Buhar gücünün makinelerde kullanılmaya başlanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar neler olabilir?

Buhar gücünün makinelerde kullanılmaya başlanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar neler olabilir? Sanayi İnkılabı ile başlayan üretim teknolojisindeki hızlı değişim sosyal ve ekonomik hayattaki değişimi de beraberinde getirmiştir. İnsan gücüyle yapılan üretim, yerini makinelerle yapılan üretime bırakmıştır. Böylece üretim artarken işçi kesimi gibi yeni sosyal sınıflar ortaya çıkmış, hak ve özgürlükler gündeme gelmiştir. Devletler arasında sömürgecilik yarışı başlamıştır. Sanayileşmiş […]

Hangi ülkelerin gemileri açık denizlere çıkabilmek için Boğazlarımızdan geçmek zorundadır?

Hangi ülkelerin gemileri açık denizlere çıkabilmek için Boğazlarımızdan geçmek zorundadır? Boğazlar, Karadeniz’in ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin deniz yoluyla tek çıkış kapısıdır. Hazar Denizi ve çevresindeki ülkelerin petrollerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasının en ekonomik yolu yine boğazlardır. Aynı zamanda Avrupa ile Asya kıtaları arasında en yakın nokta olarak kıtasal geçişin sağlandığı yerdir. Günümüzde yılda yaklaşık 50 000 […]

Ümit Burnu Yolunun bulunmasının Osmanlı ekonomisine etkileri neler olmuştur?

Ümit Burnu Yolunun bulunmasının Osmanlı ekonomisine etkileri neler olmuştur? Ümit Burnu Yolu’nun bulunmasıyla, Baharat yolu ile önemli Akdeniz kıyılarının önemi kaybolmuştur. Baharat ve İpek yolu eski önemini kaybetmiş bu sebeple de Osmanlı Devleti ciddi ekonomik kayıplar yaşamıştır. Dünya ticaretinde önemli rol oynamış yollardan biri de Baharat Yolu’dur. Hindistan’dan başlayan Baharat Yolu’nun bir kolu Basra Körfezi’ne, oradan […]

Kral Yolu üzerinde tarih boyunca hangi ticaret malları taşınmış olabilir?

Kral Yolu üzerinde tarih boyunca hangi ticaret malları taşınmış olabilir? Kral yolu ile doğunun zenginlikleri Ege kıyılarına kadar taşınmıştır. Zamanında ticarete konu olan bütün mallar buradan taşınmıştır. İlk Çağ’da Frigyalılar, yetiştirdikleri at ve katırlarla ün yaptılar. Tiftik adı verilen keçi kılından yaptıkları dokumaları ve Tapates adlı halı ve kilimleri satarak önemli gelir elde ettiler. MÖ VI. yüzyıldan sonra zayıflayan […]

Zenginliğini tarım ve hayvancılığa borçlu olan başka hangi ülkeleri biliyorsunuz?

Zenginliğini tarım ve hayvancılığa borçlu olan başka hangi ülkeleri biliyorsunuz? Bu ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlayan ürünleri nelerdir? Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya, Rusya, İngiltere gibi ülkelerde hayvancılık gelişmiştir. Orta iklim kuşağında Türkiye, Hindistan, Çin, Amerika ülkeleri gibi ülkelerde de tarım gelişmiştir. Avrupa Kıta’sında En Çok Balık Avlayan Ülkeler 1.Rusya […]

Ekonomik gelişmişliğini petrol ve doğal gaz kaynaklarına borçlu olan ülkeler

Ekonomik gelişmişliğini petrol ve doğal gaz kaynaklarına borçlu olan başka hangi ülkeleri biliyorsunuz? Gelişmişliğini petrol satarak sağlamış ülkeler, en başta ortadoğu ülkeleri gelmektedir. Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Venezuela, Ubya, Endonezya, Cezayir, Nijerya, Ekvator, Gabon, Kanada, Norveç, Rusya, Amerika’yı sayabiliriz. Gelişmişliğinde doğal gaz kaynakların büyük rolü olan ülkeler: Cezayir, Hollanda, Çin, Norveç, […]

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağladığını düşündüğünüz başlıca kaynaklarımız nelerdir?

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağladığını düşündüğünüz başlıca kaynaklarımız nelerdir? Ülkemizin jeopolitik yeri ülkemizi önemli hale getirmekte gelişimine katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin iklimi, orta kuşakta bulunmasından dolayı tarım ve hayvancılığa çok elverişlidir. Ülkemizin hemen her bölgesinde hayvancılık yapılabilmekte, özellikle güney kesim yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olması, turizm […]

Cumhuriyetimizin ilk yıllarına göre azalmış olmasının nedenleri neler olabilir?

Günümüzde geçimini tarımdan sağlayan nüfusun toplam nüfusumuz içindeki payının cumhuriyetimizin ilk yıllarına göre azalmış olmasının nedenleri neler olabilir? Ülkemiz gelişim göstermiş, sanayi ve hizmet sektörleri tarımdan daha çok gelişmiştir. Bu gelişim ile birlikte tarımda sürekli üretim artışı gelişmesine rağmen makineleşme ile birlikte, tarımda çalışan nüfus miktarı sürekli azalmış, toplan nüfus içinde tarımın istihdam payı bu […]

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir?

Yukarıdaki (Aşağıdaki) verilere bakarak tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir?  “Cumhuriyet Döneminde tarım alanlarımızın büyüklüğünde ve ürün miktarlarında da önemli artışlar oldu. 1933 yılında, 1923 yılına göre hububat ekim alanları % 9, bakliyat ekim alanları % 17, şeker pancarı ekim alanları % 205, patates ekim alanları ise % 39 oranında genişledi. Aynı dönemdeki […]

Cumhuriyet yönetiminin tarıma önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Cumhuriyet yönetiminin tarıma önem vermesinin nedenleri neler olabilir? Osmanlı Devletinde ekonominin temeli ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı tarıma dayanıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında da üretim büyük ölçüde tarımdan sağlanıyordu. Cumhuriyet Döneminde ana hedef sanayileşme olarak benimsenmesine rağmen, tarım sektörü ekonomik faaliyet olarak önemini korumaya devam etmiştir. Ülkemiz tarıma elverişli, geniş topraklara sahiptir. Halkımızın önemli bir kesimi de […]

Sayfa 50 of 551« İlk...102030...4849505152...607080...Son »