Türk Aleviliğinin Tarihi Kökenleri Nelerdir?

Türk Aleviliğinin Tarihi Kökenleri Nelerdir? Türk alevilerinin şiir, müzik, cem ayini, yaşam felsefesi gibi konularda 2 bin yıllık bir tarihi geçmişi temsil ettikleri, İslamiyet öncesi pek çok tabiat üstü inançların izlerini taşıdıkları iddiası her zaman öne sürülmekte, tartışmalar yapılmakta, bu konudaki pek çok belge gösterilmektedir. Türkler’in İslamiyet’ten önce vücuda getirdikleri edebiyat, Çin, Hind, İran tesiriyle […]

Alevilik Nedir? İnançları ve Tarihi Kökenleri Nelerdir?

Alevilik Nedir? İnançları ve Tarihi Kökenleri Nelerdir? “Alevi” kelimesinin Arapça anlamı Aliye mensup, Aliye ait anlamına gelir. Yani, Hazreti Ali’nin yanında olan onu destekleyen, ona bağlı olan kişi demektir. Bu dar anlamlarının dışında, kelimeye yüklenen tarihi ve dini asıl anlam ise şöyle özetlenebilir: Alevi, Hazreti Ali’yi en iyi insan gören, onu. Haz. Peygamber’in vefatından sonra […]

Akşemseddin Kimdir? İstanbul’un Fethine Katkıları Nelerdir?

Akşemseddin Kimdir? İstanbul’un Fethine Katkıları Nelerdir? Asıl adıyla Akşemseddin Muhammed bin Hamza (1390- 1459). Türk tarihinde İstanbul fethinin manevi kahramanı olarak anılan büyük bir veli ve tıpta ileri görüş sahibi bir alimdir. Fatih Sultan Mehmed’in doğumundan başlayarak İstanbul fethinde ve diğer seferlerinde beraber bulunmuş, hoca ve manevi destekçi niteliğiyle emeği geçmiştir. Şeyh Şihab el-Din el-Suhreverdi […]

Ahmed Yesevi Kimdir? Hayatı ve Divanı Hikmet Hakkında Bilgi

Ahmed Yesevi Kimdir? Hayatı ve Divanı Hikmet Hakkında Bilgi, Türkistan’da İslamiyet’in yayılmasında en büyük rolü oynamış Türk mutasavvufu ve tarikat kurucusu. Doğu Türkistan’da Sayram kasabasında doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 1166’da Yesi’de öldü. Ahmet Yesevi, İbrahim adlı bir şeyhin oğludur. 7 yaşında iken babası öldü. Ablası Gevher Şehnaz ile birlikte Sayram’dan Yesi kasabasına gelip […]

Ahmediyye Bedeviyye Tarikatı ve Ahmet Bedevi Kimdir?

Ahmediyye Bedeviyye Tarikatı ve Ahmet Bedevi Kimdir? Ahmediye veya bir başka adıyla Bedeviyye tarikatının kurucusu (Fas 1200 – Mısır 1276). Ataları, Arabistan’daki karışıklıklardan kaçarak 8. asrınbaşlarında Fas’a göçtüler. 10 yaşında iken ailesi ile birlikte hacca giden Ahmet Bedevi gençliği çok hareketli, bir maceraperest hayatı yaşadı. Fakat 30 yaşında geçirdiği bir bunalım üzerine bu hareketli hayatı […]

Ahilik Nedir? Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Ahilik Nedir? Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir? Adını Arapça, “kardeşim” anlamına gelen “ahi” veya “cömert” anlamına gelen Türkçe “akı” sözcüğünden alan, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaygınlık kazanan esnaf örgütü. Kökü Orta Asya’ya kadar uzanan ahiliğin tasavvufdaki “fütüvvet”le ahlak ve dünya görüşü bakımından yakınlığı bulunduğu muhakkaktır. Ahiliğin Anadolu’daki temeli, Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen […]

Ahi Evran Kimdir? Hayatı ve Ahilik Teşkilatını Nasıl Kurmuştur?

Ahi Evran Kimdir? Hayatı ve Ahilik Teşkilatını Nasıl Kurmuştur? Anadolu Ahi örgütünün kurucusudur. (D. 1169, Hoy, İran Ö. 1 Nisan 1261, Kırşehir). Asıl adı Şeyh Nasreddin Ebu’lhakayık Mahmud b. Ahmed El-Hoyidira. Çocukluğu ve gençliği Azerbaycan’da geçti ve daha sonra Horasan’a giderek Fahreddin Razi’den öğrenim gördü. Tasavvuf konusunda da Ahmed Yesevi’nin öğrencilerinden faydalandı. Bu yoldan da, […]

İlk Peygamber Hz. Adem’in Hayatı

İlk Peygamber Hz. Adem’in Hayatı, İlk insan, ilk peygamber. İnsanlığın babası. Kur’an’da, Adem’i Allah’ın toprak ve çamurdan yarattığını söyler. Tüm melekler Adem’e secde etmişler, sadece şeytan bu emre uymamıştır. Kur’an’ın Araf Suresi’nde ilk dişi Havva’nın Adem’in sol kaburga kemiğinden yaratıldığı belirtilir. Bir ağaç dışında, cennetteki tüm meyveleri yiyebilecekleri onlara emredildi. Fakat Adem ile Havva, şeytanın […]

Abdülmecid Sivasi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Abdülmecid Sivasi Kimdir? Hayatı ve Eserleri, Halveti tarikatının büyüklerindendir. (Zile 1563-İstanbul 1639), Şemseddin-i Sivasi’nin müridi ve halifesi, bir rivayete göre de yeğenidir. Onun, Padişah 3’üncü Mehmed’e ricası üzerine İstanbul’a çağrıldı. Ayasofya Camii vaizliğinde bulundu, ölümüne kadar da Sultan Ahmed Camii’nin cuma vaizliğini yaptı. Çağının tüm sosyal ve politik olaylarını izler, gerektiğinde devrin büyüklerine, hatta padişaha […]

Abdülkadir Geylani Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur?

Abdülkadir Geylani Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur? Kadiriye Tarikatı’nın kurucusudur. (Geylan 1077/Bağdat 1166). Muhittin Ebu Muhammed bin Ebu Salih Cengidost da denir. Hazar Denizi’nin güneyindeki Geylan’da doğdu. Burası Ceylan, Cilan, Gilan diye de anılır, ilk tahsilini Geylan’da yaptı, tarımla uğraştı. Daha sonra Bağdat’a giderek Hanbeli fıkhı ve hadisle ilgili olarak eğitim gördü. Çağının önemli bilginlerinden Ebubekir […]

Sayfa 539 of 547« İlk...102030...537538539540541...Son »