peygamberlere gelen mesajların ortak amacı açısından yorumlayınız.

“Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve esbâta* indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk. deyin.” Bakara suresi, 136. ayet. *Esbât, torunlar demektir. Burada Hz. Yakup’un torunları kastedilmiştir. Yukarıdaki ayet mealini peygamberlere gelen mesajların ortak amacı açısından […]

Peygamberlerin özellikleriyle ilgili bir kavram haritası hazırlayınız

Peygamberlerin özellikleriyle ilgili bir kavram haritası hazırlayınız. Sıdk: Doğru olmak, bütün peygamberleri, doğru sözlü, yalan söylemeyen, verdiği sözlerde duran kişilikleri vardır. Emanet: Güvenilir olmak, emin kişilerdir. Çevreleri tarafından kendilerine güvenilir, emanetler onlara bırakılır. Fetanet: Akıllı ve zeki olmak, peygamberler akıllık ve zeki insanlar, olup, içinde bulundukları toplumu, yönlendirir ve yönetirler. İçinde bulundukları problemleri çözme yetenekleri […]

Metne göre günah işlemekten kaçınmak neden peygamberlerin ortak niteliğidir?

Peygamberler Günah İşlemez Peygamberler gizli ve açık her türlü günahtan uzak dururlar. Onlar günah işlemekten kaçındıkları için insanlara günah ve suçtan uzak durmayı önermişler, onları güzel ahlaklı olmaya yönlendirmişlerdir. Çünkü peygamberler insanlara örnek olarak gönderilmiş kişilerdir. Bu bakımdan, Allah, peygamberlere uymamızı emretmiştir. Allah, insanlara günah işlemeyi ve günahkarların peşine düşmeyi emretmez ve bu gibileri peygamber […]

Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarının görevlerini…

Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarının görevlerini yerine getirmelerinde ne gibi yararları olmuştur? Açıklayınız. Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır. Böyle insanlar arasından seçilmişlerdir. Kavimlerinde olan problemleri karışıklıkları gelen vahiy ışığı altında çözmüşler yok göstermişlerdir. Peygamberler aynı zamanda içinde bulundukları toplumların, kavimlerin liderleri, yöneticileri devlet başkanları olmuşlar, aldıkları vahiy doğrultusunda yönetmişler savaşlara katılmışlar, toplumu belirli hedeflere yönlendirmişlerdir. […]

Güven duygusunun insan ilişkilerindeki yeri konulu kısa bir yazı yazınız

KOMPOZİSYON YAZIYORUZ “Güven duygusunun insan ilişkilerindeki yeri” konulu kısa bir yazı yazınız. İnsan ilişkileri sağlam bir zemine oturtulmak istendiğinde güven problemi kendisini gösterir. İnsan ilişkileri eğer bir güven zemininde gerçekleşiyorsa, ilişkinin tarafları arasında karşılıklı anlayış, birbirlerini destekleme, yardımseverlik vb. kendisini gösterecektir. Ancak bu zeminden yoksunluk ise beraberinde, çıkarcılık, egoizm, ikiyüzlülük gibi ilişkileri son derece olumsuz etkileyen […]

Hz Muhammed’e insanlar “el-Emin (güvenilir kişi)” adını vermişlerdi.

YORUMLUYORUZ Hz Muhammed’e insanlar “el-Emin (güvenilir kişi)” adını vermişlerdi. Bunun nedenleri neler olabilir? Hz. Mu hammed daha peygamber olmadan önce toplumda güvenilirliğiyle tanınmış, “Muhammedül Emin” (Güvenilir Muhammed) olarak anılmıştır. Bunun somut örneğini Hz. Muhammed’in yapmış olduğu “Kâbe hakemliği”nde görürüz. Peygamberimiz elçilik vazifesi verilmeden önce de, hiç yalan söylememiş, doğruluktan hiç ayrılmamıştır. Bu sebepten bütün Mekke […]

Peygamberlerin her zaman doğru olmalarının insanlar üzerinde ne gibi etkileri olmuştur?

DOĞRULUKLARI TARTIŞILMAZ Peygamberlerin her zaman doğru olmalarının insanlar üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize listeleyiniz. Yüce Allah’ın seçtiği elçiler; dürüst, güvenilir, sorumlu ve adaletli tutumlarıyla örnek insanlardır. Onlar; cesur, sabırlı, hoşgörülü ve merhametlidirler. Bu ve benzeri özellikleriyle peygamberler gerek kendi zamanlarında gerekse sonraki dönemlerde insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri […]

Dürüst insanları örnek almak neden önemlidir?

Dürüst insanları örnek almak neden önemlidir? Dürüst insan, söz ve davranışlarında, iyilikten ve güzellikten yana olmasıdır. Dürüstlük insan onurunun ve sağlıklı toplum yapısının vazgeçilmez şartlarından birisidir ve insanın kendisine verdiği sözü tutmasıdır. Dürüst insan verdiği sözün arkasında durur. Haksızlık yapmaz. Yalan ve riyadan uzak kalır. Başkasının arkasından konuşmaz. Ezileni ezmez, ezdirmez. Dürüst insan kendinden çok şey […]

Peygamberler insanlar arasından değilde meleklerden seçilmiş olsalardı hangi sorunlar yaşanırdı?

MELEKLERDEN SEÇİLSELERDİ… “Peygamberler insanlar arasından değilde meleklerden seçilmiş olsalardı hangi sorunlar yaşanırdı?” sorusunu cevaplayan kısa bir yazı yazınız. Peygamberlerin çağrısını kabul etmeyen bazı kimseler, insanlar arasından peygamber seçilmesine karşı çıkmışlardır. Peygamberlerin meleklerden veya doğaüstü güce sahip varlıklardan olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Hâlbuki Yüce Allah melek gibi insanüstü bir varlığı peygamber olarak gönderseydi insanlar onu örnek alamayacaktı. […]

Peygamberlerin insanlar arasından seçilmelerinin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu tartışınız.

TARTIŞIYORUZ, Peygamberlerin insanlar arasından seçilmelerinin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu tartışınız. – Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi; vahyin anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Peygamberler, yaşadıkları toplumu her bakımdan çok iyi tanıdıkları için insanların sorunlarına doğru çözüm getirmiş ve insanlara önderlik etmişlerdir. – Peygamberler; diğer insanlar gibi yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, yaşar ve ölürler. […]