayaklanma, isyan  ve ihtilallere de sebep olabilmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirilerek bazen olaylar karşısında kayıtsız kalması da […]

Şikayetçi olduğunuz bir uygulamanın değiştirilmesi konusunda…

Şikayetçi olduğunuz bir uygulamanın değiştirilmesi konusunda yöneticileri etkilemek için neler yapardınız? Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda, şikayetçi olduğumuz o sorunun ortadan kaldırmak için; – Şikayetçi olduğumuz uygulamanın kaynağı ile önce yapıcı ve kibar bir dille, bu durumun yanlış olduğunu, düzeltilmesi gerektiğini anlatırım. – Yine de düzeltilemeyen bu uygulama için, usulüne uygun bir şekilde, muhatap kurum ve […]

Türkiye Cumhuriyetinin sosyal devlet olduğunu gösteren başka hangi uygulamalar

Çevrenize baktığınızda Türkiye Cumhuriyetinin sosyal devlet olduğunu gösteren başka hangi uygulamaları görüyorsunuz? Çalışma: Bütün vatandaşların çalışma, insan onuruna yakışan ücret alma hakkı vardır. İşsiz insanların da insan onuruna yakışan asgari bir yaşam düzeylerinin olmasını devlet sağlamaktadır. Devlet vatandaşların çalışmasını sağlamaktadır. Adil ücret: Devlet vatandaşların eşit işlerden eşit ücret alması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Hakkı: Üçüncü […]

Laiklik ilkesi milli birlik ve beraberliğimizin kurulması ve devam ettirilmesinde

Laiklik ilkesi milli birlik ve beraberliğimizin kurulması ve devam ettirilmesinde nasıl bir rol oynamaktadır? Laiklik ilkesi, ülkemizin üniter yapısını ayakta tutan temel bir ilke olarak rol oynamaktadır. Laiklik ilkesi sonucu Devlet dini inançları sebebiyle vatandaşları arasında her hangi bir ayrımda bulunamaz. İbadetlerinden dolayı veya yapmadığı ibadetler için kimse sorgulanamaz kınanamaz.  Din, mezhep, görüş, inanç ayırt […]

Türkiye Cumhuriyetinin laik niteliğini gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz?

Türkiye Cumhuriyetinin laik niteliğini gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz? Laikliğin en genel tanımı devlet işlerine dini hükümlerin uygulanmamasıdır. Modern medeni kanunun kabulünü örnek gösterebileceğimiz gibi, Atatürk dönemindeki bazı laiklik uygulamaları şu şekildedir. Atatürk döneminde Laiklik simgesel, kurumsal, işlevsel ve yasal olmak üzere temelde dört alandaki düzenlemeler ile kendini göstermiştir. Başta alfabe değişikliği olmak üzere, öz […]

Sayfa 5 of 138« İlk...34567...102030...Son »