Elementlerden hangileri arasında iyonik bağ oluşması beklenir?

Aşağıda atom modelleri verilen elementlerden hangileri arasında iyonik bağ oluşması beklenir? Oluşan bileşiklerde hangi elementler anyon, hangileri katyondur? Bu elementlerden hangisi bağ oluşturmaz? Neden?   Resimde görülen atom modellerinden; 3 ve 4 nolu elementler ile 2 ve 6 nolu elementler arasında iyonik bağ oluşması beklenir. Bu oluşan bileşiklerde, 2 nolu resimde görülen element, toplam 8 […]

23. Etkinlik Karikatür Ne Anlatıyor? (İyonik Bağ)

23. Etkinlik: Karikatür Ne Anlatıyor? 7. sınıf fen çalışma kitabı 85. sayfa iyonik bağ etkinliği çözümü  Karikatürü inceleyiniz. Karikatürde anlatılmak istenen nedir? Yazınız. Öğretmen: “Dışarıda ilginizi bu kadar çeken ne var ki dışarı çıkmak istiyorsunuz?” İyonik bağını çok iyi temsil eden bir karikatürdür. Lityum (Li) nötr dudurmda son katmanında 1 elektron vardır. Li+ simge durumunda […]

Ayşe’nin Doğum Günü

Bir varmış bir yokmuş eski bir köyde Ayşe adında bir kız varmış. O daha 5 yaşındaymış. Onun bugün doğum günü olduğunu bilmiyordu. Teyzesi, amcası, halası,eniştesi ve dayısı onlara geldi. Ayşe çok şaşırdı. Annesine dedi ki. Ayşe: – Anne neden amcamlar dayımlar geldi ? Annesi : -Bilmiyorum kızım herhalde gezinmeye gelmişler. Ayşe: -tamam anneciğim. demiş. Akşam […]

İyonik Bağ nedir?

Kimyasal bağ nedir? Çeşitleri nelerdir? Kimyasal bağ ironik ve kovalent bağ şeklinde 2 çeşittir. Bu konumuzda iyonik bağ açıklanacak bundan sonraki konumuzda kovalent bağa yer verilecektir. 1. Fotoğraftaki molekül modellerinde kullanılan kürdanların görevi nedir? Bu fotoğrafta kullanılan kürdanlar molekül modellerini birbirine bağlamıştır. 1. İyonik Bağ Aynı veya farklı element atomlarının oluşturduğu moleküllerde atomları bir arada tutan bağlayıcı bir […]

Fareli Köyün Kavalcısının Hikayesi

Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda fareli bir köy varmış. Bu köyde o kadar çok fare varmış ki artık bıkmış usanmışlar. Farelerden kurtulmak için bir kavalcıyı çağırmışlar. Kavalcı köyün başkanının yanına gelmiş. Başkan: – Merhaba! Sen şu meşur kavalcısı olmalısın demiş. Sana burada çok ihtiyaçım var. Eğer bizi başımızdaki  dertten kurtarırsan sana çok para vereceğiz. […]

21. Etkinlik Doğru mu Yanlış mı? Karar Ver İlerle

21. Etkinlik: Doğru mu, Yanlış mı? Karar Ver, İlerle 7.sınıf fen ve teknoloji dersi çalışma kitabı 84. sayfa etkinliği Aşağıdaki numaralandırılmış cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğuna karar veriniz. Cümlenin doğru olduğunu düşünüyorsanız “D” harfinin bulunduğu yolu, yanlış olduğunu dü¬şünüyorsanız “Y” harfinin bulunduğu yolu izleyiniz. Kaç numaralı çıkışa ulaştınız? Arka¬daşınızın ulaştığı çıkış sizinkiyle aynı mı? […]

İyon anyon ve katyon kavramlarını açıklayınız

İyon anyon ve katyon kavramlarını açıklayınız. İyon Nedir? Atomların negatif veya pozitif elektrik yükü, elektron alması yada vermesi durumuna iyon denir. Atomlar kararlı hale gelebilmek için elektron alır veya elektron verirler. Bu duruma iyon denir. Anyon nedir? Atomların iyon olduklarında, elektron alması durumunda, negatif “-” yükle yüklenmiş durumlarına anyon denir OH– (1 elektron almış atom […]

İyon Nasıl Oluşur?

İyon Nasıl Oluşur? Sorusuna cevap arayacağız. İyon oluşumu konusunun anlaşılması için bu konudaki bulalım etkinliklerini dikkatlice inceleyiniz. Kararsız atomlar kararlı duruma geçmek yani son katmanlarını tam dolu hâle getirme eğilimindedir. Dublet veya oktet oluşturmak isteyen atomlar elektron aldıklarında veya verdiklerinde yük dengeleri bozulur. Elektron alan veya veren atom artık nötr değildir. Elektron kazanan atomda negatif […]