Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için beş öneri yazalım.

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için beş öneri yazalım. Dünyamızı kendi sağlığımızı korumak için fosil yakıt kullanımını azaltmalı, azaltıcı önlemler geliştirmeliyiz. – Güneş enerjisi kullanımına ve güneş enerjisi panellerinin sayısını arttıracak çalışmalar yapılmalıdır. – Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilmeli, bu projeler desteklenmelidir. – Yenilebilir enerji üretimi için ar-ge çalışmalarına daha çok pay ayrılmalıdır. – Enerji tasarrufu […]

Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri nedir? Bundan korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?

Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri nedir? Bundan korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir? Araştıralım. Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz verileri kullanarak bir poster hazırlayalım. Hazırladığımız posteri sınıfta sunalım. Tüm posterler sınıfta sunulduktan sonra okulda poster sergisi düzenleyelim. Isınma amaçlı kullanılan fosil yakıtlarından kömürün yanması ile oluşan karbon monoksit gazının ortama yayılması zehirlenmelerin temel nedenidir. Ayrıca sobadan çıkan dumanın ters hava akımından dolayı bacadan geri dönmesinden kaynaklanan […]

Evimizi ısıtmak için kullanabileceğimiz yakıtlarla ilgili bir poster hazırlayalım

kömür yakıtı

Evimizi ısıtmak için kullanabileceğimiz yakıtlarla ilgili bir poster hazırlayalım. Poster hazırlarken tercih edeceğimiz yakıtları; ekonomikliği, kirliliğe neden olma düzeyleri ve yenilenebilir veya yenilenemez enerji kaynağı olup olmadıklarını dikkate alalım. Yakıtlar Yandığında çevreye ısı veren maddeler yakıt olarak tanımlanır. Odun, kömür, petrol ve petrol türevleri ısınma amaçlı kullandığımız yakıtlardır. Yakıtları katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç […]

Ülkemizde 2000 ve 2013 yıllarında elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynakları

elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynakları

Ülkemizde 2000 ve 2013 yıllarında elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynaklarını araştıralım ve her bir enerji kaynağının yüzdelerini hesaplayalım. Termik kaynaklar Termik kaynaklar, gerekli koşullar sağlandığında ısı enerjisi meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz şeklindeki yakıtlardır. Günümüzde kullanılan termik yakıtların başlıcaları; kömür, petrol, doğal gaz, biyogaz, asfaltit, bitümlü şistler ve büyük şehirlerin çöp atıklarıdır. Kömür: […]

Aracın çalışmaması ile adamın elindeki bidon arasında nasıl bir bağlantı olabilir?

doğal gaz kesilirse

Resimdeki araç sizce neden çalışmıyor olabilir? Aracın çalışmaması ile adamın elindeki bidon arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Evinizde doğal gaz kesilir ya da kömür biterse ne yaparsınız? Hayatımızda çok önemli bir yeri olan enerji kaynaklarımız bir gün tükenebilir mi, yoksa bu kaynaklar sınırsız mıdır? Resimdeki araç sizce neden çalışmıyor olabilir? Resimdeki araç yakıtı bittiği için çalışmamaktadır. […]

Yazın mutfağımızdaki buzdolabının içi çok soğukken ve buzluğu…

Yazın mutfağımızdaki buzdolabının içi çok soğukken ve buzluğu buzlarla doluyken, neden mutfağımız sıcak olarak kalmaktadır? Açıklayalım. Buzdolabına yaz aylarında ne kadar ihtiyacımız olduğunu hepiniz bilirsiniz. Peki nasıl oluyorsa, mutfak çok sıcakken buzdolabının buzluğunun içi buzlarla dolu iken mutfak soğumuyor yada buzlar erimiyor. Mutfağın sıcak olarak kalması buzdolabındaki yalıtıma borçluyuz. Buzdolabı dışarı ile ısı alışverişi yapamayacak […]

Isı yalıtımı ile ilgili birer slogan geliştirelim.

Isı yalıtımı ile ilgili birer slogan geliştirelim. Geliştirdiğimiz sloganlardan en çok beğenilenleri okulumuzdaki tüm öğrencilerin görebileceği bir yerde sergileyelim. Ayrıca bu sloganlardan oluşturduğumuz bir broşürü mahallemizdeki komşularımıza da dağıtalım. Bir ülkede kişi başına tüketilen enerji miktarı o ülkenin gelişmişliğinin bir ölçüsüdür. Çünkü buzdolabından televizyona ve bilgisayara kadar pek çok aracın çalışmasında, aydınlanmada, ulaşımda ve ısınmada […]

Türkiye Arazisinin Jeolojik Değişimi

Yer yüzündeki genç orojenez alanları

Kıtaların kayması, orojenik hareketler, epirojenik hareketler, depremler ve volkanizma, bunların etkisi ile uzun yıllar içinde deniz olan yerler kara hâline gelirken kara olan yerler de deniz sularının altında kalmıştır. Türkiye Arazisinin Jeolojik Değişimi Ülkemizin bulunduğu kara parçası da levhaların bu hareketeleri sonucu oluşmuştur. Haritalar incelendiğinde Türkiye arazisi ve çevresinin oluşum aşamaları görülebilir. Mezozoik sonunda ülkemizin bulunduğu yerde Tetis Denizi […]

Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel özellikleri ve Dağılışı nasıldır?

türkiye yeryüzü şekilleri haritası

Yaşadığınız alanda hangi yer şekilleri bulunmaktadır? Yakın çevrenizdeki yer şekilleri sizce nasıl oluşmuş olabilir? Türkiye’de yer şekillerinin çeşitliğinin fazla olmasının nedenleri ile ilgili neler söylenebilir? Bu sorulara cevap arayacağız. Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel özellikleri ve Dağılışı Türkiye’nin oluşumunda farklı jeolojik zamanların etkileri görülmektedir. iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile farklı özelliklere sahip yer şekilleri oluşmuştur. Türkiye’deki yer şekillerinin […]

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri

türkiye coğrafi konumu zihin haritası şeması

Yaşadığınız yerin diğer yerlerden ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu özellikler yaşadığınız yere nasıl bir değer katmıştır. Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırt edici hangi özellikleri bulunmaktadır? Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri Yeryüzünde herhangi bir yerin, unsurun ya da meydana gelen bir olayın nerede olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bu da konum analizi ile gerçekleştirilir. Mutlak ve göreceli konum olmak üzere iki […]

Sayfa 31 of 547« İlk...1020...2930313233...405060...Son »