Mekke’den Medine’ye hicretin İslam dininin yayılmasında ne gibi etkileri olmuştur?

Mekke’den, Medine’ye hicret, İslam’ın yayılışını hızlandırmıştır. Müslümanlar devlet olma yolunda topluluk olmuşlardır. Diğer topluluklarla Yahudilerle antlaşma yapmışlar. Kendilerini korumak ve İslamı yaymak için savaşmışlardır.

Medine’ye hicretle birlikte Hz. Muhammed’in hayatında ve İslam’a çağrı faaliyetlerinde yeni bir dönem başlamış oldu. Hz. Muhammed, Medine’de İslam’ı anlatabileceği özgür bir ortama kavuştu. Müslümanlar Mekkelilerin baskı ve işkencelerinden kurtuldular, ibadetlerini rahatça yerine getirme imkânı buldular. Bundan sonra yapılacak iş, Medine’de sosyal barışı kurmak ve buna yönelik kurumlan oluşturmaktı. insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde uyacakları kuralları düzenleyerek güçlü bir İslam toplumu meydana getirmekti.

Hz. Muhammed, Medine’de ibadet, eğitim, öğretim ve sosyal hayata yönelik faaliyetler gerçekleştirdi ve kurumlar oluşturdu. İslamiyet, Medine’de ve Arabistan’da hızla yayıldı. Medine, İslam’ın merkezi hâline geldi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir