Bütün Maddeleri Oluşturan Tanecikler Aynı mıdır?

Bir insanı, diğer insanlardan ayıran parmak izi, sesi ve gözündeki kan damarları arasındaki farklılıktır. Bir maddeyi diğerlerinden farklı kılan özellikler nelerdir?

Gördüğünüz tüm varlıklar birbirinin aynısı mıdır?

Çevremizde gördüğümüz bütün varlıklar birbirinden farklıdır.

Onların renklerini, biçimlerini, kokularını, tatlarını birbirinden farklılaştıran nedir?

Bir maddeyi oluşturan atomların dizilişleri, sayıları ve büyüklükleri birbirinden farklıdır. Sabunun, suyun ve gazın tanecikli yapısı bir diğerinden farklıdır. Maddenin tanecikli.yapısındaki bu farklılık maddelerin her birinin özelliklerinin de farklı olmasına neden olmaktadır.

 

Neden bir madde yumuşakken diğeri sert, bir diğeri akışkandır?

Maddenin tanecikli yapısındaki farklılık maddeye sertlik yumuşaklık ve akışkanlık vermektedir. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - 04 Aralık 2013 at 22:03

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Katı sıvı ve gazların sıkıştırılabilir özelliklerini karşılaştırınız.

Katı maddeler sıkıştırılamaz. Çünkü maddelerini oluşturan moleküller düzenli ve aralarında bir boşluk bulunmayacak şekilde yerleşmiştir. Akışkan değiller ve belirli bir şekilleri bulunmaktadır. Bazı katı maddeler esnektir, küçük taneli katılar içine doldukları kabın şeklini de alabilirler. Ama asla sıvı yardımı olmadan içinde bulundukları kabı dolduramazlar. Sıvı olmasa bile boşluklarında gaz bulunmaktadır.

Sıvı maddelerini meydana getiren moleküller arasındaki boşuluklar çok küçüktür. Sıkıştırılamazlar yada çok az sıkıştırılırlar. Sıkıştırılamaz olarak bilinirler. Sıvılar içinde bulundukları kabın şeklini alırlar herhangi bir şekilleri yoktur. Akışkan maddelerdir. Sıvıların kütlesi ve hacimleri vardır.

Gazları meydana getiren moleküller arasında çok büyük boşluklar bulunmaktadır. Katı ve sıvılara göre çok rahat bir şekilde sıkıştırılabilir.Sıvılar gibi belirli bir şekilleri bulunmaz. İçinde bulıundukları cismin şeklini alırlar. Genleşme olayı da en fazla gazlarda görülmektedir.  Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 17:42

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Katı sıvı ve gazların genleşme özelliklerini karşılaştırınız.

Sıcaklığı artırılan bir maddenin hacminin yada uzunluğunun değişmesine genleşme denir. Genleşme kelime olarak genişlemeden gelmektedir.

Katıları, gazları ve sıvıları  meydana getiren tanecikler, konumları etrafında sürekli çalkalanma halindedirler. Katı, sıvı yada gaz maddelerine ısı biçiminde enerji verilirse, bu verilen enerji kinetik enerji ye dönüşür; böylece, tanecikler kinetik enerjileri arttığı için daha şiddetle hareketlenirler ve daha geniş alanda yayılma gösteririler. Sıcaklığı yükselen cisimler, genleşmektedir.

Katılarda genleşme özellikleri

Dışarıdan sıcaklık alan cisimlerin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Bu sebeple tanecikler birbirinden uzaklaşır ve  titreşim hızları artar. Bu olay genleşme olayıdır.  Devamını Okuyunuz…

5 yorum - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 17:15

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Simya Nedir?

Simya, başka maddeleri kullanarak altın yapma uğraşına eski zamanlarda verilen addır. Simyacılar, maddelerin etrafını tuhaf karışımlarla çevirerek altın elde etmek için zamanlarının çoğunu laboratuvarlarda geçirmişlerdir. Bugünkü bilgilerimiz altını, bu şekilde elde edemeyeceğimizi gösteriyor. Fakat simyacıların bu uğraşlarının tamamıyla faydasız olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü simyacılar, bu arayışları sayesinde, element, bileşik, karışım, saf madde gibi kavramların doğmasına neden olmuşlardır.

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 15:29

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Maddelerin yapısal modellerinin bilinmesi ne gibi yararlar sağlar?

Maddenin yapısal modellerini bilerek, madenin ne olduğunu bilebiliriz. atomların dizilişine bakarak maddenin, bakır, altın veya demir elementi olduğuna karar verebiliriz. Gelişim için yeni buluşlar için eskiden bulunmuş, bilgilerin veya geliştirilmiş teorilerinde bilinmesi gerekir.

Doğada yüzden fazla çeşit atom vardır. Bunların bazıları diğerleriyle çeşitli şekillerde bir araya gelerek molekülleri ve bileşikleri oluşturur. Atomlar bileşik ve molekülleri oluşturmasaydı evrende sadece 100 kadar farklı madde olacaktı. Gerçekte ise milyonlarca türde madde olduğunu biliyoruz. Birçok molekül başka moleküllerle bir araya gelerek daha farklı maddeleri oluşturur. Bilim insanları, atomlar ve moleküller hakkında bilgilerini arttırdıkça etrafımızdaki nesneleri anlamak daha kolay olacaktır.

1 Yorum - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 12:41

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Türk bilim insanları (Oktay Sinanoğlu, Ali Erdemir)nın hayatları

Atom konusunda araştırma yapan Türk bilim insanları (Oktay Sinanoğlu, Ali Erdemir)nın hayatları hakkında bilgiler edinerek onların çalışmalarının bilimin gelişmesindeki rolünü tartışınız.

Oktay Sinanoğlu Hayatı

Türk bilim insanı, 28 yaşında profesör olmuş, kuramsal kimya ve de moneküler biyoloji alanlarında yaptığı çalışmalar ile tanınır.

1935 yılında babasının askeri görevi sebebiyle İtalya’da doğdu. 2. Dünya savaşının başlaması üzerine 1939 yılında Türkiye’ye döndü. Ankara Yenişehir Lisesi’ni birincilikle bitirdi ve bu okulu burslu okudu.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisliğini burslu okudu. Bu üniversiteyi birincilikle bitirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yüksek kimya mühendisliğini 8 ayda bitirdi.

Berkeley’de kimya doktorasını 1959 senesinde tamamladıktan sonra, 1960 senesinde Yale Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. 1960-1961 yıllarında atom ve moleküllerin çok-elektronlu kuramı ile doçent oldu. 1963′te 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırarak 28 yaşında profesör oldu. Devamını Okuyunuz…

11 yorum - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - 03 Aralık 2013 at 17:33

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Dalton Thomson Marie Curie Becquerel atomla bilim insanları hayatları

Dalton, Thomson (Tamsın), Marie Curie (Meri Küri), Becquerel (Bekerel) gibi atomla ilgili çalışmaları olan bilim insanlarının hayatlarını araştırınız.

John Dalton Hayatı

John Dalton, yoksul bir köylünün çocuğudur. Ailesi geçimini el dokumacılığı ile yapmaktadır. Küçük yaşlarda matematikte gösterdiği beceri çevrede ona ün kazandırdı. Daha 12 yaşında kendi okulunu açmak için izin alır. Kendal’daki 15 yıl öğretmenliğinde köy çocuklarını yetiştirdiği gibi kendisini geliştirir. Manchester’e taşıır. Geri kalan ömrünün 50 yılını burada geçirir.

John Dalton, maddeleri çok küçük yapı taşlarının topluluğu halinde bulunduğu fikrini ileri sürdü. Dalton’un anlamadığı: Gazlar neden tekdüze bir karışım gösteriyordu? Bir karışımda, ağır bir gaz olan karbondioksit niçin dibe çökmüyordu. Gazların karışımı termal akıntılara veya esintilere mi bağlıydı? John Dalton’un bu çalışmalarla bilim çevrelerinde adı duyulmuş, 1793′te Manchester Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak çağrılır. Devamını Okuyunuz…

34 yorum - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 16:45

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Atomun Tarihi

Tarih boyunca atom konusundaki fikirler sürekli olarak değişime uğramıştır. Zaman içerinde atom konusunda yapılan çalışmaları ve değişen fikirler:

Maddenin bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluştuğunu milattan 400 yıl önce filozof Democritus (Demokritus) ileri sürmüştür. Democritus ve Yunan filozofları her maddenin aynı özdeş atomlardan oluştuğunu düşünüyorlardı. Demokritus, hiçbir zaman atomu görememiştir. O olaylar ve olgular üzerine düşünerek atom kavramını tanımlamıştır. Platon (Eflatun) ve Aristoteles, bu görüşe karşı çıkmış ve maddenin daha küçük parçalara bölünebileceğini savunmuşlardır. Bu görüşün ortaya atılmasından yaklaşık 2000 yıl sonra 1819 yılında, John Dalton (Can Daltın tarafından bilimsel gerçeklere dayanan ilk atom kuramı açıklanmıştır. Dalton, her elementin ayrı tip bir atomu olduğunu gösterdi. Devamını Okuyunuz…

1 Yorum - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 14:58

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Katı su hava sıkışma deneyi cevapları hangi maddeler daha kolay sıkışır?

Su ve hava dolu şırıngaya aynı kuvveti uygulamanıza rağmen sıvının havaya oranla sıkışmamasının nedenini nasıl açıklarsınız?

Hava dolu şırıngayı oluşturan hava gaz halinde bulunan bir maddedir. Bu maddeyi oluşturan tanecikler arasında boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar sıvı ve katı maddelere göre daha fazladır. Havayı oluşturan gaz tanecikleri birbirlerinden bağımsızdır ve rasgele gelişi güzel hareket etmektedirler. Havayı oluşturan gaz tanecikleri arasında bulunan boşluklar çok olduğu için hava sıkışabilmektedir.

Katiların kuvvet etkisi altında sıkışmamalarını nasıl açıklayabilirsiniz?

Katı maddelerin taneciklerinin arasında boşluklar bulunmamaktadır. Bu sebeple katılara kuvvet uygulanmasına rağmen katılar sıkıştırılamamaktadır. Sünger, pamuk gibi maddeler sıkışabilir gözükmekte fakat sıkışan sünger olmamakta, süngerin arasında bulunan hava sıkışmaktadır. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 12:56

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Hz. Muhammed(sav)’in Sadık Dostu: Hz. Ebu Bekir (ra)

Hz. Peygamberin en yakın dostlarından biri olan Hz. Ebu Bekir Mekke’de doğdu. En meşhur lakabı “Çok samimi, çok sadık” anlamına gelen Sıddık’tır. Bu lakap, kendisine bizzat Hz. Peygamber tarafından verilmiştir.

Hz. Ebu Bekir Kureyş’in ileri gelenlerinden, kabilesi arasında sevilip sayılan ve güvenilen bir kişiydi. Cahiliye devrinde putlara tapmamış, o dönemin her türlü kötülüğünden uzak bir hayat yaşamıştı. Hz. Muhammed’le peygamberlik öncesi de çok yakın bir arkadaşlık ve dostlukları vardı.

Hz. Ebu Bekir ilk Müslümanlardandır. Hz. Peygamber, kendisini herkesin yalanladığı bir sırada onun inandığını ve İslamiyet için her şeyini feda ettiğini söylemiştir. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 12:18

Kategori: Din Kültürü   Etiket:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »