Elektrik enerjisinin hatalı kullanımlarına getireceğiniz çözüm önerileri

Elektrik enerjisinin hatalı kullanımlarına getireceğiniz çözüm önerilerini aşağıdaki noktalı yere yazınız. Enerji tasarrufu için alınabilecek önlemlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: – Bulunduğunuz yerde işiniz bittiğinde lambaları söndürmelisiniz. – Kullanmadığımız yerlerin lambalarını açık bırakmamalıyız. – Gereksiz yere radyo, televizyon, müzik seti gibi araçları çalıştırmamalısınız. – Elektrikli araçları, kullanma talimatlarına uygun olarak çalıştırmalıyız. Enerjiyi tasarruflu ve bilinçli kullanmanın yollarından biri de […]

Elektrik enerjisinin hatalı kullanımlarına çevrenizden örnekler…

Elektrik enerjisinin hatalı kullanımlarına çevrenizden örnekler bularak aşağıdaki noktalı yere yazınız. Gerekli olmadığı halde, lambaların açık tutulması, Televizyon, bilgisayar gibi aletlerin kullanılmadığı açık bırakılması, elektrikli aletlerin kapatıldığında fişlerinin çekilmemesi gibi durumları sayabiliriz. Günlük yaşantımızda gereksiz yere elektrikli araç kullanmak, bu araçları gereğinden fazla çalıştırmak, hem enerji israfına hem de ülke ekonomisine zarar verir. Enerjiye olan […]

Çevrenizden elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümüne…

Çevrenizden elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümüne örnekler bularak aşağı­daki noktalı yerlere yazınız.  Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü, saç kurutma makinesi, ütü, ısıtcı, su ısıtıcı gibi aletlerde görmek mümkündür. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğünü, lamba, pc ekranı, cep telefonu, televizyon ekranı, tablet gibi aletlerde görmek mümkündür.

Elektrik enerjisinin güç santrallerinde nasıl üretildiğini araştırınız.

Elektrik enerjisinin güç santrallerinde nasıl üretildiğini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta sununuz. Manyetik alan içinde bakır telin hareket ettirilmesi ile elektrik üretilir.  Elektrik jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletken tellerin bulunduğu ve bu tellerin mıknatıs içinde dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinedir. Evlerimizde, işyerlerimizde, endüstride gereksinim duyduğumuz büyük miktarlardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik […]

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yaygınlaşması küresel ısınmayı nasıl etkiler?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yaygınlaşması küresel ısınmayı nasıl etkiler? Açıklayalım. Fosil yakıtlardan salınan gazların önemli bir diğer zararı da küresel ısınmaya neden olmalarıdır. Sera gazları olarak isimlendirilen ve fosil yakıtlardan salınan karbondioksit gibi zararlı gazlar dünyamızın daha çok ısınmasına neden olur. Dünyamızı saran gazların dünyamızdan yansıyan güneş ışınlarını tutarak dünyanın ısınmasına neden olmasına sera etkisi denir. Sera etkisi Dünya’daki yaşamın devam […]

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın olumlu ve olumsuz yönleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın olumlu ve olumsuz yönlerinden üçer tane yazalım. Olumlu Yönler Fosil yakıtlar gibi çevreyi hiç kirletmez ya da çok az kirletir. Enerjisini güneşten aldığı için enerjisi süreklidir. Kırsal alanda da elektrik enerjisini kullanmayı mümkün kılarlar. Olumsuz Yönler Yatırım maliyetleri çok yüksektir. Her yerde üretmek mümkün olmaz. Rüzgarın olmadığı yerde rüzgar, güneşin olmadığı […]

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için beş öneri yazalım.

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için beş öneri yazalım. Dünyamızı kendi sağlığımızı korumak için fosil yakıt kullanımını azaltmalı, azaltıcı önlemler geliştirmeliyiz. – Güneş enerjisi kullanımına ve güneş enerjisi panellerinin sayısını arttıracak çalışmalar yapılmalıdır. – Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilmeli, bu projeler desteklenmelidir. – Yenilebilir enerji üretimi için ar-ge çalışmalarına daha çok pay ayrılmalıdır. – Enerji tasarrufu […]

Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri nedir? Bundan korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?

Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri nedir? Bundan korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir? Araştıralım. Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz verileri kullanarak bir poster hazırlayalım. Hazırladığımız posteri sınıfta sunalım. Tüm posterler sınıfta sunulduktan sonra okulda poster sergisi düzenleyelim. Isınma amaçlı kullanılan fosil yakıtlarından kömürün yanması ile oluşan karbon monoksit gazının ortama yayılması zehirlenmelerin temel nedenidir. Ayrıca sobadan çıkan dumanın ters hava akımından dolayı bacadan geri dönmesinden kaynaklanan […]

Evimizi ısıtmak için kullanabileceğimiz yakıtlarla ilgili bir poster hazırlayalım

kömür yakıtı

Evimizi ısıtmak için kullanabileceğimiz yakıtlarla ilgili bir poster hazırlayalım. Poster hazırlarken tercih edeceğimiz yakıtları; ekonomikliği, kirliliğe neden olma düzeyleri ve yenilenebilir veya yenilenemez enerji kaynağı olup olmadıklarını dikkate alalım. Yakıtlar Yandığında çevreye ısı veren maddeler yakıt olarak tanımlanır. Odun, kömür, petrol ve petrol türevleri ısınma amaçlı kullandığımız yakıtlardır. Yakıtları katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç […]

Ülkemizde 2000 ve 2013 yıllarında elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynakları

elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynakları

Ülkemizde 2000 ve 2013 yıllarında elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynaklarını araştıralım ve her bir enerji kaynağının yüzdelerini hesaplayalım. Termik kaynaklar Termik kaynaklar, gerekli koşullar sağlandığında ısı enerjisi meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz şeklindeki yakıtlardır. Günümüzde kullanılan termik yakıtların başlıcaları; kömür, petrol, doğal gaz, biyogaz, asfaltit, bitümlü şistler ve büyük şehirlerin çöp atıklarıdır. Kömür: […]

Sayfa 32 of 549« İlk...1020...3031323334...405060...Son »