Büyük Kan Dolaşımı

Büyük kan dolaşımı akciğerler tarafından temizlenmiş kanın vücuda temiz kanı götürüp kirli kanı getirdiği dolaşımdır.Sol karıncıktan temiz kanın  vücutta dolaşımı sonucunda  kirlenerek sağ kulakçığa gelmesiyle son bulur. Temiz kan aort ve atardamarlar ile taşınır.Organlarda ve dokulardaki oksijen ve karbondioksit alışverişini sağlayan kılcal damarlardır.Kirli kan ise toplardamarlarla tekrar kalbe ulaşır.Küçük kan dolaşımı ile temizlenerek büyük kan […]

Kalp atış hızını etkileyen faktörler

Kalp atış hızını etkileyen faktörler nelerdir? Sinirler Omurilik soğanından çıkan otonom sinir sistemine ait sempatik (hızlandırır) ve parasempatik (yavaşlatır) sinirler kalp atış hızını etkiler. Hormonlar Adrenalin ve Tiroksin hormonları kalp atışını hızlandırır. Asetilkolin ise kalp atışını yavaşlatır. Karbondioksit Kandaki CO2 nin artmasıyla PH düşer,asitlik artar.Bu durum omurilik soğanı tarafından algılanır kalp atışı hızlanır. Sıcaklık Vücut […]

Küçük Kan Dolaşımı

Küçük kan dolaşımı vücutta kirlenen kanın temizlendiği kan dolaşımıdır.Sağ karıncıkta başlayan kirli kanın  dolaşım sonucunda  sol kukçığa temiz olarak ulaşmasıyla son bulur. Küçük kan dolaşımı aşağıdaki sıralamada meydana gelir. 1)Karıncıkların kasılmasıyla sağ karıncıktaki kan akciğer atardamarına gider. 2)Akciğer atardamarı O2   ce fakir kanı akciğere taşır. 3)Akciğer alveollerinden geçen kanın O2 derişimi artar, CO2  azalır. 4)Oksijence […]

Popülasyon ekolojisi

  Aynı popülasyona ait bireylerin kromozon sayıları ve beslenme biçimleri  aynı, genetik özellik ve protein yapıları benzerdir.   1)Popülasyon Yoğunluğu : Belli bir alan ya da hacimdeki birey sayısına denir.Popülasyondaki birey sayısı arttıkça popülasyon yoğunuğu artar.Bir popülasyonun ekosistemdeki yerini belirlemede en önemli faktör popülasyonun yoğunluğudur. Doğum-Ölüm oranı, içe-dışa göçler popülasyon yoğunluğunu etkiler. 2)Popülasyon Büyüklüğü : […]

Suyun özellikleri ve canlılar için önemi

Su,canlıların hayatta kalması için gereken temel ögelerdendir.Bu yüzden suya “Yaşam sıvısı” da denir.Su çıplak gözle bakıldığında renksizdir.Tüm canlılar için vazgeçilmez, yaşam için gerekli tatsız ve kokusuz bir temel maddedir. Vücudumuzun %70 i su olması suyun insanlar için önemini yeterince göstermektedir.Günlük olarak su idrar, dışkı, vücuttan ve akciğerlerden çıkan nem sonucu kaybedilmektedir.Eğer yeterli ve düzenli alınmazsa […]

Canlılar ve ortak özellikleri

Tabiatta yaşam belirtileri gösteren varlıklar canlı olarak kabul edilir.Canlıların kendilerine özgü yapısal özellikleri olsa da bir çok ortak özellikleri vardır. 1)KİMYALSAL YAPI Bütün canlıların yapıları benzer kimyalsal maddelerden oluşur. Nükleik asitleri (DNA , RNA) Su Karbonhidratlar Proteinler Yağlar Bazı Mineraller(Ca, Fe, Mg,P, N…) Canlıların sürekliliği için bu maddelerin canlıda mutlaka olması gerekir. 2)Organizasyon ,hücresel yapı […]

Haçlı Seferleri

11.yüzyılda Katolik kilisesi’nin öncülüğünde Kudüs’ü müslümanlardan almak ve türkleri ortadoğudan çıkartmak istemiyle Haçlı Seferleri’ne başlamışlardır.Asıl neden Avrupa Devletlerinin doğunun zenginliklerine ullaşma ve derebeylerinin topraklarını genişletmek istemesiydi.Bizans Türklere karşı Avrupa’dan yardım isteğiyle bu süreç başladı. Anadolu Türk Beylikleri bu seferler sırasında  Türkiye Selçuklu Devleti’ni desteklemişlerdir.Bu durumun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Bulundukları bölgeyi tehditlere karşı korumak istemeleri, Ortak […]

Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk Beyliklerinin Anadolunun Türkleştirilmesine katkıları nelerdir?

Malazgirt Savaş’ından sonra Anadolu’da kurulan Türkiye Selçuklu Devleti ile Anadolu’nun fethedilmesi ve türkleştirilmesine katkıları: Bizans’ın anadoludaki hakimiyeti zayıflamıştır. Ermeni ve Gürcülerle mücadele ederek başarı sağlamışlardır. Haçlı savaşlarına karşı müslümanları ve bölgeyi korumuşlardır. Anadolu’dan geçen ticaret yollarının önemi daha da artmıştır. Anadolu’nun Türkleşmesi hızlanmıştır. İslamı yaygınlaştırmışlardır. Anadoluya yerleşerek bayındırlık haline getirmişlerdir.Cami, kervansaray,medrese,kümbet, bedesten, köprü ve hanlar […]

Nüfus sayımı ile neler tespit edilebilir?

Nüfus sayımı bize neleri gösterir? Toplam Nüfus öğrenmiş oluruz. Nufusun cinsiyet durumu öğrenilir.Kadın -Erkek nüfus yoğunluğunun tespit edilir. Kırsal ve kentsel nüfus sayısı tespit edilir. Okuma-yazma durumu ve eğitim düzeyi hakkında bilgi verir. Çalışan insan sayısı ve işsizlik oranı öğrenilir. Nüfusun artış oranı tespit edilir. Nüfusun medeni durumu (evlilik) tespit edilir. Erkeklerde evlilik çağına gelmiş […]

Burnun yapısı

  BURUN Kemik ve kıkırdaktan oluşan hem solunumu hem de koku almamızı sağlayan organımızdır. Burnun Yapısı:Burun, iç yüzeyi mukoza tabakası ile kaplanmış ve iç yüzeyinde kılcal damarlar bulunan geniş bir boşluğa saiptir. Bu boşluk içinde üst kısımda bulunan bölgeye sarı bölge denir.   Sarı bölgede koku almamızı sağlayan duyu almaçları vardır.BU kokunun algılanabilmesi için Mukozo […]

Sayfa 10 of 547« İlk...89101112...203040...Son »