Tarihte kurulmuş Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim ve egemenlik anlayışları hakkında bir araştırma yapınız.

Tarihte kurulmuş Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim ve egemenlik anlayışları hakkında bir araştırma yapınız. Araştırmanız sırasında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak hazırlayacağınız bir tablo üzerinde eski Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetim ve egemenlik anlayışları bakımından karşılaştırınız. Tarihte kurulmuş Türk devletlerinde Kurultay Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise kurultay, toy ya […]

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadını hangi alanlarda haklar kazanmıştır.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadını hangi alanlarda haklar kazanmıştır. Cumhuriyet ile birlikte, Türk kadını, çok sayıda haklar kazanmıştır. Türk kadını seçme ve seçilme hakkını 3 Nisan 1930 yılında kazanmıştır. Kadın erkek eşitliği Medeni kanunla sağlanmıştır. 1924 yılında çıkarılan tevhidi tedrisat kanunu ile kadınlara okuma yazma imkanı sağlandı. Miras paylaşımında kadın erkek eşitliği medeni kanunla gerçekleştirilmiştir. […]

Daha önceleri yalnızca erkeklerin çalıştığı ancak günümüzde kadınların da çalıştıkları meslekler

Daha önceleri yalnızca erkeklerin çalıştığı, ancak günümüzde kadınların da çalıştıkları mesleklere örnekler veriniz. Günümüzden daha eski zamanlarda, iş hayatının hemen her alanında kadınları görmek oldukça zordu. Günümüzde kadınları da gördüğümüz ama eskiden sadece erkelerin çalıştığı meslekler; – Kadınları emniyet teşkilatında polis olarak görmez, güvenlik görevlisi yada, askeriyede subay ve bezeri görev alamazlardı. – Tren v.b. […]

Kadının sosyal hayatta yer alması hangi açıdan önemlidir?

Kadının sosyal hayatta yer alması hangi açıdan önemlidir? Açıklayınız. Kadının iş ve sosyal hayatta yer alması o toplumun geleceğinin nasıl şekilleneceğini belirlemesi açısından çok önemlidir. Dünya üzerinde yaşamış ve var olan medeniyetlerin gelişim süreçleri içerisinde kadının sosyal hayattaki rolü çok belirleyici olmuştur. Kadının aktif rol aldığı ve içinde olduğu medeniyetler gelişme ve ilerleme yaşarken, sosyal […]

Kadın ve erkek arasında ayrım yapılması bir toplumda ne gibi sorunlara yol açar?

Kadın ve erkek arasında ayrım yapılması bir toplumda ne gibi sorunlara yol açar? Tartışınız. Kadınlar ve erkekler arası ayrım yapmak, kadınları iş hayatından uzaklaştırmak, okula gönderip iyi eğitim almasını sağlamamak, en başta insanlar arasında olması gereken eşitliğin sağlanamamış, kadınlara haksızlık yapılmış olur. Kadınlar ve erkekler arasında yapılan ayrım, toplum içinde, sosyal barışın bozulmasına, kadınların ayrılarak […]

Bir toplumda kadınların yeterli eğitim almamasının topluma etkileri nelerdir?

Bir toplumda kadınların yeterli eğitim almamasının topluma etkileri nelerdir? Açıklayınız. Bir toplumda öncelikli olarak daha fazla eğitim alması gereken kesim kadınlardır. Kızların eğitimi konusunda da çok hassasiyetle durulması gerekmektedir.  Bir toplumda kadınların eğitim almaması demek, kadın ve erkek bütün gelecek nesillerin eğitimsiz ve cahil yetişmesi demektir. Kadınlarına eğitim vermeyen toplumlarda gelişme ve ilerleme çok zor […]

İlk Türk devletlerinde kadının konumu ile ilgili neler söylenebilir?

İlk Türk devletlerinde kadının konumu ile ilgili neler söylenebilir? Aslında Türk kadınları tarihin birçok döneminde diğer dünya kadınlarından daha iyi durumda olmuşlardır. İlk Türk devletlerinde kadınlarımız hep erkeğinin yanında devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Hükümdar eşleri, kurultay denilen en üst devlet toplantılarına katılmış, yabancı elçilerin kabul törenlerinde bulunmuşlardır. Türk kadınının toplumdaki bu saygın konumu Orhun Yazıtları’nda […]

Atatürk’ün cumhuriyetle birlikte Türk milletine kazandırdığı hak ve özgürlükler nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetle birlikte Türk milletine kazandırdığı hak ve özgürlükler nelerdir? Cumhuriyetle birlikte, ülkenin monarşi ve sultanlık yönetilmesine son verilerek, ülkemize halk egemeliği ve vatandaşlar arasında eşitlik gelmiştir. Cumhuriyetle birlikte erkek ve kadın eşitliği gelmiş, kadın ve erkek yönetime eşit olarak katılmaya başlamıştır. Türk halkına fikir ve düşünce özgürlüğü hakkı tanınarak, vatandaşlar özgürce fikrini […]

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlanması ile ne amaçlanmış olabilir?

Sizce İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlanması ile ne amaçlanmış olabilir? Açıklayınız. İnsan Hakları evrensel bildirgesi ile İnsan hakları ve özgürlüklerin, daha fazla ülke ve daha yaygın olarak kullanılması amaçlanmıştır. Kölelik ortadan kaldırılmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Maddeleri Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Kölelik ve köle ticareti, her türlü biçimi ile yasaktır. Hiç kimseye […]

Kanunuesasiyi hazırlayanlar sizce hangi tarihi belgeden etkilenmiş olabilirler?

Kanunuesasiyi hazırlayanlar sizce hangi tarihi belgeden etkilenmiş olabilirler? Kanunu esasinin maddeleri şunlardır: Osmanlı vatandaşlarının tamamı başkalarının özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla kişisel özgürlüğe sahiptirler. Yasalar önünde tüm vatandaşlar eşittir. İşkence ve her türlü eziyet kesinlikle ve tamamen yasaktır. Mahkemeler açık yapılacak, herkes mahkeme huzurunda hakkını savunmak için gerekli gördüğü yasal araçları kullanabilecektir. Mahkemelere baskı yapılmayacaktır. Yasada […]

Sayfa 20 of 550« İlk...10...1819202122...304050...Son »