Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek olabilecek bir tasarım…

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek olabilecek bir tasarım yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız. Yenilebilir enerji olan güneş panelinden elektrik üreten bir panel yapacağız gerekli malzemeler: Bakır levha. Oksitlenmiş bakır levha (bakır oksit) Lehim CD kabı Silikon tutkal ilk önce bakır plakaları bir ısıtıcı yardımıyla oksitleyelim. Ositlendirdiğimiz bakır levha böyle bir görünüm kazanıyor. Sonraki aşamaları resimler yardımıyla tamamlayın Levhayı […]

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin araştırma

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 2003 yılı dünyadaki toplam birincil enerji kaynağı arzı 10 579 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP)dür. Bunun %13,3’ü (1 404MTEP) yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır. Toplam birincil enerji kaynağı arzı içinde diğer kaynakların payları ise; petrol % 34,4, kömür % 24,4, doğal gaz […]

Doğada sınırlı miktarda bulunan enerji kaynakları nelerdir?

Doğada sınırlı miktarda bulunan enerji kaynakları nelerdir? Doğada belli miktarda bulunan ve kullanılması hâlinde bir süre sonra tükenmesi söz konusu olan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir. Başlıca yenilenemez enerji kaynakları, fosil yakıtlar olarak da adlandırılan kömür, petrol ve doğal gazdan oluşmaktadır. Günümüz kullanım koşullarına göre petrolün yaklaşık 20-30 yıl, kömürün 80-100 yıl, doğal gazın ise 100-120 yıllık bir […]

Kullanıldığı halde tükenmeyen ve sürekli yenilenen enerji kaynakları nelerdir?

Kullanıldığı halde tükenmeyen ve sürekli yenilenen enerji kaynakları nelerdir? Güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılır. Yeryüzündeki yaşam güneşten gelen enerjiye bağlıdır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji fazla yaygın olmasa da günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları olarak kullanılmaktadır. Biyokütle enerjisinin kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatmaktadır. Bi­yokütle enerjisinin materyalleri bitkisel […]

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları maddeleri bir defa kullanıp…

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları maddeleri bir defa kullanıp atmış olsalardı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı? Bir an hayal edelim elimizde ne varsa bir defa kullanıp attığımızı, dünya üzerinde ne kaynak kalırdı, ne de çöplerden bize arta kalan yer. İnsanoğlu artan enerji talebini karşılamak için doğayı tahrip etmektedir. Tekrar elde edilemeyen yani yenilenemez enerji kaynakları olan petrol, […]

Fotosentezin canlılar için önemini araştırınız.

Fotosentezin canlılar için önemini araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bitkisel besinler olarak meyve ve sebzeleri tüketiriz. Vitamin yönünden de çok zengin olan meyve ve sebzeler insanlar için çok önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca birçok hayvan türü de değişik bitkileri tüketerek beslenir. Ormanların birçok faydası olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri de havayı temizlemesidir. Ormanlar bunu gündüzleri ürettiği […]

Canlı yaşamı için gerekli olan maddeler sürekli tüketime rağmen neden tükenmez?

Canlı yaşamı için gerekli olan maddeler sürekli tüketime rağmen neden tükenmez? Bu maddelerin sürekli kullanıldığı halde tükenmemesine madde döngülerine borçluyuz. Azot döngüsünü şöyle açıklayabiliriz. Yaşamımızı sürdürmek için madde ve enerjiye gereksini­mimiz vardır. Bu maddelerden biri de proteinlerdir. Çok atom­lu karmaşık yapılı bir molekül olan proteinlerin yapısındaki önemli bir bileşende azot (N) elementidir. Atmosferin %78’ini azot gazı […]

Bir besin zincirinin halkaları arasında enerji akışı nasıl gerçekleşir?

Bir besin zincirinin halkaları arasında enerji akışı nasıl gerçekleşir? Besin zincirinin ilk halkasını üreticiler oluşturur. Bitkiler, algler ve bazı bakteriler başlıca üreticilerdir. Bildiğiniz gibi insanlar ve hayvanlar yaşadıkları çevrede bulunan hazır besinlerle beslenirler. Bu besinlerin önemli kısmını bitkiler oluşturur. Beslenmede etinden yararlandığımız hayvanların önemli kısmı da bitkilerle beslenirler. Etçiller olarak adlandırılan hayvanların besinleri ise bitki ile beslenen (otçul) […]

Besin zinciri nedir? Besin zincirinin ilk halkasını hangi canlılar oluşturur?

Besin zinciri nedir? Besin zincirinin ilk halkasını hangi canlılar oluşturur? Doğada bazı canlılar bazı canlılar ile beslenirken kendileri de başka canlıların besini olur bu zincire besin zinciri denir. Doğadaki hayvan türlerinin çoğu birden çok besini kullanabilir veya birden fazla hayvan aynı canlı ile besleniyor olabilir. Burada görüldüğü gibi karmaşık olarak birbiri ile iç içe geçmiş […]

Sayfa 32 of 547« İlk...1020...3031323334...405060...Son »