sivil toplum kuruluşlarının görevlerinin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Yukarıda yer alan İnternet haberinden yola çıkarak sivil toplum kuruluşlarının görevlerinin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Sivil toplum kuruluşları toplum yararına gönüllü çalışan, resmi kamu kurumları dışındaki kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları, hukuki, çevresel, sosyal kültürel ve siyasi amaçlar doğrultusunda lobi yapıp kamuoyu oluşturmak için çalışırlar. Ayrıca Sivil toplum kuruluşları şu alanlarda; -Eğitim -Sağlık -Sosyal Yardımlaşma -İnsan […]

Toplumsal bir sorun ile ilgili gündem ve kamuoyu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz.

Toplumsal bir sorun ile ilgili gündem ve kamuoyu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz. Sivil toplum kuruluşları hangi yollarla gündem ve kamuoyu oluştururlar açıklayınız. Sivil toplum kuruluşları, mensuplarını ilgilendiren, yada ulusal düzeyde gördükleri sorunlara dikkat çekmek bu sorunlara çözüm bulunmasını sağlamak için kamuoyu oluştururlar. Bunlara örnek olarak; Tüketiciler Birliği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türk […]

Demokratik devletlerde kamuoyuna neden önem verilir?

Demokratik devletlerde kamuoyuna neden önem verilir? Açıklayınız. Halkın bir konu hakkındaki düşüncesine kamuoyu deriz.  Demokratik devletlerde, kamuoyu yönetimleri meydana getirir. Seçimlerin sonucu bir anlamda kamuoyudur. Demokratik devletlerde kamuoyunun oluştuğu konuları, devlet yöneticilerinin dikkate alması, o konu üzerinde çalışmaları gerekir.  Demokratik devletlerde kamuoyu bir anlamda baskı aracıdır.

Toplumda bir görüşün kabul edilmesinde ya da değiştirilmesinde kitle iletişim araçlarının rolü nedir?

Toplumda bir görüşün kabul edilmesinde ya da değiştirilmesinde kitle iletişim araçlarının rolü nedir? Kitle iletişim araçları, kamuoyu oluşturan ve kamuoyunu etkileyen araçlardır. Kitle iletişim araçları bir görüşün toplumda kabu edilmesini yada toplumda kabul edilen yanlış bir düşüncenin değiştirilmesini sağlar. Kitle iletişim araçları karşılıklı etkileşim, bilgi ve haber alma kanallarıdır.

Medyada çıkan haberler ülke yöneticilerinin kararları üzerinde etkili midir?

Medyada çıkan haberler ülke yöneticilerinin kararları üzerinde etkili midir? Bir örnek ile açıklayınız. Medyada yer alan konular kamuoyunu etkilemesi mümkün olduğundan dolayı, ülke yöneticilerinin üzerinde de etkilidir. Genelde ana haber bültenlerinde çıkan adli vakaların çok kısa zamanda çözüme ulaştığına şahit olmuşuzdur. Haberlere çıkmayan bir olay çözülemezken yada çözümü aylar sürerken, haberlerde çıkması medyada yer alması […]

Kanun ve kurallara uyulmazsa toplumda ne gibi problemler ortaya çıkabilir?

Kanun ve kurallara uyulmazsa toplumda ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Tartışınız. Toplumu oluşturan, vatandaşlar, yöneticiler herkes kanun ve kurallara uymaları gerekir.  Kanunlar vatandaşların özgürlüklerinin sınırlarını belirler, kanunlar genel yapıda eşitlik gözetilerek düzenlenir. Herkes tarafından bu kanunlara uyulmalıdır ki, özgürlüklerin sınırları aşılmamış olsun. Kanunlara uyulmazsa, toplumda bir düzensizlik, adaletsizlik doğar güvenli olmayan bir toplum ortaya çıkar.

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak neden önemlidir?

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak neden önemlidir? Açıklayınız. Milletvekillerinin halk tarafından seçilmesinin önemini tartışınız. Vatandaşların yönetime katılabilmeleri, temsilcileri vasıtası ile yönetilebilmeleri için, vatandaşların seçme ve seçilme haklarını kullanıyor olabilmeleri gerekir. Egemenliğin halk da olmadığı yöneticilerini seçemeyen toplumlar, diktatörlüklere yönetilirler, diktatörlükle yönetilen halkların gelecekleri, hak ve özgürlüklerini kullanabilme durumları sadece bir kişinin keyfine ve iki dudağının […]

Bir ülkede yargı bağımsızlığı yoksa ne gibi sorunlarla karşılaşırız?

Bir ülkede yargı bağımsızlığı yoksa ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Tartışınız. Yargı bağımsızlığın olmadığı bir ülkede, adalet ve güvenlik duygusu zedelenmiş insanların güveneceği, haklarının ortaya çıkacağı bir kurumun kalmadığı ortaya çıkar. Yargı bağımsız olmazsa, haksızlığa uğrayabilir, haklı davamızda bile, devletin yönetenlerin yada, ekonomik olarak güçlü insanların kazandıklarını, kaybettiğimizi ve toplumda büyük bir huzursuzluğun ortaya çıktığını görürüz.

Ülkemizde yürütme organının bağımsız olmasının önemini açıklayınız.

Ülkemizde yürütme organının bağımsız olmasının önemini açıklayınız. Ülkemizde yürütme, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu tarafından yerine getirilir. Yürütme bu yetkisini yerine getirirken, bağımsız olmalı, diğer organlara bağımlı olmamalıdır. Yargının yetkisi, yürütmenin aldığı kararların yaptığı eylemlerin kanunlara uygunluğunu denetlemektir. Yürütme yerine geçerek onun yerine kararlar veremez. Kanunlara aykırı olması durumunda yargı yürütmenin aldığı kararı iptal edebilir. […]

Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır?

Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır? Açıklayınız. Devletin temel 3 yetkisi vardır. Yasama ile kanunları çıkarır kural koyar. Bu ortaya çıkardığı kuralları yürütme ile uygular yerine getirir. Bu kanunların uygulanmasını yargı yetkisi ile denetler. Bu 3 yetkinin de tek elde olması, keyfiliği ortaya çıkarabilir. Yazılı Kanunların çok ileri düzeyde […]

Sayfa 10 of 546« İlk...89101112...203040...Son »