Okulunuzda hangi eğitsel faaliyetlere katılıyorsunuz?

Okulunuzda hangi eğitsel faaliyetlere katılıyorsunuz? Bu faaliyetlerdeki uygulamaların demokrasi ilkelerine uygun olduğunu söyleyebilir misiniz? Neden? Okullarda genellikle, satranç kulübü, Çevre Koruma kulübü, Yeşilay Kulübü, Spor Kulübü, İzcilik Kulübü, Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü, Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü, Yayın ve İletişim Kulübü, Folklor Kulübü, Kütüphanecilik Kulübü, Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü, Sağlık, Temizlik, Beslenme ve […]

Sosyal kulüplerdeki çalışmalarınızın size kazandırdıklarının neler…

Sosyal kulüplerdeki çalışmalarınızın size kazandırdıklarının neler olduğunu sınıfınızda tartışınız. Sosyal etkinliklerin amacı öğrencilere bazı tutum ve davranışları kazandırmaktır. Bu tutum ve davranışlar; insan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, çevreyi koruma, planlı, etkin ve verimli çalışma, sorumluluk alabilme, toplumsal sorunlarla ilgilenme ve çözümüne katkı sağlamadır. Grup dayanışması ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış […]

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin sonuçları neler olabilir?

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin sonuçları neler olabilir? Kamuoyu yanlış bilgilendirilerek, gerçeklerin üzeri kapatılır karartılır. Kamuoyu yanlış bilgilendirilerek, bir amaç uğruna yönlendirilmek istenir. Toplum üzerindeki etkisi çok tahrip edici, yıkıcı ve parçalayıcı olabilmektedir. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi sonucunda, bu ülkede, ayaklanma, isyan  ve ihtilallere de sebep olabilmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirilerek bazen olaylar karşısında kayıtsız kalması da […]

Şikayetçi olduğunuz bir uygulamanın değiştirilmesi konusunda…

Şikayetçi olduğunuz bir uygulamanın değiştirilmesi konusunda yöneticileri etkilemek için neler yapardınız? Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda, şikayetçi olduğumuz o sorunun ortadan kaldırmak için; – Şikayetçi olduğumuz uygulamanın kaynağı ile önce yapıcı ve kibar bir dille, bu durumun yanlış olduğunu, düzeltilmesi gerektiğini anlatırım. – Yine de düzeltilemeyen bu uygulama için, usulüne uygun bir şekilde, muhatap kurum ve […]

Türkiye Cumhuriyetinin sosyal devlet olduğunu gösteren başka hangi uygulamalar

Çevrenize baktığınızda Türkiye Cumhuriyetinin sosyal devlet olduğunu gösteren başka hangi uygulamaları görüyorsunuz? Çalışma: Bütün vatandaşların çalışma, insan onuruna yakışan ücret alma hakkı vardır. İşsiz insanların da insan onuruna yakışan asgari bir yaşam düzeylerinin olmasını devlet sağlamaktadır. Devlet vatandaşların çalışmasını sağlamaktadır. Adil ücret: Devlet vatandaşların eşit işlerden eşit ücret alması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Hakkı: Üçüncü […]

Laiklik ilkesi milli birlik ve beraberliğimizin kurulması ve devam ettirilmesinde

Laiklik ilkesi milli birlik ve beraberliğimizin kurulması ve devam ettirilmesinde nasıl bir rol oynamaktadır? Laiklik ilkesi, ülkemizin üniter yapısını ayakta tutan temel bir ilke olarak rol oynamaktadır. Laiklik ilkesi sonucu Devlet dini inançları sebebiyle vatandaşları arasında her hangi bir ayrımda bulunamaz. İbadetlerinden dolayı veya yapmadığı ibadetler için kimse sorgulanamaz kınanamaz.  Din, mezhep, görüş, inanç ayırt […]

Türkiye Cumhuriyetinin laik niteliğini gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz?

Türkiye Cumhuriyetinin laik niteliğini gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz? Laikliğin en genel tanımı devlet işlerine dini hükümlerin uygulanmamasıdır. Modern medeni kanunun kabulünü örnek gösterebileceğimiz gibi, Atatürk dönemindeki bazı laiklik uygulamaları şu şekildedir. Atatürk döneminde Laiklik simgesel, kurumsal, işlevsel ve yasal olmak üzere temelde dört alandaki düzenlemeler ile kendini göstermiştir. Başta alfabe değişikliği olmak üzere, öz […]

Atatürk milliyetçiliğinin milli birlik ve beraberliğimizin devamındaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz.

Atatürk milliyetçiliğinin milli birlik ve beraberliğimizin devamındaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz. Atatürk Milliyetçiliğinin özünde millet sevgisi, bütün ülke vatandaşların millet bilinci ile, barış ve huzur içinde birlik ve beraberlikle yaşaması vardır. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında millet esastır. Atatürk milliyetçiliğinde özellikle Türk Milleti’nin geçmişine olan sevgi ile birlik ve beraberliğine yer ve değer verilmektedir. Atatürk’ün; “Bize milliyetçi derler, […]

Devlet hangi durumlarda kişinin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilir?

Devlet hangi durumlarda kişinin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilir? Sizce devlet bu tür kısıtlamalarda bulunmalı mıdır? Neden? Temel hak ve özgürlüklerin sıkıyönetim durumu, olağanüstü hal, savaş hali, genel ahlak ve sağlık, suçun önlenmesi gibi durumlarda hakkın özüne dokunmadan ancak yasa ile kısıtlanabilir. Zorunlu hallerde, bu tür kısıtlamalara devlet başvurabilir. Ama bu kısıtlama durumu geçici olmalı genel […]

Bir ülkede demokrasinin varlığı için en az kaç siyasi partinin olması gerekir?

Bir ülkede demokrasinin varlığı için en az kaç siyasi partinin olması gerekir? Neden? Bir ülkede çoğulcu demokrasinin varlığı için birden fazla siyasi partinin olması ve seçimlere katılabiliyor olması gerekir. Tek partinin olduğu seçimlere tek partinin girdiği ülkelerde adı cumhuriyet bile olsa demokrasinin varlığından söz etmek mümkün değildir. 

Sayfa 10 of 543« İlk...89101112...203040...Son »