Bileşke kuvvetin ne olduğunu açıklayınız.

bileşke kuvvet kavram haritası

Bileşke kuvvetin ne olduğunu açıklayınız. Bir cisme, birden fazla kuvvet etki edebilir. Bu kuvvetler farklı yönlerde uygulanmış olabilir. Uygulanan kuvvetler, kaç tane olursa olsun cisim ya bir yönde hareket eder ya da hiç hareket edemez. Bu durum aslında uygulanan kuvvetlerin toplamından bir kuvvetin ortaya çıktığını gösterir. Uygulanan toplam kuvvet hangi yöndeyse cisim o yönde hareket eder. […]

Kuvvet nedir? Tanımlayarak özelliklerini açıklayınız.

kuvvetin özellikleri kavram haritası

Kuvvet nedir? Tanımlayarak özelliklerini açıklayınız. Kuvveti itme ve çekmedir.ünlük hayata birçok işimizi gerçekleştirirken kuvvet uygularız. Oyun hamuruna şekil vermemiz, voleybol oynarken topu istediğimiz tarafa yönlendirmemiz, yerdeki bir kutuyu ve arızalanan otomobili itmemiz kuvvetin etkilerine örnektir. Bu örneklerde de olduğu gibi bir cisme etki eden kuvvet göremeyiz. Ancak kuvvetin varlığını cisimler üzerinde yaptığı etki ve şekil değişikliklerinden […]

60 s’de 240 m yol alan bir hareketlinin süratinin kaç m/s olduğunu hesaplayınız.

60 s’de 240 m yol alan bir hareketlinin süratinin kaç m/s olduğunu hesaplayınız. 240/60=4 m/s’dir. Bir hareketlinin süratini hesaplarken nasıl düşünmeniz gerektiğini bir örnek üzerinde inceleyiniz?  Yayanın 10 saniyede 20 m’lik bir yolu gittiğini düşününüz. Bu yayanın, 1 saniyede kaç metre yol gittiğini hesaplayınız. Bunun için gidilen yolun, geçen zamana bölünmesi gerekir. Bu hesaplama, yayanın […]

Topa etki eden kuvvetin özelliklerini aşağıdaki noktalı alana yazınız.

topun kuvvet özellikleri

Yandaki resimde yer alan topa etki eden kuvvetin özelliklerini aşağıdaki noktalı alana yazınız. Topu kuvvet özellikleri, kuvvetin büyüklüğü 2 newton, yönü aşağı doğru, kuzey güney doğrultusundadır. Kuvvet ölçülebilir bir büyüklüktür ve “F” harfiyle gösterilir. Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür. Dinamometre içindeki esnek cisim (genellikle sarmal yay), uygulanan kuvvetin etkisiyle şekil değiştirir yani uzar. Kuvvet ortadan […]

Cismin bir yüzey üzerinde hareketini kolaylaştırmak için neler yapılabilir?

Cismin bir yüzey üzerinde hareketini kolaylaştırmak için neler yapılabilir? Bir cismin bir yüzey üzerinde hareketini zorlaştıran etken sürtünme kuvvetidir. Cismin yüzey üzerinde hareketini kolaylaştırmak istiyorsak, yüzeyin daha az pürüzlü olmasını sağlamalıyız. Pürüzsüz bir yüzey mümkün değildir. Cam üzerinde bile gözle göremediğimiz pürüzler olmakta, bunlar mikroskopla görmek mümkün olmaktadır. Yüzeyler ancak az pürüzlü bir duruma getirilebilir.

Yuvarlanmakta olan misketin bir süre sonra durma nedeni nedir?

Yuvarlanmakta olan misketin bir süre sonra durma nedeni nedir? Açıklayınız. Bir misketi yuvarladığımızda yada bir topa vurduğumuzda, misketin belli bir süre yuvarlandığını daha sonra durduğunu görürüz. Farklı yüzeylerde, bir cam üzerinde yada bir havlu üzerinde yuvarladığımız bir bilyenin farklı uzaklıklarda gittiği, bir cam üzerinde giden bilyenin daha çok yol katettiğini görmekteyiz. Her iki yüzeyde de […]

Hangi tür yüzeyler cismin hareketini zorlaştırır?

Hangi tür yüzeyler cismin hareketini zorlaştırır? Örneklerle açıklayınız. Pürüzlü yüzeyler cismin hareketini zorlaştırır. Pürüzlü bir yüzey üzerinde bir cismi hareket ettirdiğimizde yüzeyde bulunan tümsekler ve çukurlar hareket eden cisimde bulunan tümsek ve çukurlarla iç içe geçer. Tümsek ve çukurların iç içe geçmesi ise cismin hareketini zorlaştırır ve cismi yavaşlatır. Bazen bu iç içe geçmeler o […]

Dinamometreler kuvvetin hangi etkisi kullanılarak yapılır?

dinamometre geçici şekil değişkliği

Dinamometreler, kuvvetin hangi etkisi kullanılarak yapılır? Uygulanan kuvvetin büyüklüğünü bilmek, bu kuvvetin sebep olacağı etkiyi tahmin edebilmemizi sağlar. Kuvvetin etkisi ile şekil değiştiren, kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski halini alan cisimlere esnek cisim denir. Lastik, yay ve sünger esnek cisimlere örnektir. Kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin esnek cisimler üzerindeki geçici şekil değişikliği etkisinden yararlanılarak ölçülür. Yayların kullanıldığı […]