İnsanlar meslek seçimi sırasında nelere dikkat etmelidir?

meslek seçiminde eğitim aşamaları

Sizce insanlar meslek seçimi sırasında nelere dikkat etmelidir? Yaşamımızın önemli dönüm noktalarından biri mesleğimizi seçme kararıdır. Meslek seçimi kişinin bir anlık kararı  değildir. Bu çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir seçim sürecidir. Yaşadığımız her tecrübe bizim gelecekte meslek seçimimiz üzerinde etkili olacaktır. “Meslek seçimi ile ilgili kararlarımızı alırken, bizler kendimiz ile ilgili yoğun bir düşünme fırsatı buluruz. Çünkü […]

Eğitim ile devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

enderun mektebi

Enderun Mektebinin bu özelliklerine bakarak eğitim ile devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.  Enderun Mektebi Meslek eğitimi deyince akla gelen kurumlardan biri de Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Enderun Mektebidir. Osmanlı sarayına özgü bu eğitim kurumunun amacı, devlet kademelerinde görev alacak kişileri yetiştirmekti. Enderuna alınan gençlerin yetiştirilmesi üç şekilde olurdu. a) Hizmet Yoluyla Yetiştirmek Enderun Mektebinde hizmet […]

Darültıpların üstlendiği görevi günümüzde hangi eğitim kurumları yerine getirmektedir?

iznik medresesi

Darültıpların üstlendiği görevi günümüzde hangi eğitim kurumları yerine getirmektedir? Medreseler, Osmanlı Döneminde de önemli eğitim kurumları olmaya devam etmiştir. İlk Osmanlı medresesi 1330 yılında Orhan Bey tarafından İznik’te yaptırılmıştır. Bunu, Bursa ve Edirne’de kurulan medreseler izlemiştir. Ancak Osmanlı medreseleri deyince akla İstanbul’daki Fatih ve Süleymaniye medreseleri gelmektedir. Medreselerde genel olarak fıkıh, kelam, hadis, tefsir gibi […]

Ahi teşkilatının toplumdaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İbn-i Battuta’nın anlattıklarına bakarak Ahi teşkilatının toplumdaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz? “Ahiler, Anadolu’da yerleşmiş bulunan Türkmenlerin yaşadıkları her vilayette, her kasabada, her köyde bulunurlar. Ülkelerine gelen yabancılara yakın ilgi gösterirler. Yiyecek, içecek ve tüm ihtiyaçlarını özenle sağlarlar. Ayrıca bulundukları yerlerdeki zorbaları yola getirir, bunlara katılan kötüleri ortadan kaldırırlar. İşte bu gibi konularda Ahilerin eşi benzeri yoktur. Dünyada […]

Meslek ahlakı deyince neler anlıyorsunuz?

Meslek ahlakı deyince neler anlıyorsunuz? Ahlak: Bireylerin yaşamının bir parçası olan ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm ve uyulması gereken kurallar dizisidir. Buna göre meslek ahlakı, mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları içerirken, meslek etiği bu kuralların sorgulanması, tartışılması, değerlendirilmesi ve kararlar verilmesidir. İş hayatındaki tüm ilişkiler belli bir etik anlayışına dayanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde iş yaşamında kurumsallaşmış olan yaklaşımı […]

LÖSEV’in bu çalışmalarının sonuçları neler olabilir?

lösev çalışma sonuçları

LÖSEV’in bu çalışmalarının sonuçları neler olabilir? LÖSEV yaptığı çalışmalarla lösemili çocuklara ve ailelerine destek olmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda aileler ve lösemili çocuklar moral bulmakta, barınma ihtiyaçları giderilmekte, onlara yapılan et ve gıda yardımları iyi beslenmeleri ve çabuk iyileşmelerine katkı sağlamaktadırlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sizin yaşadığınız yerde de yardımlarda bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu yardımlar […]

Vakfiyelere göre vakıflar hangi konularda hizmet vermektedir?

vakıfların hizmet konuları

Yukarıdaki vakfiyelere göre vakıflar hangi konularda hizmet vermektedir?  Vakıfların hizmet verdiği konular Ramazan Bayramı’nda yetim çocuklara mevsim şartlarına göre elbise ve ayakkabı satın alınıp giydirilsin. Tokat Belediyesindeki imarette bulunan kaplar, ihtiyaç duyuldukça kalaylansın ve yenilensin. Eşyalar yenilenirken ve malzemeler temin edilirken güzel, yeni ve eskisinin aynı olmasına dikkat edilsin. İmarette kalanların ibadeti için bir imam bulundurulsun. Gelen misafirlerin hayvanlarının […]

Vakfınızın kuruluş amaçları faaliyetleri ve işleyişi ile ilgili olarak nasıl bir vakfiye hazırlardınız?

bir vakfiye örneği

Bir yardım vakfı kurmak istiyorsunuz. Vakfınızın kuruluş amaçları, faaliyetleri ve işleyişi ile ilgili olarak nasıl bir vakfiye hazırlardınız? Burada bir vakfiye örneği sunuyorum buradaki bilgilerden isimler gibi kısımları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Vakfın adı: lakabı: Zeyl vakfiye tarihi: Tevliyet/Nezaret: Harcamalar: Sivas’taki İbn-i Rahat Vakfının 1321 tarihli vakfiyesi Herhangi bir kaza ile borçlanma durumunda kalanlara kefil göstermek şartıyla borç verilsin, ancak […]

Bir vakıf senedi üzerinde hangi bilgiler yer alıyor olabilir?

Bir vakıf senedi üzerinde hangi bilgiler yer alıyor olabilir? Vakıf kurmak isteyen kişi, bağışlayacağı mülkün gelirinin nasıl kullanılacağını belirten bir vakfiye yazarak kadıya başvururdu. Vakıf senedi de denilen bu belge, kadı tarafından tescil edilir ve vakıf kurulmuş olurdu. Vakfiyede yazılanlara hükümdar dahil herkes uymak zorundaydı. Vakıf senedinin üzerinde, vakfın, adı, amacı, vakfın amacına özgülenen mal ve haklar, vakfın nasıl örgütleneceği, yerleşim […]

İnsanlar neden vakıf kurma ihtiyacı duyarlar?

insanlar neden vakıf kurar

İnsanlar neden vakıf kurma ihtiyacı duyarlar?  İnsanlık tarihi kadar köklü olan vakıf anlayışına birçok toplumda rastlayabiliriz. Vakıflar yardımsever insanların çabalarıyla kurulmuştur. Bireylerin gönüllü katkı ve katılımı sağlanmadıkça kalıcı eserler meydana getirmek mümkün değildir. Uygarlıkların gelişmişlik göstergelerinin en önemlilerinden biri de sosyal yardım kuruluşlarıdır. Asıl amacı, başta insan olmak üzere, bütün varlıklara hizmet etmek olan vakıflar, […]