Tortul Kayaçların Oluşumunu Gösteren Model Tasarımı

Üç ana kayaç türünden biri olan tortul kayaçlar, yeryüzü üzerinde en çok görülmekte olan bir kayaç türüdür. Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak %75’ini, yer kabuğunun ise %8’lik bir dilimini kaplamaktadır. Bu kayaçlar genel olarak tabakalı bir şekilde bulunmakta olup içlerinde organizma kalıntıları bulunmaktadır. Bu kayaç türüne örnek vermek gerekirse sarkıtlar ya da dikitler en iyi örnekleridir. […]

Ossiloskopların Yapısı ve Kullanım Amaçları

Elektriksel işaretlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan aletlerin arasında en geniş ölçüm olanağına ossiloskoplar sahiptir. Ossiloskoplar, işaretin dalga şeklinin, frekansın ve dalga genliğinin aynı anda incelenmesini sağlamaktadır. Dalga şeklinin grafiksel olrak ekranda göstermekte olup dalga sinyalinin, frekansını ve genliğini öğrenmek için kullanılmaktadır. Ossiloskoplar mensup olduğu elektrik devresine her zaman paralel olarak bağlanmaktadır. Bunun nedeni ise iç […]

Kapalı Mekanlarda Yankı Oluşumunu Engelleyebilecek Proje Geliştirilmesi

Sesin yansıma özelliği kullanılarak iki nokta arasındaki uzaklık ölçülebilir durumdadır. Ayrıca yine sesin yansıma özelliği ile birlikte denizin altındaki canlıların yoğunluğu, uçakların yüksekliği ve bazı maddelerin bozuk olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Ses dalgalarının bir yüzeyden yansıyarak kaynak noktaya tekrar dönmesi olayına yankı denilmektedir. Yankı olayı genel olarak dağ yamaçların, boş odalarda ve spor salonlarında sıklıkla görülmektedir. […]

İndikatör Nedir? Kırmızı Lahanadan Nasıl Bir İndikatör Yaparız?

İndikatör, kimyadaki adı pH belirteci adı ile fizikte ise gösterge olarak kullanılmaktadır. Gösterge ise bir maddenin bir ortamda test edilmesi esnasında varlığını gösteren maddeye verilen genel addır. Çözeltilerin pH değerlerine göre renk değiştirme özelliği bulanan yapısal olarak kompleks bir yapıda olan organik bileşenlere indikatör adı verilmektedir. Bu çözeltiler ise titrasyon işleminin bitiş noktalarının saptanması ve […]

Her yerde pusula iğnesi ile mıknatısın doğrultusu aynı mıdır?

Pusulalar, Dünya’nın manyetik alanının yönüne göre bağlantılı olarak her zaman sabit bir doğrultuda kalacak şekilde yön gösteren bir cihaz olarak tanımlanmaktadır. Pusula ibresi ise sürtünmesiz bir şekilde duran bir iğne yatak ve askıya alınmış bir manyetik metal bir çubuktur.  Dünyanın manyetik alanını oluşturan çizgiler ise bu çubuk üzerinden geçmeye meyilli olması nedeni ile pusula ibresi […]

Fosil Yapımı

Modern zamanda pek çok alanda bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalardan bir tanesi ise dünyanın üzerinde eski zamanlarda yaşam sürmüş ancak günümüze kadar gelemeyerek nesli tükenmiş olan canlılar üzerinedir. Hem bu tür canlıları daha yakından tanımak hem de bu canlıların yaşadıkları dönemde dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamak için bu çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu […]

Alternatif akım doğru akıma nasıl dönüştürülebilir?

Elektrik iki türdür. Statik ve dinamik elektrik olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Statik elektrik hemen herkesin bildiği bir örnek ile açıklamak gerekirse bir balonu bir yün kumaşa sürülmesinin ardından duvarda asılı kalması olayı ile açıklanabilir. Öte yandan dinamik elektrik ise hareketli bir elektrik türüdür. Kendi içinde elektron devinimi sağlamaktadır. Elektronlar negatif kutuptan pozitif kutba doğru hareket […]

Elektrik, elektrik santralinden evlerimize nasıl ulaştırılır?

Elektrik enerjisi üretilmesinin ardından herhangi bir şekilde depolanamaması nedeni ile birlikte sürekli ve devamlı bir aktarım sistemi oluşturularak kullanıcılara ulaştırılması gerekmektedir. Bu devamlı sistem ise trafo, direk, tel, izolatör, parafudur gibi araçların düzgün bir şekilde kurulması ve bu cihazların sağlıklı bir şekilde çalışması ile mümkün olmaktadır. Genel olarak birbirine uzak mesafelerde bulunan elektrik santralleri ve […]

Oksijen ve karbondioksit gazlarının tükenmemesi

Kısa bir ifade ile bu durumun nedeni gezegende olan madde döngüsüdür. Yani bitkiler havadaki karbondioksiti alarak oksijen haline getirmekte, insanlar ve diğer canlılar ise havadaki oksijeni alarak karbondioksit haline getirmektedir. Öte yandan oksijen ve karbondioksit gazlar dünya üzerinde canlı devamlılığının sağlanması için mutlaka var olması gereken iki gazdır. Çünkü bu gazlar gezegen üzerindeki canlıların, yaşamsal […]

Seste rezonans olayı ve günlük hayattaki etkileri

Rezonans mühendislik teknik açıdan “genliğin sonsuza gitmesi” biçiminde açılanmaktadır. Periyodik bir etkinin altında bulunan sistemde salınımlar yaşandığı su götürmez bir gerçektir. Salınımlar esnasında sistemin normal durumuna göre yer değiştirme miktarı genlik olarak tanımlanmaktadır. Bu salınım hareketi sistemin doğal frekansına eşit olursa eğer ki, sistemin genliği sonsuza kadar artma eğiliminde olmakta ve bu olaya da rezonans […]

Sayfa 5 of 551« İlk...34567...102030...Son »