Ahmediyye Bedeviyye Tarikatı ve Ahmet Bedevi Kimdir?

Ahmediyye Bedeviyye Tarikatı ve Ahmet Bedevi Kimdir? Ahmediye veya bir başka adıyla Bedeviyye tarikatının kurucusu (Fas 1200 – Mısır 1276). Ataları, Arabistan’daki karışıklıklardan kaçarak 8. asrınbaşlarında Fas’a göçtüler. 10 yaşında iken ailesi ile birlikte hacca giden Ahmet Bedevi gençliği çok hareketli, bir maceraperest hayatı yaşadı. Fakat 30 yaşında geçirdiği bir bunalım üzerine bu hareketli hayatı […]

Ahilik Nedir? Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Ahilik Nedir? Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir? Adını Arapça, “kardeşim” anlamına gelen “ahi” veya “cömert” anlamına gelen Türkçe “akı” sözcüğünden alan, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaygınlık kazanan esnaf örgütü. Kökü Orta Asya’ya kadar uzanan ahiliğin tasavvufdaki “fütüvvet”le ahlak ve dünya görüşü bakımından yakınlığı bulunduğu muhakkaktır. Ahiliğin Anadolu’daki temeli, Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen […]

Ahi Evran Kimdir? Hayatı ve Ahilik Teşkilatını Nasıl Kurmuştur?

Ahi Evran Kimdir? Hayatı ve Ahilik Teşkilatını Nasıl Kurmuştur? Anadolu Ahi örgütünün kurucusudur. (D. 1169, Hoy, İran Ö. 1 Nisan 1261, Kırşehir). Asıl adı Şeyh Nasreddin Ebu’lhakayık Mahmud b. Ahmed El-Hoyidira. Çocukluğu ve gençliği Azerbaycan’da geçti ve daha sonra Horasan’a giderek Fahreddin Razi’den öğrenim gördü. Tasavvuf konusunda da Ahmed Yesevi’nin öğrencilerinden faydalandı. Bu yoldan da, […]

İlk Peygamber Hz. Adem’in Hayatı

İlk Peygamber Hz. Adem’in Hayatı, İlk insan, ilk peygamber. İnsanlığın babası. Kur’an’da, Adem’i Allah’ın toprak ve çamurdan yarattığını söyler. Tüm melekler Adem’e secde etmişler, sadece şeytan bu emre uymamıştır. Kur’an’ın Araf Suresi’nde ilk dişi Havva’nın Adem’in sol kaburga kemiğinden yaratıldığı belirtilir. Bir ağaç dışında, cennetteki tüm meyveleri yiyebilecekleri onlara emredildi. Fakat Adem ile Havva, şeytanın […]

Abdülmecid Sivasi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Abdülmecid Sivasi Kimdir? Hayatı ve Eserleri, Halveti tarikatının büyüklerindendir. (Zile 1563-İstanbul 1639), Şemseddin-i Sivasi’nin müridi ve halifesi, bir rivayete göre de yeğenidir. Onun, Padişah 3’üncü Mehmed’e ricası üzerine İstanbul’a çağrıldı. Ayasofya Camii vaizliğinde bulundu, ölümüne kadar da Sultan Ahmed Camii’nin cuma vaizliğini yaptı. Çağının tüm sosyal ve politik olaylarını izler, gerektiğinde devrin büyüklerine, hatta padişaha […]

Abdülkadir Geylani Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur?

Abdülkadir Geylani Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur? Kadiriye Tarikatı’nın kurucusudur. (Geylan 1077/Bağdat 1166). Muhittin Ebu Muhammed bin Ebu Salih Cengidost da denir. Hazar Denizi’nin güneyindeki Geylan’da doğdu. Burası Ceylan, Cilan, Gilan diye de anılır, ilk tahsilini Geylan’da yaptı, tarımla uğraştı. Daha sonra Bağdat’a giderek Hanbeli fıkhı ve hadisle ilgili olarak eğitim gördü. Çağının önemli bilginlerinden Ebubekir […]

Abdülhakim Arvasi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Abdülhakim Arvasi Kimdir? Hayatı ve Eserleri, Seyyid Abdülhakim Arvasi, Türkiye’de, son yarım asrın dini hareketleri ve tartışmalarında ismi sık sık geçen, pekçok sanat, edebiyat ve fikir” adamına etkili olmuş bir din ve tasavvuf büyüğüdür. Van’ın güneyinde Arvas köyündendir. Atalarının Bağdat’tan Van’a göç ettiği, yüzyıllardır Arvas köyünde oturdukları ve köydeki Kadiri dergahında babadan oğula çevreye telkin […]

Abdullah İlahi Kimdir?

Abdullah İlahi Kimdir? Nakşibendi tarikatının büyüklerindendir. Bir ismi de Molla İlahi-i Simavi’dir. Simav’da doğduğu sanılıyor. Doğum tarihi belli değildir, ilk tahsilini İstanbul’da Zeyrek Medresesi’nde yaptı. Gençliğinde Kirman, Buhara, Horasan ve Semerkant’a gitmiş, dönemin tüm din bilginleri ve ilim adamları ile görüşmüştür. Horasan’da Mevlana Ali Tusi’den zahir ilimlerini öğrenmiş, onunla uzun yolculuklar yapmıştır. Buhara’da Bahaddin Nakşibend’in […]

Abdullah Bin Meymun Kimdir?

Abdullah Bin Meymun Kimdir? Babası Meymun el-Kaddah (Göz Doktoru), Meymuniye’nin kurucusu idi. Meymun 8’nci asrın ikinci yarısında yaşamıştır. Din tarihçilerine göre Karmatî-lsmailî inancının kurucusu ve Fatimî hanedanının atasıdır. En aşırı Şii inancının kurucusu ve yayıcısı olan Meymun aynı zamanda İslamiyet’teki Batıni akımlarının doğmasında da çok etkin olmuştur. Kendisi hakkındaki bilgiler daha çok Şii kaynaklarda bulunmaktadır. […]

Abdal Nedir Kime Denir?

Abdal Nedir Kime Denir? Arapça “Bedel” kelimesinin çoğul hali olan Abdal’ın tasavvufta ve günlük dilde ayrı anlamları vardır. Tasavvuf terminolojisinde, dünyaya, dünya nimetlerine önem vermeyen, bunları geçici sayan, fanileri, gafil insanları Allah yolunda uyarmak için kendilerini görevlendirilmiş sayan kimseler anlamında kullanılır. Daha sonraları, “mecnun, meczup, divane, deli” anlamlarında kullanılan bu kelime 12 ve 14’ncü asırlarda […]

Sayfa 539 of 547« İlk...102030...537538539540541...Son »