Güzel ahlakla ilgili bir ayet meali ve bir hadis bularak defterinize yazınız.

Güzel ahlakla ilgili bir ayet meali ve bir hadis bularak defterinize yazınız. Dindar insan, inancı güçlü ve din kurallarına bağlı olan kimsedir. Dindar insan olmak, ahlaka önem vermeyi ve güzel ahlaklı olmayı gerektirir. Çünkü dinin kuralları içerisinde ahlak ilkeleri de yer almaktadır. Peygamberimiz (S.A.V.), “İslam güzel ahlaktır.” ( Muttaki Hindi, Kenzül Ummal, C 3, s. 17.) buyurarak dinimizde […]

Savurgan olmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Savurgan olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca anlatınız. İnsanın sahip olduğu mal, sağlık, zaman gibi nimetleri gereksiz yere ve aşırı tüketmesine “savurganlık” denir. Savurganlık, israf olarak da adlandırılmaktadır. Savurganlık, dinimizce hoş görülmemiştir. Allah bir ayette, “…Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz. Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez.” buyurmuştur. İslam dini sosyal ve ekonomik dengeyi sağlamak için bir yandan infakı, zekat […]

Toplumsal ilişkilerde uyulması gereken görgü kuralları nelerdir?

Toplumsal ilişkilerde uyulması gereken görgü kuralları nelerdir? Örnekler veriniz. İnsanların günlük hayatta birbirleriyle olan ilişkilerinde uymaları gereken kurallara “görgü kuralları” denir. İnsanlar, bu kuralları aile, okul ve çevreden öğrenirler. – Bize veya toplum yararına yapılmış olan herhangi bir iyiliğe karşı teşekkür etmeliyiz. – Karşılaştığımız kimselerle güzel bir biçimde selamlaşmalı, tanıdıklarımızın hâlini hatırını sormalıyız. – Önemli bir mazeretimiz yoksa […]

Adaletli olmanın insanlar arasındaki ilişkilere olumlu katkıları nelerdir?

Adaletli olmanın insanlar arasındaki ilişkilere olumlu katkıları nelerdir? Kısaca açıklayınız. Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu tutmak, ölçülü ve dengeli davranmaktır. Adaletin uygulanmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. Haksızlık ve kargaşa toplumu huzursuz eder. Kur’an-ı Kerim’de bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder…” Peygamberimiz de “…İki […]

Din insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar?

Din, insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar? Anlatınız. Ahlak, bir toplumda kişilerin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylarıdır. Bu huylar söz ve davranışlarla iyi-kötü gibi değer kazanır. Ahlak, insanı mutlu edecek kuralları belirler. Din ve ahlak arasında sıkı bir ilişki vardır. Din; insanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel işler yapmasına […]

Din ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır?

Din ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? Örneklerle açıklayınız. Ahlak, bir toplumda kişilerin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylarıdır. Bu huylar söz ve davranışlarla iyi-kötü gibi değer kazanır. Ahlak, insanı mutlu edecek kuralları belirler. Din ve ahlak arasında sıkı bir ilişki vardır. Din; insanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel işler […]

Savurganlığın zararlarını hiç düşündünüz mü?

Savurganlığın zararlarını hiç düşündünüz mü? Savurganlık hem bireyin hem de toplumun sağlıklı gelişmesine engel olur. Ölçüsüz ve bilinçsiz tüketim, kaynakları yok ederek fakirleşmeye yol açar. Toplumda gördüğünüz, savurganlıkla ilgili davranışların düzeltilmesine yönelik öneriler düşünüp belirleyiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşarak değerlendiriniz. İnsanlar kendi imkanları oranında dengeli harcamaya yöneltmektir. Herkes gelirine uygun harcama yapmalı ve tasarrufa yönelmelidir. Kısaca harcamalarda […]

Görgü kurallarına uymanın insan ilişkileri açısından önemi nedir?

Görgü kurallarına uymanın insan ilişkileri açısından önemi nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Görgü kurallarına uymamak aynı zamanda diğer insanların ve canlıların haklarını gözetmemek demektir. Çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırmak, yüksek sesle satış yapmak veya müzik dinlemek ve çöpleri sokağa atmak doğru değildir. Ayrıca zararlı atıklarla toplum sağlığını tehlikeye sokmak, hava, su ve görüntü kirliliğine neden olmak, hem […]

Alçak gönüllülük denilince ne anlıyorsunuz?

Alçak gönüllülük denilince ne anlıyorsunuz? İslam dininde övülen, önem verilmesi istenen ahlaki tutum ve davranışlardan biri tevazudur. Sözlükte tevazu kavramı alçak gönüllülük, gösterişsizlik gibi anlamlara gelir. Dinimiz bizlerden, her türlü gurur, kibir ve gösterişten uzak durmamızı ister. Çevresiyle barışık, hoşgörüye önem veren, sevgi ve saygıyı ilke edinen, alçak gönüllü kişiler olmamızı öğütler. Bütün insanlar Yüce Allah’ın […]

Sayfa 40 of 547« İlk...102030...3839404142...506070...Son »