Ahi teşkilatının toplumdaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İbn-i Battuta’nın anlattıklarına bakarak Ahi teşkilatının toplumdaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz? “Ahiler, Anadolu’da yerleşmiş bulunan Türkmenlerin yaşadıkları her vilayette, her kasabada, her köyde bulunurlar. Ülkelerine gelen yabancılara yakın ilgi gösterirler. Yiyecek, içecek ve tüm ihtiyaçlarını özenle sağlarlar. Ayrıca bulundukları yerlerdeki zorbaları yola getirir, bunlara katılan kötüleri ortadan kaldırırlar. İşte bu gibi konularda Ahilerin eşi benzeri yoktur. Dünyada […]

Meslek ahlakı deyince neler anlıyorsunuz?

Meslek ahlakı deyince neler anlıyorsunuz? Ahlak: Bireylerin yaşamının bir parçası olan ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm ve uyulması gereken kurallar dizisidir. Buna göre meslek ahlakı, mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları içerirken, meslek etiği bu kuralların sorgulanması, tartışılması, değerlendirilmesi ve kararlar verilmesidir. İş hayatındaki tüm ilişkiler belli bir etik anlayışına dayanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde iş yaşamında kurumsallaşmış olan yaklaşımı […]

LÖSEV’in bu çalışmalarının sonuçları neler olabilir?

LÖSEV’in bu çalışmalarının sonuçları neler olabilir? LÖSEV yaptığı çalışmalarla lösemili çocuklara ve ailelerine destek olmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda aileler ve lösemili çocuklar moral bulmakta, barınma ihtiyaçları giderilmekte, onlara yapılan et ve gıda yardımları iyi beslenmeleri ve çabuk iyileşmelerine katkı sağlamaktadırlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sizin yaşadığınız yerde de yardımlarda bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu yardımlar […]

Vakfiyelere göre vakıflar hangi konularda hizmet vermektedir?

Yukarıdaki vakfiyelere göre vakıflar hangi konularda hizmet vermektedir?  Vakıfların hizmet verdiği konular Ramazan Bayramı’nda yetim çocuklara mevsim şartlarına göre elbise ve ayakkabı satın alınıp giydirilsin. Tokat Belediyesindeki imarette bulunan kaplar, ihtiyaç duyuldukça kalaylansın ve yenilensin. Eşyalar yenilenirken ve malzemeler temin edilirken güzel, yeni ve eskisinin aynı olmasına dikkat edilsin. İmarette kalanların ibadeti için bir imam bulundurulsun. Gelen misafirlerin hayvanlarının […]

Vakfınızın kuruluş amaçları faaliyetleri ve işleyişi ile ilgili olarak nasıl bir vakfiye hazırlardınız?

Bir yardım vakfı kurmak istiyorsunuz. Vakfınızın kuruluş amaçları, faaliyetleri ve işleyişi ile ilgili olarak nasıl bir vakfiye hazırlardınız? Burada bir vakfiye örneği sunuyorum buradaki bilgilerden isimler gibi kısımları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Vakfın adı: lakabı: Zeyl vakfiye tarihi: Tevliyet/Nezaret: Harcamalar: Sivas’taki İbn-i Rahat Vakfının 1321 tarihli vakfiyesi Herhangi bir kaza ile borçlanma durumunda kalanlara kefil göstermek şartıyla borç verilsin, ancak […]

Bir vakıf senedi üzerinde hangi bilgiler yer alıyor olabilir?

Bir vakıf senedi üzerinde hangi bilgiler yer alıyor olabilir? Vakıf kurmak isteyen kişi, bağışlayacağı mülkün gelirinin nasıl kullanılacağını belirten bir vakfiye yazarak kadıya başvururdu. Vakıf senedi de denilen bu belge, kadı tarafından tescil edilir ve vakıf kurulmuş olurdu. Vakfiyede yazılanlara hükümdar dahil herkes uymak zorundaydı. Vakıf senedinin üzerinde, vakfın, adı, amacı, vakfın amacına özgülenen mal ve haklar, vakfın nasıl örgütleneceği, yerleşim […]

İnsanlar neden vakıf kurma ihtiyacı duyarlar?

İnsanlar neden vakıf kurma ihtiyacı duyarlar?  İnsanlık tarihi kadar köklü olan vakıf anlayışına birçok toplumda rastlayabiliriz. Vakıflar yardımsever insanların çabalarıyla kurulmuştur. Bireylerin gönüllü katkı ve katılımı sağlanmadıkça kalıcı eserler meydana getirmek mümkün değildir. Uygarlıkların gelişmişlik göstergelerinin en önemlilerinden biri de sosyal yardım kuruluşlarıdır. Asıl amacı, başta insan olmak üzere, bütün varlıklara hizmet etmek olan vakıflar, […]

Üretim teknolojilerindeki gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

Sizce üretim teknolojilerindeki gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Günümüzde gelinen teknolojik seviye, üretim teknolojilerinin oldukça gelişmesine, robotik sistemlerinin kullanılmasına neden olmuştur. Üretim teknolojilerindeki bu ilerlemenin olumlu etkileri olduğu gibi, bazı kesimleri ve dünyamızı olumsuz da etkileyebilmektedir. Üretim teknolojilerindeki gelişmelerin olumlu etkileri – Verimlilik ve üretim çok artması. Daha az zamanda daha az insan gücü […]

Üretimde bilgisayar ve robot kullanımının yaygınlaşması başka hangi sonuçları…

Üretimde bilgisayar ve robot kullanımının yaygınlaşması başka hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir Günümüzde Sanayi İnkılabı ile başlayan değişim baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Sanayi İnkılabı sonrası insan gücünün yerini makineler almış, günümüzde ise elektronik cihazlar, robotlar üretimde baş rolü oynar hale gelmiştir. Bu yeni üretim teknolojileri sayesinde çok daha kısa sürede daha fazla üretim yapılabilmektedir. Ülkeler, üretim […]

Buhar gücünün makinelerde kullanılmaya başlanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar neler olabilir?

Buhar gücünün makinelerde kullanılmaya başlanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar neler olabilir? Sanayi İnkılabı ile başlayan üretim teknolojisindeki hızlı değişim sosyal ve ekonomik hayattaki değişimi de beraberinde getirmiştir. İnsan gücüyle yapılan üretim, yerini makinelerle yapılan üretime bırakmıştır. Böylece üretim artarken işçi kesimi gibi yeni sosyal sınıflar ortaya çıkmış, hak ve özgürlükler gündeme gelmiştir. Devletler arasında sömürgecilik yarışı başlamıştır. Sanayileşmiş […]

Sayfa 50 of 547« İlk...102030...4849505152...607080...Son »