Üyesi olduğunuz sosyal kulüpte yıl boyunca yaptığınız faaliyetler

Üyesi olduğunuz sosyal kulüpte yıl boyunca yaptığınız faaliyetlerden hangilerinin demokrasi ilkesi ile ilgili olduğunu belirleyiniz. Belirlediğiniz bu faaliyetlerin bir listesini hazırlayınız. Üyesi olduğumuz, kızılay kolu, kütüphane kolu, yeşilay kolu gibi kulüp çalışmalarında ilk önce seçimle kendi içimizden bir tane başkan seçiyoruz. Bu başkan seçimi faaliyeti demokrasi ile ilgilidir. Kulüp faaliyet kararlarında, her üyeye söz hakkı verilir. […]

Sivil toplum örgütlerinin, devlet yöneticilerinin kararlarını etkilemesiyle ilgili araştırma

Sivil toplum örgütlerinin, devlet yöneticilerinin kararlarını etkilemesiyle ilgili araştırma yaparak bu konuya örnek oluşturabilecek bir örnek olay belirleyiniz. Günümüzde sivil toplum kuruluşları farklı yapılanmalarla toplumda yaygınlaşmaktadırlar. Bunlar gönüllü örgütlerden, düşünce kuruluşlarına, sendikalara ve meslek odalarına kadar geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler. Sivil toplum kuruluşları bir ülkede demokrasinin gelişmesine katkı sağladığı gibi aynı zamanda sosyal hayatta da […]

Ülkemizde sosyal devlet ilkesi gereği yürütülen çalışmaların neler olduğu hakkında bir araştırma

Ülkemizde “sosyal devlet” ilkesi gereği yürütülen çalışmaların neler olduğu hakkında bir araştırma yapınız. Sosyal devlet çıkardığı kanunlarında ve yapmış olduğu uygulamalarında halkın yararını gözeten devlettir. Anayasamızın 5. maddesi devletin temel amaç ve görevlerini şöyle açıklar: Madde 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun […]

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama yürütme ve yargı güçlerinin hangi kurumlar…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama, yürütme ve yargı güçlerinin hangi kurumlar tarafından ve nasıl kullanıldığı konusunda bir araştırma yapınız. Anayasaya göre millet egemenlik hakkını yine anayasada belirlenen esaslara göre yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu duruma “kuvvetler ayrılığı ilkesi” denir. […]

Tarihte kurulmuş Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim ve egemenlik anlayışları hakkında bir araştırma yapınız.

Tarihte kurulmuş Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim ve egemenlik anlayışları hakkında bir araştırma yapınız. Araştırmanız sırasında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak hazırlayacağınız bir tablo üzerinde eski Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetim ve egemenlik anlayışları bakımından karşılaştırınız. Tarihte kurulmuş Türk devletlerinde Kurultay Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise kurultay, toy ya […]

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadını hangi alanlarda haklar kazanmıştır.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadını hangi alanlarda haklar kazanmıştır. Cumhuriyet ile birlikte, Türk kadını, çok sayıda haklar kazanmıştır. Türk kadını seçme ve seçilme hakkını 3 Nisan 1930 yılında kazanmıştır. Kadın erkek eşitliği Medeni kanunla sağlanmıştır. 1924 yılında çıkarılan tevhidi tedrisat kanunu ile kadınlara okuma yazma imkanı sağlandı. Miras paylaşımında kadın erkek eşitliği medeni kanunla gerçekleştirilmiştir. […]

Daha önceleri yalnızca erkeklerin çalıştığı ancak günümüzde kadınların da çalıştıkları meslekler

Daha önceleri yalnızca erkeklerin çalıştığı, ancak günümüzde kadınların da çalıştıkları mesleklere örnekler veriniz. Günümüzden daha eski zamanlarda, iş hayatının hemen her alanında kadınları görmek oldukça zordu. Günümüzde kadınları da gördüğümüz ama eskiden sadece erkelerin çalıştığı meslekler; – Kadınları emniyet teşkilatında polis olarak görmez, güvenlik görevlisi yada, askeriyede subay ve bezeri görev alamazlardı. – Tren v.b. […]

Kadının sosyal hayatta yer alması hangi açıdan önemlidir?

Kadının sosyal hayatta yer alması hangi açıdan önemlidir? Açıklayınız. Kadının iş ve sosyal hayatta yer alması o toplumun geleceğinin nasıl şekilleneceğini belirlemesi açısından çok önemlidir. Dünya üzerinde yaşamış ve var olan medeniyetlerin gelişim süreçleri içerisinde kadının sosyal hayattaki rolü çok belirleyici olmuştur. Kadının aktif rol aldığı ve içinde olduğu medeniyetler gelişme ve ilerleme yaşarken, sosyal […]

Kadın ve erkek arasında ayrım yapılması bir toplumda ne gibi sorunlara yol açar?

Kadın ve erkek arasında ayrım yapılması bir toplumda ne gibi sorunlara yol açar? Tartışınız. Kadınlar ve erkekler arası ayrım yapmak, kadınları iş hayatından uzaklaştırmak, okula gönderip iyi eğitim almasını sağlamamak, en başta insanlar arasında olması gereken eşitliğin sağlanamamış, kadınlara haksızlık yapılmış olur. Kadınlar ve erkekler arasında yapılan ayrım, toplum içinde, sosyal barışın bozulmasına, kadınların ayrılarak […]

Bir toplumda kadınların yeterli eğitim almamasının topluma etkileri nelerdir?

Bir toplumda kadınların yeterli eğitim almamasının topluma etkileri nelerdir? Açıklayınız. Bir toplumda öncelikli olarak daha fazla eğitim alması gereken kesim kadınlardır. Kızların eğitimi konusunda da çok hassasiyetle durulması gerekmektedir.  Bir toplumda kadınların eğitim almaması demek, kadın ve erkek bütün gelecek nesillerin eğitimsiz ve cahil yetişmesi demektir. Kadınlarına eğitim vermeyen toplumlarda gelişme ve ilerleme çok zor […]

Sayfa 21 of 547« İlk...10...1920212223...304050...Son »