Evrenbilim Nedir? Kuramları Nelerdir?

Evren’i yöneten yasaları inceleyen bilim. Kendi gök adamız içinde çok genç (bir kaç milyon yıllık), çok yaşlı (bir ­kaç milyar yıllık) ve doğmakta olan yıldızları görmekteyiz, içinde bulun­duğumuz yöresel gökada kümesi göz­lendiğinde de, aşağı yukarı günümüzdeki (onbinlerce yüdır süre­gelen bir bugün) durumunda görü­nür. Ama, bazı uzak gökadaları, sözgelimi, bir milyar yıl önceki durumlarıyla görürüz; bu, […]

Kenan Evren Hayatı ve Cumhurbaşkanlığı

Kenan Evren, Türkiye Cumhuriyeti’nin yedinci cumhurbaşkanı (Alaşehir, 1918). inhisarlar İdaresi memurlarından Hayrullah Bey ile Naciye Hanım’ın oğlu olan Kenan Evren, Alaşehir’de başladığı ilk öğrenimini Manisa, Ba­lıkesir ve İstanbul’da sürdürdükten sonra, orta öğrenimini, Maltepe As­kerî Lisesi’nde tamamladı. 1936 yı­lında girdiği Harp Okulu’nu 1938’de bitirdi; Topçu Atış Okulu’ndaki öğ­renimini de 1940 yılında tamamladı. Kara Kuvvetleri’nin küçük komuta görevlerinde […]

Evrenoluş Kuramları (Kozmogoni) nelerdir?

NEWTONCU EVRENOLUŞ KURAM­LARI Newtoncu evrenoluş kuram­larının temel varsayımları şunlar­dır: 1. Evren bir Eukleides uzayı­dır; 2. ışık hızı sonsuz olarak kabul edilir; 3. madde, Evren içinde düzgün biçimde dağılmıştır; ortala­ma yoğunluğu sıfir değildir. Böyle­ce, yançapı r olan bir küre göz önüne alınırsa, yüzey çekimi: g = re G pr olur.p yoğunluk, G çe­kim sabitidir. Yani, r sürekli olarak artacak olursa, […]

Evrenin Yapısı

Evren, gözlediğimiz uzaklıkta, aşağı yukarı bizimkine benzeyen gökada­larla dolu gibi görünmektedir. Bu gökadaların uzay içindeki dağılımı nasıldır? Evren’deki ortalama mad­de yoğunluğu ne kadardır? Evren’in yapısının araştırılmasına geçmeden önce bu iki sorunun yanıtlanmasına çalışılmalıdır. Gökadaların Uzaydaki Dağılımı a) Gökada koordinatları. Refe­rans düzlemi olarak gökadanın bakışım düzlemi alınır. Boylamların başlangıç noktası, gökada dairesi ile ekvator düzleminin ilkbahar […]

Evren Nedir? Uzaklıkların Ölçümü

Evren, yıldızları, gökadaları, yıldız küme­lerini, gaz ve bulutları kapsayan maddeyle dolu uzayın bütünü. Kopernik’e (1473-1543) kadar insan­lar, Yer’in hareketsiz ve çevresinde dönmekte olan küçük boyutlu bir Evren’in merkezinde yer alan bir cisim olduğunu sanıyorlardı. Günümüzdeyse Yer. artık sonsuz değilse bile, uçsuz bucaksız bir Evren’in içine serpilmiş bir kum taneciği gibi düşünülmektedir. Merkür, Venüs ya da […]

Evcilleştirme Nedir? Başlıca Evcilleştirme Tür Tarihleri

Evcilleştirme, yararlanma amacıyla hayvanları eve ve insana alıştırma. Evcilleştirme kavramını açıklamak pek kolay değildir. Gerçekten bazı durumlarda, evcilleştirme, hayvan terbiyesinden ya da bir yaban hayvanının insanlara alıştırılmasından güçlükle ayırt edilir. Gerçek an­lamıyla evcilleştirilmiş hayvanlar, insanların koşum, avlanma, korun­ma, beslenme, vb. alanlarda yararlandıkları hayvanlardır; bazıları da yalnızca parkları ya da havuzları (süs balıkları) süslemek ya da […]

Leonhard Euler Hayatı ve Matematiğe Katkıları

Leonhard Euler, İsviçreli matematikçi (Basel, 1707- Petersburg, 1783). Matematik konusundaki ilk bilgileri­ni babası Paul Euler’den aldıktan sonra, tanrıbilim okuması için Basel’e gönderilen Leonhard Euler, bu arada babasının arkadaşı olan jean Bernoulli’nin matematik derslerini izledi. 1727’de jean Bemoulli’nin oğullan Daniel ve Nicolas Bemoulli, Katerina I tarafından, Petersburg’da kurulmuş olan Yeni Bilimler Akademisi’ne çağrılınca, Euler de onlar­la […]

Yunanlı matematikçi Eukleides Hayatı

İ.Ö. 315-255 yılları arasında yaşamış Yunanlı matematikçidir. Eukleides’in şöhreti, iki binyıl süresince benzeri bulunmayan öğretici bir ya­pıta bağlıdır: Stoikheia (Elemanlar). Bununla birlikte, bu yapıtın özgün bir araştırma mı ya da daha önce elde edilmiş sonuçların bir bireşimi mi olduğu bilinmemektedir; yalnız, Elemanlar’ın Eukleides’in yaşadığı dönemdeki matematikle ilgili çalışmaların sonuçlarını toplayan bir çalışma olmadığı da kesindir. […]

Etiyopya Ekonomisi

Etiyopya, iktisadı tarıma dayalı bir ül­kedir. Nüfusunun % 90’ı kırsal ke­simde yaşayan ülkede, hem göçebe çobanlık, hem de yerleşik tarım yapı­lır. Kvolla’da tütün ve pamuk, ola­nakları daha elverişli olan voinadega’da buğday, darı, sebze, mısır, pa­muk ve şekerkamışı, özellikle de ta­rım dışsatımının ağırlığını oluşturan kahve yetiştirilir. Dega’da yapılan yo­ğun hayvancılık, bölgede öbür tarım etkinliklerini ikinci plana […]

Etiyopya Tarihi

Etiyopya, 1967 yılında arkeologlar Etiyopya’da- ki Omo vadisinde insanla ilgili en es­ki izleri bulmuşlardır: 1 500 000 yıl­lık bir Paraustralopithecus ethiopicus’un altçene kemiği. Tarihöncesi çağda kayalara yapılmış resim ve gra­vürler, Etiyopya yaylalarında canlı bir yaşam olduğunu gösterir. İ.Ö. V. y’da, kültür özellikleri Güney Arabistan’dakine yakın (aynı diller, aynıtanrılar) bir uygarlığın başladığı görülür; Î.Ö. III. yy’dan İ.S. […]