Aynı miktarda ısı alan farklı maddelerin sıcaklık değişimi nasıl olur?

Aynı miktarda ısı alan farklı maddeler

Aynı miktarda ısı alan farklı maddelerin sıcaklık değişimi nasıl olur? Farklı maddelere eşit miktarda ısı verilse de sıcaklık artışı eşit olmaz, sıcaklık değişimi maddenin cinsine yani öz ısısına (ısınma ısısı) bağlıdır. MADDE Öz ısısı (cal/g°C) Öz ısısı (J/g°C) Su 1 4,18 Etil Alkol 0,6 2,508 Su Buharı 0,5 2,090 Buz 0,5 2,090 Demir 0,113 0,472 Cam 0,109 […]

Termometre Nasıl Yapılır?

termomtre nasıl yapılır

Termometre Nasıl Yapılır? Basit bir termometre yaparak termometrenin nasıl yapıldığına çalışma prensiplerine bakalım. Termometre yapmak için gerekli araç ve gereçler • cam şişe (küçük boy erlenmayer) • ince cam boru • delikli lastik tıpa • beherglas (Geniş bardak olabilir.) • ısıtıcı (ocak) • gliserin • buz parçaları Termometre yapımı işlem basamakları • Cam şişeyi içinde hava boşluğu […]

Isı ve sıcaklık kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?

ısı ve sıcaklık arasındaki farklar

Isı ve sıcaklık kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır? Günlük hayatımızda bazen ısı ile sıcaklık karıştırılarak bu kavramlar birbiri yerine kullanılabilir. Örneğin: ‘Yarın ısı 17°C olacak.”, “İnsanların vücut ısısı 36,5°C,tur.”, “Kar yağdı ısı düştü.” Oysa bu ifadeler, “Yarın sıcaklık 17°C olacak.”, “İnsanların vücut sıcaklığı 36,5°C,tur.”, “Kar yağdı sıcaklık düştü.” şeklinde olmalıdır. Bir maddenin ısısını ölçemeyiz, […]

Isı yalıtımı nedir? Isı yalıtımı hangi maddelerle yapılır?

yalıtım malzemesi yerleşimi

Isı yalıtımı nedir? Isı yalıtımı hangi maddelerle yapılır? Maddelerdeki ısı akışını yavaşlatmak için yalıtkan malzemeler kullanılmasına, ısı yalıtımı denir. Binalarda yalıtım yapılması içerideki ısının dışarı, dışarıdaki ısının da içeri girmesini önlemek için önemlidir. Plastik köpüğün (strafor köpük) yapısında da hava boşlukları bulunur. Bu nedenle plastik köpük de ısı yalıtkanı olarak kullanılır ve ısı yalıtımı sağlanır. Yalıtım Malzemeleri ve Özellikleri Plastik […]

Isının yayılma yolları nelerdir?

Isının yayılma yolları nelerdir? Isı bir enerjidir. yayılması 3 farklı şekilde gerçekleşebilir. Işıma, iletim ve konveksiyon yolları ile enerji iletilebilir. İletim yolu ile ısının yayılması Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarparak ısıyı yaymaları iletim yoluyla yayılmaya örnektir. İletim yoluyla yayılma dokunmayla gerçekleşir. Kızgın demire dokunduğumuzda demirin ısısı elimize iletim yoluyla geçer. Şekilde tavanın sapının sıcaklığını hissetmemiz bu […]

Erime sıcaklığı nedir?

farklı maddelerin erime ısıları

Erime sıcaklığı nedir? Bir maddenin yeterli ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denir. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçtiği sıcaklığa erime sıcaklığı (erime noktası) denir. Erime sıcaklığında bulunan 1 g katı maddenin, aynı sıcaklıkta 1 g sıvı hale dönüşmesi için gereken ısı miktarına erime ısısı denir. Erime ısısı Le ile gösterilir ve […]

Kaynama sıcaklığı nedir?

bazı maddelerin kaynama sıcaklıkları

Kaynama sıcaklığı nedir? Bir maddenin hızla buharlaşmasına kaynama, kaynamanın gerçekleştiği sıcaklığa ise kaynama noktası adı verilir. Farklı maddelerin kaynama noktası da farklıdır. Örneğin su 100°C’ta, alkol 78°C’ta kaynar. Kaynama sıcaklığındaki (100°C) suyun buharlaşma ısısı yaklaşık 2.257 joule/g’dır. Kaynama noktası da maddeleri ayırt edici bir özelliktir. Bazı maddelerin kaynama sıcaklıkları:

Maddenin ısı ile etkileşimi sonucunda hangi olaylar gerçekleşir?

maddenin ısı ile etkileşimi

Maddenin ısı ile etkileşimi sonucunda hangi olaylar gerçekleşir? Erime, donma, buharlaşma ve yoğuşma gerçekleşir. Normal koşullarda doğada katı, sıvı ve gaz hâlde bulunan maddelere ısı vererek ya da maddelerden ısı alarak fiziksel hâllerini değiştirebiliriz. Biliyorsunuz ki maddenin en düzenli hâli katıdır. Katı maddeyi oluşturan moleküller arasındaki bağların sıvı ve gazlara göre daha sağlamdır. Katı maddeyi […]

Biyoçeşitlilik Tür Ekosistem Habitat Popülasyon

soğuk ve kurak bölge ekosistemi

Aşağıda verilen kavram ile ilgili öğrendiklerinizi karşılarındaki noktalı yerlere yazınız. Biyoçeşitlilik: Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği biyoçeşitlilik olarak adlandırılmaktadır. Tür: Birbiriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip, ortak atadan gelen benzer özellikteki organizmalara tür adı verilir. Buna göre aslan, geyik, köpek, çam ağacı, erik ağacı vb. birer türdür. Ekosistem: Belirli bir kısımda bulunan […]

Bitki ve hayvan türlerini korumak için neler yapılabileceği ile ilgili önerileriniz

bitki ve hayvanları korumak balık kılçığı

Bitki ve hayvan türlerini korumak için neler yapılabileceği ile ilgili önerilerinizi ve çözüm yollarını aşağıdaki balık kılçığı üzerine yazınız. Ormanları korumalı, tahrip olan orman alanlarını yeniden ağaçlandırmalıyız. Ağaçlar ve ormanlar bir çok canlının doğal yaşam alanlarıdır. Çevreye, ormanlara, bitki ve hayvanlara zarar verenleri, çeşitli baskı grupları ile uyarmamız ve bilinçlendirmemiz gerekir. Çevre kirliliği konusunda duyarlı […]

Sayfa 50 of 543« İlk...102030...4849505152...607080...Son »