bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlık için önemi

Yukarıdaki görselden de yararlanarak bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlık için önemi hakkında düşüncelerinizi belirtiniz. Bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte, taşımacılıkta buhar ve makine gücü kullanılmaya başlanmıştır. Buharlı trenlerle birlikte, çok miktarda yüklerin ve çok sayıda insanların bir yerden bir yere daha hızlı ve ucuz taşınması sağlanmıştır. Buharlı tren insanlığın bir dönüş noktasıdır. Uzak yerler bir […]

Rönesans ve Reform Işığında Bilim

Rönesans ve Reform Işığında Bilim “Rönesansın ilk kekeleme anları öyle bir devre rastladı ki Orta Çağ karanlığından uyanmakta olan Avrupa, İslam bilim ve medeniyetine saygı ile bakmaktaydı. Taklidi imkânsız bir örnek karşısında cesaretini kaybeden Batı’nın kolları sarkmaktaydı.” Fransız matematikçi E.F. Gauter (Guter)’in sözlerinden Avrupa’da rönesans ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Avrupa’da Rönesansın başladığı zaman İslam […]

6. Medresedeki Füzeler

6. Medresedeki Füzeler 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Çalışma Kitabı 66. Sayfa  Aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Bu bilgilerden ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız. CACABEY MEDRESESİ “Nurettin Ibni Caca tarafından 1272 yılında medrese olarak yaptırılmış, daha sonraları camiye dönüştürülmüştür. Kapalı tip medresede astronomi, Türk dili, tasavvuf ve felsefe eğitimi yapılmıştır. Medrese taç kapısı ve füze maketlerine […]

5. Bir Makale

5. Bir Makale 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 65. sayfa  • Aşağıda yer alan makaleyi okuyunuz. Bu makaleyle ilgili soruları cevaplayınız. İslam medeniyetinde bilimin gelişimine etki eden unsurların neler olduğunu yazınız. İslam Medeniyetinde, fetihlerle Araplar farklı medeniyetlerle karşılaşmışlardır. İlk Önce Hint medeniyetinden sonra batı medeniyetinden etkilenmişler. Daha gelişen bir medeniyet ortaya çıkarmışlardır. 

Bilimin, Türk-İslam bilginleri tarafından ilerletilmesi ve dünya bilimine katkısı

Bilimin, Türk-İslam bilginleri tarafından ilerletilmesi ve Türk-İslam bilginlerinin dünya bilimine katkısı ile ilgili kısa bir değerlendirme yazısı yazınız. Türklerin ve Müslümanların başarıları sadece siyasi ve askeri alanda olmamıştır. Sağladıkları güçlü devletlerle güvenlikleri temin edip, Bilim, sanat ve edebiyat alanında yaptıkları çalışmalarla batı rönesansına ve gelişimine temel oluşturmuşlardır. Selçukluların kurdukları Nizamiye Medreseleri çok ünlü olmuştur. Bu […]

Bilimsel Gerçekler

Bilimsel Gerçekler Türk ve İslam dünyasının bilim insanları neden farklı ülkelerin pulları üzerinde yer almış olabilir? Türk ve İslam Dünyası Bilim adamları, çığır açtıkları çok önemli bilimsel buluşlar yaptıkları için bütün dünya tarafından tanınmaktadır. Bunların eserleri batılı dillere çevrilmiş, batı bilim adamları bunlardan çok yararlanmışlardır. Bu yaptıkları ve bilinirliliği sebebi ile yabancı ülkeler Pullarında bu bilim adamlarına yer vermiştir. […]

4. Matbaacı Olsaydın

4. Matbaacı Olsaydın Sosyal bilgiler çalışma kitabı 7. sınıf 64. sayfa İnsanlar için oldukça önemli olan yazı ve matbaa ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. İnsanlar arası ilişkilerde yazının önemi ile ilgili düşüncelerinizi belirtiniz. İnsanlar arası ilişkilerde yazı çok önemli bir yer tutar. Özellikle uzak yerlerdeki insanlar yüzyıllardır yazı ile mektuplaşmışlar ve haberleşmişlerdir. Günümüz teknolojisinde […]

3. Yazının Serüveni

3. Yazının Serüveni 7. sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı 62. sayfa Aşağıda farklı dönemlere ait görseller bulunmaktadır. Bu görsellerin karşılarına hangi çağa ait olduklarını yazınız. Bu çağların teknolojik şartlarını kısaca açıklayınız. Son yüzyıla ve günümüze ait bir yazı ve alfabe şeklidir. Teknolojinin ilerlemesi ile matbaa gelişmiş, kitap halini almıştır. Yazı kullanımı ve okuma yazma çok […]

Yazının zaman içerisinde farklı işaretlerle gösterilmesi

Yazının zaman içerisinde farklı işaretlerle gösterilmesi, günümüzde hangi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır? Bu sorunlar nasıl çözülebilir? Günümüzde farklı tür alfabe ve yazı şekillerinin olması, bilgisayar teknolojisinde bazı entegrasyonlarda ve dönüşümlerde problemler çıkmasına sebep olmakta, yazılımcılar ve programcılar açısından zorluk çıkarabilmektedir. Farklı alfabe ve diller arasında dil öğrenme açısından daha zor ve daha problemli olmaktadır. Bir […]

Matbaanın insanlık tarihinde oynadığı rolle ilgili bir arştırma yapınız

Matbaanın insanlık tarihinde oynadığı rolle ilgili bir arştırma yapınız. – Uygarlık tarihinde matbaanın çok önemli bir yeri vardır. Çok eski zamanlardan bilinmesine rağmen, Avrupalılar doğudan aldıkları matbbayı kullanrak çığır açmışlar ve kültürel yaşmda çok yenilik yapmışlardır. – Matbaa ile insanların fikir ve düşüncelerini hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır. Bu durum fikir ve düşüncelerin daha geniş insan topluluklarına ulaşmasını […]