Divanıhümayun ile Osmanlı Mebusan Meclisini oluşumları bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

Divanıhümayun ile Osmanlı Mebusan Meclisini oluşumları bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz? Divana sultan veya veziriazam (sadrazam) yani birinci vezir başkanlık ederdi. Osmanlıda divan Orhan Bey Döneminde kuruldu. Divanda son söz padişaha aitti. Fakat padişah önemli devlet işleri ile ilgili karar alırken divan üyelerine danışıp fikirlerini alırdı. Divanı hümayun üyeleri Padişah tarafından atanan devlet adamlarıdır. Halkı temsil özelliği […]

Eski Türk kurultayları ile günümüzdeki TBMM’yi karşılaştırdığınızda..

Eski Türk kurultayları ile günümüzdeki TBMM’yi karşılaştırdığınızda iki kurum arasında hangi farklılıkların bulunduğunu söyleyebilirsiniz? Eski Türk Kurultayı ile Cumhuriyet meclisinin farkı, oluşturulma yönündendir. Eski Türk Kurultayı Zamanın devlet adamları, beyleri, toplumun ileri gelenlerinden oluşurdu. Çok önemli kararları almak için Hükümdar başkanlığında toplanırdı. Hükümdar kurultaydan fikir alır. Kurultayın karar alması alınan karaların da hükümdarı bağlaması yoktu. […]

Egemenliğin millete ait olması sözünden ne anlıyorsunuz?

“Egemenliğin millete ait olması” sözünden ne anlıyorsunuz? Egemenliğin millete ait olması, bir ülkenin egemenlik ile ilgili kararları milletin alması demektir.  Bir ülkenin, yasama, yürütme yargı erklerini, milletin seçtiği temsilcileri tarafından yerine getirilmesidir. Ülkemizde, egemenliğin millete ait olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Milletin seçtiği milletvekillerinden meydana gelmesi ve bu meclisin içinden Hükumetin kurulmasını gösterebiliriz.

Üyesi olduğunuz sosyal kulüpte yıl boyunca yaptığınız faaliyetler

Üyesi olduğunuz sosyal kulüpte yıl boyunca yaptığınız faaliyetlerden hangilerinin demokrasi ilkesi ile ilgili olduğunu belirleyiniz. Belirlediğiniz bu faaliyetlerin bir listesini hazırlayınız. Üyesi olduğumuz, kızılay kolu, kütüphane kolu, yeşilay kolu gibi kulüp çalışmalarında ilk önce seçimle kendi içimizden bir tane başkan seçiyoruz. Bu başkan seçimi faaliyeti demokrasi ile ilgilidir. Kulüp faaliyet kararlarında, her üyeye söz hakkı verilir. […]

Sivil toplum örgütlerinin, devlet yöneticilerinin kararlarını etkilemesiyle ilgili araştırma

Sivil toplum örgütlerinin, devlet yöneticilerinin kararlarını etkilemesiyle ilgili araştırma yaparak bu konuya örnek oluşturabilecek bir örnek olay belirleyiniz. Günümüzde sivil toplum kuruluşları farklı yapılanmalarla toplumda yaygınlaşmaktadırlar. Bunlar gönüllü örgütlerden, düşünce kuruluşlarına, sendikalara ve meslek odalarına kadar geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler. Sivil toplum kuruluşları bir ülkede demokrasinin gelişmesine katkı sağladığı gibi aynı zamanda sosyal hayatta da […]

Ülkemizde sosyal devlet ilkesi gereği yürütülen çalışmaların neler olduğu hakkında bir araştırma

Ülkemizde “sosyal devlet” ilkesi gereği yürütülen çalışmaların neler olduğu hakkında bir araştırma yapınız. Sosyal devlet çıkardığı kanunlarında ve yapmış olduğu uygulamalarında halkın yararını gözeten devlettir. Anayasamızın 5. maddesi devletin temel amaç ve görevlerini şöyle açıklar: Madde 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun […]

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama yürütme ve yargı güçlerinin hangi kurumlar…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama, yürütme ve yargı güçlerinin hangi kurumlar tarafından ve nasıl kullanıldığı konusunda bir araştırma yapınız. Anayasaya göre millet egemenlik hakkını yine anayasada belirlenen esaslara göre yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu duruma “kuvvetler ayrılığı ilkesi” denir. […]

Tarihte kurulmuş Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim ve egemenlik anlayışları hakkında bir araştırma yapınız.

Tarihte kurulmuş Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim ve egemenlik anlayışları hakkında bir araştırma yapınız. Araştırmanız sırasında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak hazırlayacağınız bir tablo üzerinde eski Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetim ve egemenlik anlayışları bakımından karşılaştırınız. Tarihte kurulmuş Türk devletlerinde Kurultay Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise kurultay, toy ya […]

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadını hangi alanlarda haklar kazanmıştır.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadını hangi alanlarda haklar kazanmıştır. Cumhuriyet ile birlikte, Türk kadını, çok sayıda haklar kazanmıştır. Türk kadını seçme ve seçilme hakkını 3 Nisan 1930 yılında kazanmıştır. Kadın erkek eşitliği Medeni kanunla sağlanmıştır. 1924 yılında çıkarılan tevhidi tedrisat kanunu ile kadınlara okuma yazma imkanı sağlandı. Miras paylaşımında kadın erkek eşitliği medeni kanunla gerçekleştirilmiştir. […]

Daha önceleri yalnızca erkeklerin çalıştığı ancak günümüzde kadınların da çalıştıkları meslekler

Daha önceleri yalnızca erkeklerin çalıştığı, ancak günümüzde kadınların da çalıştıkları mesleklere örnekler veriniz. Günümüzden daha eski zamanlarda, iş hayatının hemen her alanında kadınları görmek oldukça zordu. Günümüzde kadınları da gördüğümüz ama eskiden sadece erkelerin çalıştığı meslekler; – Kadınları emniyet teşkilatında polis olarak görmez, güvenlik görevlisi yada, askeriyede subay ve bezeri görev alamazlardı. – Tren v.b. […]

Sayfa 20 of 547« İlk...10...1819202122...304050...Son »