Kültürlerin gelecek nesillere aktarılmasında gelenek ve göreneklerin etkileri nedir?

Gelenekler ve görenekler, nesilden nesile aktarılan, yazılı olmayan kurallardır. Hukuki yaptırımları olmamakla beraber, toplum içinde yaygın olduğu herkes tarafından bilindiği için sert bir yaptırım özelliği vardır. Kültür gelenek ve göreneklerin toplamıdır diye söylenebilir. Kültürler gelecek nesillere gelenek ve görenekler vasıtası ile aktarılmaktadır.