Madde Döngüleri Nelerdir?

Bildiğiniz gibi bitkiler fotosentez yapmak için su ve karbondioksit kullanır. Bitkiler, hayvanlar ve oksijenli solunum yapan diğer canlılar havadan oksijen alarak solunum yapar. Canlılar tarafından sürekli kullanılmakta olan bu maddeler niçin tükenmiyor olabilir? Harcanan su, oksijen ve karbondioksit gibi maddeler nasıl üretiliyor olabilir? Madde Döngüleri Yaşama birliklerinde ve onun büyütülmüşü olan tabiatta canlılığın aksamadan devam edebilmesi için […]

Fotosentez ve Oksijenli Solunum İlişkisi

Aldığımız besinlerin bir kısmı büyüme ve gelişmeyi, bir kısmı da canlılığın sürdürülebilmesi için gerekli enerjinin oluşmasını sağlar. Günlük hayatta hareket etme, çalışma, konuşma ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirebilmemiz için enerjiye gereksinim duyarız. Kalp, mide gibi iç organlarımızın çalışması için de enerji gerekir. İhtiyacımız olan enerjinin kaynağını aldığımız besinler oluşturur. İnsanlarda olduğu gibi tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç […]

Besin Zincirindeki Canlılar Nelerdir?

Gün boyu kahvaltı ve yemeklerde aldığınız besinlerin listesini yapınız. Bu besinlerden hayvansal ve bitkisel olanları gruplandırınız. Sizce bitkiler ve hayvanlar nasıl besleniyor olabilir? Besin Zinciri İnsan, genellikle besin zincirinin son halkasında yer alır. Doğada birçok küçük besin zinciri iç içe geçmiş durumdadır. Doğada bulunan besin zincirlerinin tümüne besin ağı adı verilir. Besin zinciri veya besin ağını oluşturan […]

Geceleri içerisinde fazla miktarda yeşil bitki bulunan kapalı ortamlarda…

Geceleri, içerisinde fazla miktarda yeşil bitki bulunan kapalı ortamlarda uzun süre kalmak neden sakıncalı olabilir? Bitkiler fotosentez yapar. Fotosentez olayında gece oksijen alarak karbondioksit verirler. Saksı bitkilerinin geceleri oksijen almaları sonucunda, odada havasız bir yapıda ise, oksijensiz kalma riski yaşayabilir, sağlığımızı olumsuz etkileyebilir.

Fotosentez olayının canlı yaşamı için önemi nedir?

Fotosentez olayının canlı yaşamı için önemi nedir? Besin zincirinin ilk halkasını üreticiler oluşturur. Bitkiler, algler ve bazı bakteriler başlıca üreticilerdir. Bildiğiniz gibi insanlar ve hayvanlar yaşadıkları çevrede bulunan hazır besinlerle beslenirler. Bu besinlerin önemli kısmını bitkiler oluşturur. Beslenmede etinden yararlandığımız hayvanların önemli kısmı da bitkilerle beslenirler. Etçiller olarak adlandırılan hayvanların besinleri ise bitki ile beslenen (otçul) […]

Atmosferdeki gazların yaklaşık %78’ini oluşturan azotun bu oranı nasıl korunur?

Atmosferdeki gazların yaklaşık %78’ini oluşturan azotun bu oranı nasıl korunur? Canlıların, yaşamlarını sürdürebilmeleri için oksijen ve suya, büyüme ve gelişmeleri için de azota gereksinimleri vardır. Atmosferin yaklaşık %78’i azot gazından oluşur. Ancak canlılar bu azotu doğrudan alıp kullanamaz. Bitki ve hayvanlar havadaki azotu doğrudan kullanamazlar. Bitkiler azotu topraktan, hayvanlar ise bitkisel besinlerden alırlar. Havadaki azotun toprağa […]

Okulunuzda veya yakın çevrenizde geri dönüşüme örnek teşkil eden uygulamalar

Çevrenizde yenilenebilir enerji kullanımına örnek uygulamalar nelerdir? Okulunuzda veya yakın çevrenizde geri dönüşüme örnek teşkil eden uygulamalar nelerdir? Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine geri kazanım denilmektedir. Atık olarak değerlendirilen maddelerin çoğu, geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşur. Atıkların yeniden geri dönüşüm halkasına katılması, çevrenin doğanın dengesinin korunabilmesi ve doğaya […]

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek olabilecek bir tasarım…

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek olabilecek bir tasarım yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız. Yenilebilir enerji olan güneş panelinden elektrik üreten bir panel yapacağız gerekli malzemeler: Bakır levha. Oksitlenmiş bakır levha (bakır oksit) Lehim CD kabı Silikon tutkal ilk önce bakır plakaları bir ısıtıcı yardımıyla oksitleyelim. Ositlendirdiğimiz bakır levha böyle bir görünüm kazanıyor. Sonraki aşamaları resimler yardımıyla tamamlayın Levhayı […]

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin araştırma

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 2003 yılı dünyadaki toplam birincil enerji kaynağı arzı 10 579 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP)dür. Bunun %13,3’ü (1 404MTEP) yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır. Toplam birincil enerji kaynağı arzı içinde diğer kaynakların payları ise; petrol % 34,4, kömür % 24,4, doğal gaz […]

Doğada sınırlı miktarda bulunan enerji kaynakları nelerdir?

Doğada sınırlı miktarda bulunan enerji kaynakları nelerdir? Doğada belli miktarda bulunan ve kullanılması hâlinde bir süre sonra tükenmesi söz konusu olan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir. Başlıca yenilenemez enerji kaynakları, fosil yakıtlar olarak da adlandırılan kömür, petrol ve doğal gazdan oluşmaktadır. Günümüz kullanım koşullarına göre petrolün yaklaşık 20-30 yıl, kömürün 80-100 yıl, doğal gazın ise 100-120 yıllık bir […]

Sayfa 32 of 547« İlk...1020...3031323334...405060...Son »