Bir konuda birden çok görüş ve düşünce olmasının faydaları nelerdir?

Din anlayışındaki farklılıklar neden zenginlik olarak görülmelidir? Belirtiniz. Bir konuda birden çok görüş ve düşünce olmasının faydaları nelerdir? Yüce Allah insanları farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu nedenle insanların zevkleri, alışkanlıkları, kişilik yapıları ve düşünceleri de birbirinden farklıdır. Farklılık, düşünce zenginliğine katkı sağlar. Bir konuda herkesin aynı düşünceyi benimsemesi, aynı görüşte olması istenmeyen bir durumdur. Böyle bir […]

Hızır ve hızır orucunun temeli olan olayda neler dikkatinizi çekti?

Hızır ve hızır orucunun temeli olan olayda neler dikkatinizi çekti? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Hızır orucu Hz. Hasan İle Hz. Hüzeyin’in hasta olması ve iyileşmesi sebebiyle tutulan bir adak orucudur. İftarlarda Hızırın geldiği düşünülerek bu ad verilmiştir. “Hızır gibi yetişmek” deyimini daha önce hiç duydunuz mu? Bu deyim hangi durumlarda ve niçin kullanılmaktadır? Alevilik-Bektaşilikte hızır orucuna önem […]

Günlük hayatta hangi durumlarda dua edersiniz?

Günlük hayatta hangi durumlarda dua edersiniz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Sıkça ettiğiniz dualardan birini aşağıdaki satırlara yazınız. Günlük hayatta dara düştüğümüzde, zorda kaldığımızda yada korktuğumuzda dua eder, Allah’tan yardım dileriz. Allah’tan istek ve dileklerimizi dua ile yaparız. Af dilemeyi, Cennetlik olmayı dua ile isteriz. Dua etmenin faydaları nelerdir? İnsan, günlük hayatta maddi ve manevi pek çok sorunla […]

Yol kardeşi olan kişiler birbirleriyle ilişkilerinde nelere özen göstermelidir?

Yol kardeşi olan kişiler birbirleriyle ilişkilerinde nelere özen göstermelidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Alevilik-Bektaşilik’te yol kardeşliği, Ensar-Muhacir kardeşliğini temel alır. Medineliler, Mekke’den gelen müslüman kardeşlerine, evlerine almışlar, sofralarını varlıklarını paylaşmışlardır. Yol kardeşleri, birbirleriyle varlıklarını acılarını her şeylerini paylaşırlar, birbirlerine yalan söylemezler. İlişkilerine çok önem verirler. Yol kardeşliği kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Bu konuda neler […]

Semah sırasında okunan duaların önemi nedir? Bu dualarda Allah’tan neler istenmektedir?

Semah sırasında okunan duaların önemi nedir? Bu dualarda Allah’tan neler istenmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Semah, dua ile yapılır. Dönerek zikir ve dua yapılmaktadır. Bu dualar ile Allah’tan, Semahların seyirlik için değilde Hakk için olmasını, günahların af olmasını, Hz. Muhamamed’in ve ehli beytin şefaati ve on iki imamların yardımı istenmektedir. Buradaki amacımız itikadi olarak bu inancı irdelemek […]

Cemin kurallarına uygun bir şekilde yapılmasında on iki hizmetin önemi nedir?

On iki hizmet kimler tarafından, nasıl yerine getirilir? Anlatınız. Cemin kurallarına uygun bir şekilde yapılmasında on iki hizmetin önemi nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Cem törenlerinde, törenlerin huzur sukunet içinde, belli bir tertip düzen içinde yapılması için, on iki kişi görevlendirilmektedir. Bu on iki kişi aynı zamanda on iki imamı da temsil eder. On iki kişi cem […]

Kul hakkı yemek büyük bir günah olmasının nedeni ne olabilir?

Kul hakkı yemek dinimizde Allah’ın affetmeyeceği büyük bir günah olarak kabul edilir. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Tartışınız. İnsanların birbirlerine olan haklarına kul hakkı denir. Birbirlerine çeşitli şekillerde geçen haklarını affetmek de hakkı geçilene ait olur. Bu toplum ve huzur ve düzenini sağlayan bir inançtır. Kişi hak ve hürriyetlerine İslamın verdiği önem de burada ortaya […]

Cem törenlerinin toplumsal dayanışma, birlik ve kardeşlik açısından önemi nedir?

Cem nasıl yapılır? Anlatınız. Cem törenlerinin toplumsal dayanışma, birlik ve kardeşlik açısından önemi nedir? Tartışınız Cem, alevi toplumlarının birliğini ve kardeşliğini temsil eden bir ayin, bir birlikte olmadır. Dede önder kabul edilir onun etrafında herkes kardeş içinde bir birlik oluşturur.   Cem töreni hakkında neler biliyorsunuz? Cem kavramı; toplanmak, bütünleşmek, bir araya gelmek anlamına gelir. […]

Sevgi ve hoşgörünün toplumsal ilişkilere ne gibi olumlu katkıları vardır?

Sevgi ve hoşgörünün toplumsal ilişkilere ne gibi olumlu katkıları vardır? Sınıfınızda tartışınız.  Sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu toplumlarda, birlik ve düzen olur. Toplumdaki herkes, bir amaç ve hedef uğrunda hareket ederler. Herkes birbirine sevgi ile yaklaştığı için, kavga çekememezlik olmaz, güvenli ve huzur içinde bir toplum olur. Alevilik hakkında neler biliyorsunuz? Alevilik-Bektaşilik, toplumumuzda yaygın olan […]

Kibir, öfke, yalan, hile, tembellik gibi kötü özellikler niçin insanın helakine neden olur?

Kibir, öfke, yalan, hile, tembellik gibi kötü özellikler niçin insanın helakine neden olur? Düşüncelerinizi yazınız. Bu tür özelliklere kapılan kişilerde, hoşgörü ve insan sevgisi olmaz. İnsan bu özellikleri ile dünyada mutlu olamayacağı gibi, ahirette de mutlu olamayacaktır. Bu özellikleri üzerinde taşıyan kişi kamil bir müslüman olamaz. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan biri Mevleviliktir. Mevlevilik hakkında […]