Güçlü ve zayıf etkileşimleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz. (Türler arası etkileşimleri gücü ve zayıf şeklinde sınıflandırmak yerine atomlar arası ve moleküller arası sınıflandırmanın ne gibi bir sakıncası olabilir)

Bu ayrımı yapabilmek için ilk olarak kimyasal bağların ne olduğunu bilmek gerekmektedir.  Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulunduklarında daha kararlı olmaları gerekmektedir. Genel olarak kimyasal bağ oluşum esnasında dışarıya enerji verilmektedir. Atomlar bağ yaparken elektron dizilişlerini soygaz elementlere benzetmeye çalışmaktadırlar. Bu bağlardan ilki iyonik bağlardır. Elektronların bir atomdan diğer bir atoma aktarılması ile […]

Elmas çok sert iken grafitin yumuşak olması bu katıların hangi özellikleri ile açıklanabilir?

Bilinene tüm maddeler yeteri kadar soğutulduğunda hal değiştirerek maddenin katı haline geçmektedir. Oluşan katıların doğası, atom, iyon ya da molekülleri bir arada tutan kuvvetlere bağlıdır. Katılar kristal ya da amorf olarak olabilmektedir. Kristal katılarda moleküller düzenli bir şekilde sıralanmış olarak bulunmaktadır. Tuz ve şeker kristal katılara verilebilecek en iyi örnekleri oluşturmaktadır. Amorf katılarda ise moleküller […]

Buzun, sofra tuzu kristallerine göre daha yumuşak olmasının sebebini açıklayınız.

Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşı atomlardır. Ancak çevrede görülen maddelerin oluşabilmesi için bu atomların diğer atomlar ile etkileşime geçmesi gerekmektedir. Bu etkileşim sonucunda ise molekül denen yapı oluşmaktadır. Bu molekül oluşumu kimyasal bir etkileşim olmakla birlikte bu etkileşimin çeşidine göre maddeler bazı karakteristik özellikler kazanmaktadır. Bu özellikler sertlik, dayanıklılık ya da kaynama ve donma […]

Besin Endüstrisinde düşük sıcaklıkta kaynatmadan yararlanıldığı bilinmektedir. Düşük sıcaklıkta kaynatmak için nasıl bir sistem kullanabiliriz?

Teknolojinin gelişi ile birlikte gıda sektörü de gelişme göstermiştir. Süt, meyve suları, yoğurt gibi bakteriler tarafından bozulmaya kolay uğrayan besinlerin koruna bilmesi ve bakterilerden arına bilmesi için pastörizasyon yöntemi uzun yıllardır besin endüstrisinde kullanılmakta olup hala da devam etmektedir. Ancak bu yöntem kısa süreli koruma ve arınma işlemi sağlamakta olup pastörize sütler kutu açıldıktan kısa […]

Sprey Kutuların üzerinde serin yerde muhafaza ediniz uyarısı yer alır. Bu uyarının yazma gerekçesini açıklayınız?

Aerosol, bir katının ya da sıvını gaz ortamı ile birlikte dağılması olarak tanımlanabilir. Aerosoller, itici gaz, çözücü ve aerosol kabından oluşmaktadır. Aerosol kabı daha çok sprey kutusu olarak bilinmektedir. İçindeki sıvı köpük ya da bir sis halinde yaymak amacı ile tasarlanmış ve madeni bir kutu ya da plastik bir şişe biçiminde bulunmaktadır. Eskiden böcek ilaçlama […]

Tümsek Aynada Özel Işınlar, Görüntü ve Özellikleri

Yansıtıcı yüzeyi, bir küre parçasının dış yüzeyi gibi olan ayna türüne tümsek ayna ya da dışbükey(konkav) ayna denmektedir. Tümsek aynaların genel özelliği gelen ışınları dağıtmasıdır. Bu ayna türü güneş ışınlarına dik bir şekilde tutulması halinde gelen ışınları tek bir noktada toplamaktadır. Bu nokta ise tümsek aynanın odak noktasıdır. Tümsek aynalarda bazı ışın türlerini özel olarak […]

Tam Gölge, Yarı Gölge, Güneş ve Ay Tutulması

Bir ışık kaynağı ile yüzey arasında bir cisim bulunduğunda ışık almayan bir bölge oluşur. Bu bölgeye gölge denmektedir. Gölgenin şekli, ışık kaynağı ile yüzey arasında duran cismin en büyük kesitidir. Bunun nedeni ise, noktasal bir ışık yanağından çıkan ışınların doğrusal olarak ilerlemesidir. Bu noktada 2 tür gölge bulunmaktadır. Biri tam gölge diğeri ise yarı gölgedir. […]

Farklı Ortamlardaki Bir Cismin Görünür Uzaklığı

Bu durum fizikte görünür derinlik olarak adlandırılmaktadır. Farklı kırıcılık indisli saydam ortamlarda bulunan cisimlere baktığımızda onları bulundukları konumdan daha uzak ya da daha yakın bir yerde görürüz. Bunun nedeni ise ışığın kırılmasıdır. Gözümüz kendisine gelen ışığın doğrultusunda olan cisimleri görür. Fakat ışık kırıldığı için cisim olduğu yerde değil de ışığın doğrultusun üzerinde bir yerde görünmektedir. […]

Doğrusal Su Dalgalarının Düzlem ve Parabolik Engellerden Yansıması

Dalgalar konusunda verilen ilk örneklerden birisi de su yüzeyinde gerçekleşen su dalgalarıdır. Bu dalgalar sadece suyun yüzeyinde gerçekleştiği için suyun içinde yaşayan canlılar bu dalgalardan etkilenmeden yaşamlarına devam edebilmektedir. Bu yüzden denize açılan bir gemi kaptanına göre bir deniz altı kaptanı daha az dalgaların oluşmasın korkmaktadır.  Su dalgalarının en karakteristik özellikleri olarak birbirlerine benzemeleri, teper […]

Serap Olayı

Özellikle filmlerde çok fazla karşımıza çıkan olaylardan birisi de serap görmektir. Başkahramanımız 500 derece sıcaklıkta, kötü bir hava şartında ilerde bir ağaçlarla kaplı, gölgelik ve ortasında su olan bir vahayı belli belirsiz bir şekilde görmektedir. Burada şöyle bir ayrıntı vardır. Çok fazla açlık ve susuzluk çeken kişiler halüsinasyon görebilirler, ancak serap olayında ise gerçekleşen durum […]

Sayfa 5 of 549« İlk...34567...102030...Son »