Doğal anıtların kültürel miras olarak kabul edilmelerinin neden önemli olduğu

Doğal anıtların kültürel miras olarak kabul edilmelerinin neden önemli olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize not ediniz. Fen bilimleri 5. sınıf 7. ünite sayfa 167 tartışalım sorusu. Doğal anıtların kültürel miras olarak kabul edilmesi, doğal anıtların korunması açısından çok önemlidir. Doğal anıtlar kültürel miras listesine girerek, bu anıtlar için özel bir koruma rejimine tabi olmuş […]

Elektrik devre elemanlarını sembollerle göstermenin sağlayacağı yararlar

Elektrik devre elemanlarını sembollerle göstermenin sağlayacağı yararların neler olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize not ediniz. Elektrik devreleri çeşitli sempllerle gösterilir. Böyle gösterilmesinin çeşitli yarları vardır. Devre elemanları çok çeşitlidir. Bunları bir şemada bir devre üzerinde gözükmesi gerekir. Devre üzerinde bu gösterimi bir resim ile veya yazı ile gösterimi zordur ve karışıklığa sebep olabilecek durumda […]

Yakın çevremizdeki çevre sorunlarından birine yönelik çözüm projesi geliştirmek

Yakın çevremizdeki çevre sorunlarından birine yönelik çözüm projesi geliştirmek İnternet, ansiklopedi, gazete haberleri, fon kartonu, yapıştırıcı, konu ile ilgili görseller Proje Basamakları 1- İnternet, ansiklopedi, dergi ve gazetelerden yakın çevrenizde yaşanan çevre sorunlarının neler olduğunu araştırınız. Araştırma konunuzu destekleyen resim, şekil, grafik vb.ni de hazırlayınız. 2- Yaşanan çevre sorunlarından birini belirleyiniz. Örnek konu: Tarım alanlarının kimyasal maddelerle kirlenmesi. […]

Mikroskobik canlıların yaşamımıza olumlu ve olumsuz etkilerini (Poster) araştırınız.

Mikroskobik canlıların yaşamımıza olumlu ve olumsuz etkilerini İnternet, ansiklopedi,  gazete ve dergilerden araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı görsel malzemelerle destekleyerek bir poster sunusu hâline getirip arkadaşlarınıza sununuz. Ancak mikroskop ile görülebilen canlılara mikroskopik canlılar denir. Bu canlıları çıplak gözle görmemiz mümkün değildir. Mikroskıbik canlılar, başka canlıların üzeride dahil heryerde yaşayabilirler. Bu canlılardan bazıları yararlı bazıları da zararlıdır. […]

Ülkemizdeki doğal anıtları (Slaytı) İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız.

Sınıf arkadaşlarınızla altışar kişilik gruplar oluşturunuz. Ülkemizdeki doğal anıtları İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Her bir grup, bir doğal anıt belirleyerek bu anıtın tanıtımını yaptığı bir slayt gösterisi hazırlasın. Hazırladığınız slaytları sınıf arkadaşlarınız ile paylaşınız. Örnek olması açısından biz kapadokya ile ilgili bir slayt hazırlayacağız. Ülkemizde çok güzel doğal anıtlar vardır ki, sizin her hangi birisi için de […]

Fosillerin nasıl oluştuğunu İnternet ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız.

Fosillerin nasıl oluştuğunu İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı bir slayt gösteri hazırlayarak sınıf arkadaşlarınıza sununuz. Fosillerin nasıl oluştuğunu gösteren slayt indir Buradaki bilgiler slayt haline getirilmiştir. Fosil Nasıl oluşur slaytı:   Ölen hayvan yada canlı herhangi bir şey, aniden toprak, çamur yada kumun altında kalarak havayla ve dış ortamla teması kesilir. Toprak altında kalan […]

Teknolojik ham madde olarak kullanılan madenlerin ülkenin ekonomisi ve gelişmesi açısından önemi

Teknolojik ham madde olarak kullanılan madenlerin ülkenin ekonomisi ve gelişmesi  açısından önemini arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize not ediniz. Teknolojinin gelişimi ile birlikte madenlerin kullanımı yaygınlaşmakta ve önemi artmaktadır. Günümüz gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman, ülkelerinde maden çıkmasa dahi, en iyi şekilde işleyen ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Madenler ülkelerin, ekonomisi ve gelişimi için çok önemlidir. Ülkemiz çıkardığı […]

Ülkemizde çıkartılan önemli madenleri İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız.

Ülkemizde çıkarılan önemli madenleri İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı harita üzerinde göstererek sınıf arkadaşlarınıza sununuz. Türkiyede çıkarılan önemli madenlerin haritası görselin üzerine gelerek büyük boyuta getirebilirsiniz. Türkiye’de çıkarılan madenler: Ülkemiz maden zenginliği bakımından dünyada ilk 10 ülke arasındadır. Demir madeni: Kullanım alanı çok geniş olan, sanayinin ana maddesi olan maden demirdir. Ülkemizde, Sivas, Malatya, […]

5. Sınıf Sevgi yayınları fen bilimleri sözlüğü

5. Sınıf Sevgi yayınları fen bilimleri sözlüğü A ahşap: Ağaçtan, tahtadan yapılmış. ampul: İçinde elektrik akımı ile akkor duruma gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe. anıt: Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide. antibiyotik: Mikroskobik canlıların (mikroorganizmaların) […]