Hile gıybet kibir iftira kötü zan kavramlarının anlamlarını öğreniniz.

“Hile”, “gıybet”, “kibir”, “iftira”, “kötü zan” kavramlarının anlamlarını öğreniniz. Hile Nedir? Hile, çıkar sağlamak için birilerini aldatan insanların yaptığı kötü bir davranıştır. Hile toplumsal barışı, güveni ve huzuru bozar. Birçok insanın mağdur olmasına sebep olur. Dinimiz hilenin her çeşidini yasaklamıştır. Örneğin satıcı, sattığı şeyin güzel taraflarını gösterip kusurlarını gizlerse veya kalitesiz eşyayı kaliteli diye satarsa müşterilerini kandırmış […]

İftiranın kişi ve topluma zararlarını araştırınız.

İftiranın kişi ve topluma zararlarını araştırınız. İftira; bir insanın söylemediği sözü söyledi, yapmadığı şeyi yaptı demektir. İftira, insanların onur ve kişiliklerini zedeler. Allah, iftiranın günah olduğunu belirterek şöyle buyurmuştur: “Mümin erkekleri ve mümin kadınları, yapmadıkları şeyle suçlayıp incitenler, bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.” Ahzâb suresi, 58. ayet.

Eyüp Peygamber hangi özellikleriyle öne çıkmaktadır?

Eyüp Peygamber hangi özellikleriyle öne çıkmaktadır? Belirtiniz. 1. Hz. Eyüp peygamberin en önemli özelliği çok sabırlı olması ve bütün felaketlere rağmen hiç isyana düşmemesidir. 2. Zengin bir kişi olmasına rağmen, çok fakirlemiş, oğulları ölmüş, karısı ile başbaşa kalmış. Hayatımızda dönem dönem imtihan için değişik felaketler yaşayabileceğimizi görmekteyiz. 3. sağlığı yerinde iken çok hasta olmuş, Hz. […]

Kur’an-ı Kerim’de kıssalara niçin yer verilmiştir?

Kur’an-ı Kerim’de kıssalara niçin yer verilmiştir? Açıklayınız. Kıssalar Kuran’da dini ve ahlaki amaçlar doğrultusunda anlatılmatadır. Bu amaçlar, öğüt verme, nasihat verme, irşat, hidayet, ,bret, uyarma, özendirme, sakındırma ve müjdeleme’dir. Kıssaların anlatımı ile yukarıda saydığımız amaçlara dikkat çekilmiş, insanların bakışarının bu yöne çekilmesi sağlanmak, kıssaların yer verilme sebebidir.

Kur’an’da hangi ahlak ilkelerinden bahsedilmektedir?

Kur’an’da hangi ahlak ilkelerinden bahsedilmektedir? Sıralayınız. Doğruluk: Müslüman doğru bir insan olmalı, hırsızlık, yalan dolan olmamalıdır. İyilik, İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek: Müslüman, diğer insanlara, iyi davranmalı, kötü davranışlardan ve kötülüklerden kaçınmalı, güzel söz söylemeli, çirkin ve kırıcı sözlerden uzak durmalıdır. Sabır: Müslüman başına gelen olumsuzluklar karşısında, üzerine düşen çabayı gösterdikten sonra Allah’a güvenmeli ve […]

Kuranda öğütlerden bir kısmı niçin kıssalar yoluyla iletilmiştir?

Kur’an’da öğütlerden bir kısmı niçin kıssalar yoluyla iletilmiştir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Kıssaların, peygamber veya önceki kavimlerin hikayelerinin anlatılmasının sebebi; Allah tarafından vahiylerle İnsanlara doğru yolu göstermek amacıyladır. Allah’ın öğütlerinin daha iyi anlaşılması için Kur’an’da kıssalara yer verilmiş ve insanların bu olaylardan ders almaları istenmiştir. 

Kur’an-ı Kerim mealinden güzel ahlak örnekleriyle ilgili üç ayet…

Kur’an-ı Kerim mealinden güzel ahlak örnekleriyle ilgili üç ayet bularak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. – Muhakkak Allah adalet ve iyilikle ve kısımları görüp gözetmekle emin, aklın ve dinin kabul etmiyeceği çünkü işlerden ve haksızlıklardan da nehyeden bu hususta size öğüt verir.   Nahl Suresi – 90. Ayet – Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir […]

İnanç esaslarından biriyle ilgili bir ayet mealleri

Sınıfınızda arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Her grup, inanç esaslarından biriyle ilgili bir ayet meali bulsun. Bulduğunuz ayet meallerini sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. – Şüphesiz iman edenler; yani Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve sâbiilerden Allah’a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. Bakara Suresi 62. Ayet  […]

Kur’an’da ismi geçen peygamberlerden bildiklerinizi defterinize yazınız.

Kur’an’da ismi geçen peygamberlerden bildiklerinizi defterinize yazınız. 1. Adem (A.S.), 2. İdris (A.S.), 3. Nuh (A.S.), 4. Hűd (A.S.), 5. Salih (A.S.), 6. İbrahim (A.S.) 7. Lut (A.S.) 8. İsmail (A.S.) 9. İshak (A.S.), 10. Yâkup (A.S.), 11. Yusuf (A.S.), 12. Eyyup (A.S.), 13. Ţuayb (A.S.), 14. Musa (A.S.), 15. Ha­run (A.S.), 16. Davud (A.S.) 17. Süleyman (A.S.), 18. İlyas (A.S.) 19. Elyasa (A.S.) 20. Zülkif (A.S.) 21. Yunus (A.S.), 22. Zekeriya (A.S.), 23. Yahya (A.S.), 24. İsa […]