Doğal Kaynak Olan Ormanlarımızı Korumak İçin Neler Yapılabilir?

Doğal Kaynak Olan Ormanlarımızı Korumak İçin Neler Yapılabilir? Örnekler veriniz. Ormanların faydaları çok fazladır. Bunlar ekonomik faydaları olduğu gibi oksijen kaynağı olması gibi ölçülemeyen ama kaybedilince ortaya çıkan faydaları da vardır. Ormanları nasıl korumalıyız – En üst seviyede orman yangınlarını önleyici tedbirler alınmalıdır. – Plansız ve kaçak ağaç kesimleri engellenmeli, kesenler denetlenmeli ve ağır cezalar […]

Bor gibi madenlerin işlenmeden… ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlar? Neden?

Bor gibi madenlerin işlenmeden ham madde olarak mı, yoksa işlenerek ürün olarak mı ticaretin yapılması ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlar? Neden? Bor minareli, dünya rezervinin %80’i Türkiye’de olan dünya içinde ülkemiz içinde çok önemli bir madendir. Bor madeninden ülkemiz gerektiği kadar faydalanamamaktadır. Ülkemizde bu madenin mamul madde kullanılabilecek, bir teknoloji bizde olmayıp, bu mamul maddelerin […]

Ülkemizin maden zenginliği bakımından dünyadaki yeri konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Ülkemizin maden zenginliği bakımından dünyadaki yeri konusunda neler söyleyebilirsiniz? Türkiye maden varlığı açısından zengin bir ülkedir. Yukarıdaki Türkiye Maden Haritasını incelediğimiz de ülkemizin her yerinde ne kadar çok çeşit maden varlığımızın olduğunu görebiliriz. Haritaya göre, yaşadığınız ilde ya da yakın çevrenizde bulunan madenler nelerdir? Ülkemizde topraklarımızın altında 50 milyar ton maden rezervi bulunmaktadır. Bu maden […]

Tarımsal faaliyetlerin ülkemiz ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Tarımsal faaliyetlerin ülkemiz ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tarım sektörü ülkemizde eskiden olduğu gibi etkisi azalmasına rağmen halen iş gücü ve beslenmeye etkisi, sanyi sektörüne sağladığı hammadde, milli gelire katkısı bakımından önemli olma özelliğini korumaktadır. Ülkemizde, nüfusun üçte biri tarım ile geçimini sağlamaktadır. İş gücü piyasasında çalışan 4 kişiden biri burada çalışmaktadır. Türkiye […]

Doğru meslek seçmek ve mesleğinde çok iyi olmak neden önemlidir?

Doğru meslek seçmek ve mesleğinde çok iyi olmak neden önemlidir? Bu konuda bir sayfalık metin yazınız. Ürün dosyanızda saklayınız. Aşağıdaki bilim insanları (Lui Pastör) gibi insanlığa faydalı bir insan olmak istiyorsak, kendimize uygun bir mesleği seçmeli ve bu seçtiğimiz meslekte çok iyi olmalıyız.   Bir ülkenin veya bir toplumun gelişebilmesi için, o toplumu oluşturan bireyleri iyi birer […]

Çevre kirliliğine neden olan bir durum tespit ediniz.

Çevre kirliliğine neden olan bir durum tespit ediniz. Bu sorunların insanların hayatlarını nasıl etkilediğini rapor hâline getiriniz. Bu raporu ürün dosyanızda saklayınız. Önemli bir çevre kirliliği, özellikle şehirlerimiz için hava kirliliği sorunudur. Hava kirliliğinin nedenlerine bakacak olursak tamamının insan kaynaklı olduğunu görürüz. İnsanlar evlerini ısıtmak için, eskiden beri gelen bir uygulama fosil yakıt linyit kömürü yakarlar, özellikle kalitesiz kömürlerin […]

Ailenizde vergi veren bireyler kimlerdir? Vergiyi nasıl ödüyorlar?

Ailenizde vergi veren bireyler kimlerdir? Vergiyi nasıl ödüyorlar? Bu bireylerden birinin vergi ödediğine dair belgeyi inceleyiniz. Maaşlı çalışanlar, işçiler, memurlar gibi mesleklerin gelirleri üzerinden gelir belgesi, maaşından kesilerek işveren tarafından devlete, banka veya vergi dairesi vezneleri yoluyla ödenir. İşyeri sahipleri, esnaf, veya fabrika sahipleri gelirleri üzerinden vergilerini devlete aynı yolla öderler.

Vergiler işsizlik kıtlık ve yoksulluğu önleyebilir mi? Tartışınız.

Vergiler işsizlik, kıtlık ve yoksulluğu önleyebilir mi? Tartışınız. Vergiler kıtlık, işsizlik ve yoksulluğu önleyebilir. Geliri yüksek olanlardan, yada zengin diye tabir ettiğimiz kişilerden daha çok vergi alınırak, daha yoksul kesimlere, sosyal yardım, yaptıkları işlerde teşvik vererek yada toplanan parlarla yeni iş alanları yaratılarak kesimler arası kaynak transferi sağlanabilir. Dünyada pasta paylaşım şeklinde adaletsizlikler olmakta, bazı […]

Her bölgenin coğrafi özelliklerine göre, hangi girişimciliğin yapılabileceğini tespit ediniz.

Türkiye fiziki haritasını inceleyiniz. Her bölgenin coğrafi özelliklerini dikkate alarak nerede, hangi girişimciliğin yapılabileceğini tespit ediniz. Ülkemizin her bölgesinde her ilinde görülmesi gereken farklı bir güzellik vardır. Aynı anda farklı bölgelerde farklı turizm olanakları olup, farklı amaçlar için turizm tesisleri kurulabilir. Ülkemizde en çok turisti çeken Akdeniz bölgesinden başlayacak olursak, Akdeniz ve Ege bölgesi kıyılarına […]

Girişimci olarak turizm şirketi kursanız … neler yaparsınız?

Bir girişimci olarak turizm şirketi kursanız yukarıdaki üç ayrı fotoğraftan hareket ederek neler yaparsınız? 1. resimde bir şelale görülmektedir. Bu şelaleyi görmeyi isteyip buraya gelenler olacaktır. Onlar şelaleyi görecek şekilde kapalı ve açık turizm tesisleri yapardım. Bir kısımda insanların kendi getirdiklerini pişirip yiyebileceği bir bölüm yapar, insanlar hem şelaleyi izleyip hem de o orada aileleri ile […]