Oksijen ve karbondioksit gazlarının tükenmemesi

Kısa bir ifade ile bu durumun nedeni gezegende olan madde döngüsüdür. Yani bitkiler havadaki karbondioksiti alarak oksijen haline getirmekte, insanlar ve diğer canlılar ise havadaki oksijeni alarak karbondioksit haline getirmektedir. Öte yandan oksijen ve karbondioksit gazlar dünya üzerinde canlı devamlılığının sağlanması için mutlaka var olması gereken iki gazdır. Çünkü bu gazlar gezegen üzerindeki canlıların, yaşamsal […]

Seste rezonans olayı ve günlük hayattaki etkileri

Rezonans mühendislik teknik açıdan “genliğin sonsuza gitmesi” biçiminde açılanmaktadır. Periyodik bir etkinin altında bulunan sistemde salınımlar yaşandığı su götürmez bir gerçektir. Salınımlar esnasında sistemin normal durumuna göre yer değiştirme miktarı genlik olarak tanımlanmaktadır. Bu salınım hareketi sistemin doğal frekansına eşit olursa eğer ki, sistemin genliği sonsuza kadar artma eğiliminde olmakta ve bu olaya da rezonans […]

Moleküller arası etkileşimler ile yüzey gerilim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Büyün sıvı maddelerde gücü sıvının türüne göre değişme gösteren moleküller arası çekim kuvvetleri bulunmaktadır. Sıvı maddelerde iç kısımlarda moleküller çevredeki komşu moleküller tarafından her taraftan eşit olacak şekilde, farklı bir bakış açısından tarif etmek gerekirse küresel ve simetrik bir şekilde çekim kuvvetlerinin etkisi altında bulunur. Bu yolla sıvı içindeki moleküle etki eden kuvvetler birbirini dengelemektedir. […]

Işıkta tam yansıma olayı ve sınır açısı

Yansıma olayı, homojen bir ortam içinde dalgaların yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön ve doğrultu değiştirip geri gelmesi olayına denilmektedir. Yansımanın genel örnekleri ışık, ses ve dalgalardır. Düzlem aynalarda yansıma, saydam ortamda hareket eden ışığın herhangi bir yüzeye çarparak geri dönme olayına denilmektedir. Yansıma olayında ışığın hızı, rengi ve frekansı değişmez sadece yönü değişmektedir. Işığın yansıması, […]

Güçlü ve zayıf etkileşimleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz. (Türler arası etkileşimleri gücü ve zayıf şeklinde sınıflandırmak yerine atomlar arası ve moleküller arası sınıflandırmanın ne gibi bir sakıncası olabilir)

Bu ayrımı yapabilmek için ilk olarak kimyasal bağların ne olduğunu bilmek gerekmektedir.  Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulunduklarında daha kararlı olmaları gerekmektedir. Genel olarak kimyasal bağ oluşum esnasında dışarıya enerji verilmektedir. Atomlar bağ yaparken elektron dizilişlerini soygaz elementlere benzetmeye çalışmaktadırlar. Bu bağlardan ilki iyonik bağlardır. Elektronların bir atomdan diğer bir atoma aktarılması ile […]

Elmas çok sert iken grafitin yumuşak olması bu katıların hangi özellikleri ile açıklanabilir?

Bilinene tüm maddeler yeteri kadar soğutulduğunda hal değiştirerek maddenin katı haline geçmektedir. Oluşan katıların doğası, atom, iyon ya da molekülleri bir arada tutan kuvvetlere bağlıdır. Katılar kristal ya da amorf olarak olabilmektedir. Kristal katılarda moleküller düzenli bir şekilde sıralanmış olarak bulunmaktadır. Tuz ve şeker kristal katılara verilebilecek en iyi örnekleri oluşturmaktadır. Amorf katılarda ise moleküller […]

Buzun, sofra tuzu kristallerine göre daha yumuşak olmasının sebebini açıklayınız.

Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşı atomlardır. Ancak çevrede görülen maddelerin oluşabilmesi için bu atomların diğer atomlar ile etkileşime geçmesi gerekmektedir. Bu etkileşim sonucunda ise molekül denen yapı oluşmaktadır. Bu molekül oluşumu kimyasal bir etkileşim olmakla birlikte bu etkileşimin çeşidine göre maddeler bazı karakteristik özellikler kazanmaktadır. Bu özellikler sertlik, dayanıklılık ya da kaynama ve donma […]

Besin Endüstrisinde düşük sıcaklıkta kaynatmadan yararlanıldığı bilinmektedir. Düşük sıcaklıkta kaynatmak için nasıl bir sistem kullanabiliriz?

Teknolojinin gelişi ile birlikte gıda sektörü de gelişme göstermiştir. Süt, meyve suları, yoğurt gibi bakteriler tarafından bozulmaya kolay uğrayan besinlerin koruna bilmesi ve bakterilerden arına bilmesi için pastörizasyon yöntemi uzun yıllardır besin endüstrisinde kullanılmakta olup hala da devam etmektedir. Ancak bu yöntem kısa süreli koruma ve arınma işlemi sağlamakta olup pastörize sütler kutu açıldıktan kısa […]

Sprey Kutuların üzerinde serin yerde muhafaza ediniz uyarısı yer alır. Bu uyarının yazma gerekçesini açıklayınız?

Aerosol, bir katının ya da sıvını gaz ortamı ile birlikte dağılması olarak tanımlanabilir. Aerosoller, itici gaz, çözücü ve aerosol kabından oluşmaktadır. Aerosol kabı daha çok sprey kutusu olarak bilinmektedir. İçindeki sıvı köpük ya da bir sis halinde yaymak amacı ile tasarlanmış ve madeni bir kutu ya da plastik bir şişe biçiminde bulunmaktadır. Eskiden böcek ilaçlama […]

Tümsek Aynada Özel Işınlar, Görüntü ve Özellikleri

Yansıtıcı yüzeyi, bir küre parçasının dış yüzeyi gibi olan ayna türüne tümsek ayna ya da dışbükey(konkav) ayna denmektedir. Tümsek aynaların genel özelliği gelen ışınları dağıtmasıdır. Bu ayna türü güneş ışınlarına dik bir şekilde tutulması halinde gelen ışınları tek bir noktada toplamaktadır. Bu nokta ise tümsek aynanın odak noktasıdır. Tümsek aynalarda bazı ışın türlerini özel olarak […]

Sayfa 5 of 550« İlk...34567...102030...Son »