Selçuklu Devletinin ikta sahiplerinin yetkilerine sınırlama getirmesinin nedenleri neler olabilir?

Selçuklu Devletinin ikta sahiplerinin yetkilerine sınırlama getirmesinin nedenleri neler olabilir? “Kendilerine ikta verilen sipahilerin halka nasıl davranacaklarını bilmeleri gerekir. Kendilerine bırakılan malı alınca eğer halka iyi davranırlarsa ne ala. Fena muamele ederlerse iktaları ellerinden alınır. Halk, padişahın sarayına gidip hâlini anlatmak isterse onları, bundan menetme yetkileri yoktur. Buna aykırı hareket eden sipahinin diğerlerine ibret olması için elinden iktası alınarak cezalandırılır.” […]

Toprağın insan yaşamındaki önemi onun hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

ilkçağlarda toprak kullanımı

Toprağın insan yaşamındaki önemi onun hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır? Toprak tüm canlıların barınağıdır. Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar tarım yapmayı ve hayvanları evcilleştirmeyi öğrenen insanın en iyi dostu toprak olmuştur. Bugün arkeolojik kazılarla elde edilen buluntular bu dostluğun en önemli kanıtıdır. Toprak, üretimdeki önemini tarih boyunca korumuştur. Topraktan elde edilen ürünler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Toprağın başlıca […]

İleride seçmeyi düşündüğünüz meslek ile ilgili bir araştırma yapınız.

İleride seçmeyi düşündüğünüz meslek ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanız sonucunda edindiğiniz verilere dayanarak bu mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriler ile kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi karşılaştırınız. Eğitimin önemli hedeflerinden biri de meslek edindirmektir. İlköğretimden sonra öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki tercihlerine yönelik planlama yapmalıdırlar. Bunun için öncelikle farklı ortaöğretim kurumları tanınmalı ve mesleki tercihine de […]

Ahi teşkilatı hakkında bir araştırma yaparak Ahiliğin temel ilkelerinin neler olduğunu öğreniniz.

ahi evran anıtı

Ahi teşkilatı hakkında bir araştırma yaparak Ahiliğin temel ilkelerinin neler olduğunu öğreniniz.Ahilik teşkilatı, XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulan esnaf ve zanaatkarlar birliğidir. Türkiye Selçuklu Devleti’nin sosyal düzeninin sağlanmasında etkili olan bu teşkilat, Osmanlı Devletinin kuruluşunda da önemli rol oynamıştır. Yanda anıtı görülen Ahi Evran tarafından kurulduğu düşünülen Ahilik Teşkilatı dini, ahlaki, sosyal ve ekonomik nitelikler taşımaktadır. Bu teşkilat, […]

Vakıflardan birini seçerek bu vakfın çalışmaları hakkında bir araştırma yapınız.

Ülkemizde faaliyet gösteren vakıflardan birini seçerek bu vakfın çalışmaları hakkında bir araştırma yapınız. Vakıflar, toplum yaşamında önemli rol oynayan kuruluşlardır. Belirli bir mal varlığına sahip olan kişiler, birer vakıf kurarak topluma hizmet götürmeyi, aynı zamanda da dini bir görevi yerine getirmeyi amaçlamışlardır. Türk-İslam toplumlarında ibadete, eğitime, sağlığa ve kültürel etkinliklere yarayan birçok yapı ve kuruluş vakıf yoluyla […]

Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkileri ile ilgili bir araştırma yapınız.

üretim teknolojisi gelişiminin etkileri

Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkileri ile ilgili bir araştırma yapınız. İnsanlık tarihinde iki büyük aşama vardır. Bunlardan birincisi, insanın göçebelikten kurtulup yerleşik düzene geçmesidir. Avcılıktan, tarıma ve hayvancılığa yönelmesidir. İkinci aşama ise makineleşme olmuştur. İnsanın tüketicilikten üreticiliğe geçişi binlerce yıl sürmüştür. Bu dönemde üretim, insan ve hayvan gücüyle yapılmıştır. Daha fazla zaman ve güç harcamayı […]

Kalkınmasını önemli ürünlere kaynaklara ticaret yollarına ve geçitlere borçlu olan ülkeler

kral yolu haritası örneği

Kalkınmasını önemli ürünlere, kaynaklara ticaret yollarına ve geçitlere borçlu olan ülkelerle ilgili bir araştırma yapınız. Bu ülkelere geçmişten ve günümüzden örnekler veriniz. Ülkeler sahip oldukları yer altı ve yer üstü kaynaklarını üretimde kullanarak ekonomilerini geliştirirler. Bir ülkenin sahip olduğu kaynağı en iyi şekilde değerlendirip onu dünya pazarlarına satması ve ihracatının fazla olması kalkınmasının önemli şartlarından biridir. […]

Büyük Selçuklu Devletinin uyguladığı ikta sistemi hakkında bir araştırma yapınız.

ikta sisteminde bir çiftçi

Büyük Selçuklu Devletinin uyguladığı ikta sistemi hakkında bir araştırma yapınız. Selçuklular’da ise toprakların büyük kısmı devlete aitti ve tarım yapılan topraklar ikta denilen bölümlere ayrılırdı. İktalar hizmet veya maaş karşılığı belirli süreler için askerlere, komutanlara ve devlet adamlarına verilirdi. İkta sahipleri ise toprakları işleme karşılığında belli sayıda askerin ihtiyacını karşılar ve savaş zamanlarında askerlerle birlikte […]

Uluslararası kültür sanat fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşime katkıları nelerdir?

londra olimpiyat afişleri

Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşime katkıları nelerdir? Bir örnek veriniz. Dünya ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler yürütülmekte ve bu yolla etkileşimler sağlanmaktadır. Ülkeler arasındaki etkileşimin barış içinde gerçekleşmesine ve toplumların kaynaş­masına uluslararası etkinliklerin de pek çok katkısı vardır. Aşağıda fotoğraflarını gördüğünüz uluslararası etkinlikler, toplumların birbirlerini tanımasına, kaynaşmasına hatta […]

Doğal afetlerde ve çevre sorunlarında ülkeler neden iş birliği ve dayanışma içinde olmalıdır?

Doğal afetlerde ve çevre sorunlarında ülkeler neden iş birliği ve dayanışma içinde olmalıdır? Belirtiniz. Bazı sorunlar vardır ki, örneğin Karadeniz’in kirlenmesi sorunu, kirleten tek ülke olmadığı gibi önlemleri alması gereken de tek ülke değildir. Örnekten devam edersek Karadeniz’e kıyısı olan bütün ülkeler işbirliği yaparak gerekli önlemleri, ve çalışmaları yapmaları gerekir. Bazı felaketleri ve çevre sorunlarını […]

Sayfa 50 of 549« İlk...102030...4849505152...607080...Son »