Cumhuriyet Döneminde alanlarında ilk olan başarılı kadınlardan beşinin adı

başarılı olan kadınlar

Cumhuriyet Döneminde alanlarında ilk olan başarılı kadınlardan beşinin adını ve mesleklerini yazınız. Günümüzde Türk kadını bilgi ve yeteneği sayesinde sadece ülke yönetiminde değil, çalışma hayatının birçok alanında yer alarak ülke ekonomisine yön vermektedir. Bununla ilgili bazı haberleri birlikte inceleyelim. Millî Eğitim Bakanı, TCDD’de göreve başlayan ve “ilk kadın makinistler” olarak adlandırılan 18 yaşlarındaki iki makinist ile […]

Cumhuriyet yönetimi ile monarşi arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cumhuriyet yönetimi ile monarşi arasındaki farklılıklar nelerdir? Yazınız. Cumhuriyet, Egemenliğin kaynağının millete ait olduğu yönetim şeklidir. Seçim esasına dayanır. Devleti yönetecek kişilerin seçimle iş başına geldiği yönetimdir. Seçme ve seçilme hakkı belli bir kişiye, gruba ya da bir sınıfa ait olmayıp tüm millete aittir. Bütün vatandaşlar yasalar önünde eşittir. Cumhuriyet yönetiminin uygulandığı ülkemizde yasama yetkisi Türkiye […]

Atatürk’ün kadınlara tanıdığı haklar konusundaki görüşlerinizi bir cümleyle ifade ediniz.

Atatürk’ün kadınlara tanıdığı haklar konusundaki görüşlerinizi bir cümleyle ifade ediniz. Türk kadını, günümüzde sahip olduğu hakların bir çoğuna Atatürk döneminde kavuşmuştur. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir özveriyle vatan savunmasına katılan, aynı zamanda tarlasını sürüp eken, evinin ihtiyacını karşılayan Türk kadınına duyduğu saygıyı şu sözleriyle ifade etmiştir. “… Dünyada hiç bir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından çok […]

Osmanlı Devleti Döneminde gerçekleştirilen insan hak ve özgürlükleri

Osmanlı Devleti Döneminde gerçekleştirilen insan hak ve özgürlüklerine ilişkin önemli olayları ve gelişmeleri yazınız.  Kanuni Sultan Süleyman Yasaları En uzun süre yönetimde kalan Osmanlı padişahı I. Süleyman (1520-1566) kendisinden önceki padişahların çıkarmış olduğu kanunları toplatarak yeni bir düzenleme yapmıştır. Bu yüzden tarihe Kanuni Sultan Süleyman olarak geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi salonunda dünyanın önemli […]

Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasının toplumsal açıdan önemi

Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasının toplumsal açıdan önemini arkadaşlarınızla tar­tışınız. Toplum hayatımızda kadınlar ve erkekler toplumun farklı kişisel özelliklere sahip cinsiyet farklılıkları olan bireylerdir.  Kadınlar ve erkekler arasında kişisel özelliklere ait bu farklılıklar kadın ve erkeklerin eşit olmadığını ortaya çıkarmaz. Her insan aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Erkekler de, beden gücü, yapı, zeka […]

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Nasıldır?

1905 1913 tarih şeridi

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından birçok değişimin yaşandığı bir yüzyıldır. Siyasi sınırlar, yönetim anlayışı, demografik yapı, kültürel hayat, teknolojik gelişmeler değişimin yaşandığı belli başlı alanlardır. XIX. yüzyılda başlayan bu değişimin etkisi XX. yüzyılın ilk yıllarında da görülmektedir. Bu etkiler sonucunda yaşanan olaylar devletin kaderini de belirlemiştir. Mutlakiyet yönetiminden meşrutiyete geçilmiş ve padişahın […]

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

atatürkün özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Mustafa Kemal’i tanımanın yolu onun icraatları olmalıdır. Meseleye bu açıdan bakarsak Türk insanının Mondros Mütarekesi ve bunu müteakiben Sevr Antlaşması’na karşı Anadolu’da başlatmış olduğu Kuvayımilliye hareketinin fikrî ve fiilî öncüsü olarak bu idealin amacına ulaştırılmasında o ilk sırayı almaktadır. Bunun yanında günü geldiğinde yani Kuvayımilliye ile düşman işgalinin kırılması ve kovulmasının mümkün olmayacağı düşüncesiyle […]

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerlik Hayatı (Katıldığı Savaşlar Nelerdir?)

Mustafa Kemal Çanakkalede

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerlik Hayatı 1. Trablusgarp Savaşı İtalya, Osmanlı Devleti’ni Trablusgarp bölgesini geri bırakmakla suçlayıp 28 Eylül 1911’de Osmanlı Devleti’ne ültimatom verdi. Osmanlı Devleti, konuyu diplomatik yollarla halletmek istediyse de italya 29 Eylülde Osmanlı Devleti’ne karşı savaş kararı aldı. İngiltere ve Fransa’nın desteğini alan İtalya; işgalini Derne, Tobruk, Homs ve Bingazi’yi içine alacak şekilde genişletti. Bu […]

Mustafa Kemal Sofya’da Hangi Görevde Bulundu?

Mustafa kemal sofyada

Mustafa Kemal Sofya’da Hangi Görevde Bulundu? Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları onun 1913’te Sofya ataşemiliterliğine atanmasına neden oldu. Mustafa Kemal göreve başladıktan sonra, Bulgaristan’daki genel durumu tespit etmek için bir geziye çıktı. Bu gezideki amacı Bulgaristan Türklerinin morallerini güçlendirmek, onların Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını daha da artırmak ve Bulgar ordusunun durumunu incelemekti. Mustafa Kemal her gittiği […]

Atatürk’ün Selanik’e Dönüşü

Mustafa Kemal Hareket Ordusu Subayları ile

Atatürk’ün Selanik’e Dönüşü, Mustafa Kemal, zor şartlar içinde geldiği Makedonya’da eski okul arkadaşları ve öğretmenlerinin yardımıyla “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”nin Makedonya şubesini açtı. Bir süre sonra tekrar Şam’a döndü. 1907’de Şam’daki stajını bitirip Kolağası rütbesiyle Makedonya’ya tayin edildi. Mustafa Kemal, siyasi faaliyetlerini İttihat ve Terakki Cemiyetinde sürdürdü. Fakat bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyetiyle fikir ayrılığı yaşadı. Mustafa […]

Sayfa 20 of 546« İlk...10...1819202122...304050...Son »