Basiret Nedir?

Basiret Nedir? Kelime anlamı, olanları, olacakları ve gerçeği görebilme, gezebilme ve buna uygun davranabilme kabiliyeti, sağduyu sahibi olma demektir. Tasavvufta, hadiselerin ve eşyanın iç yüzünü ve gerçek mahiyetini görmek, anlamak olayları kalp gözü ileşuuruna varmaktır. Bu anlamda basiret sahibi olabilmek için önce kalbi temiz tutmak, düşmanlıklardan, dünyevi heveslerden temizlemek gerekir. Bu da ciddi bir mürşidin […]

Balım Sultan Kimdir?

Balım Sultan Kimdir? Bektaşiliğin bir tarikat haline gelmesine Balım Sultan’ın rolü büyüktür. Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan Balım Sultan’ın Hacı Bektaş’la akrabalık bağı bulunduğu ve Kırşehir’de öldüğü rivayet ediliyor. Yazılı kaynakların kimi Hacı Bektaş Veli’nin torunu Mürsel Baha’nın oğlu, kimi de Hacı Bektaş Velî’nin evlat edindiği, Kadıncık Ana’nın torunlarından olduğunu bildirir. Bektaşiler arasında çok yaygın […]

Bahaullah Kimdir?

Bahaullah Kimdir? Bahailiğin kurucusu. Asıl adı Mirza Hüseyin Ali Nuri. Mazendera’lı Abbas Nuri’nin oğlu. 1817’de Tah-ran’da doğdu. İkaan adlı kitabında Bab’a inandığını ve ilk Babilerden olduğunu yazar. 1847’de, Babilerin Tahran’da Nasrüddin Şah’a düzenledikleri suikastta tutuklandı. Kardeş Yahya ile bir süre tutuklu kaldıktan sonra Bağdat’a sürüldü. Bab’ın haber verdiği, “Allah’ın açıklayacağı kimse’nin kendisi olduğunu ileri sürdü. […]

Bahailik Nedir? Kurucusu Kimdir? Temelleri ve İnançları Nelerdir?

Bahailik Nedir? Kurucusu Kimdir? Temelleri ve İnançları Nelerdir? Bahaullah Mirza Hüseyin Ali tarafından kurulan, bazılarınca bir din olarak da kabul edilen mezhep. Şirazlı Mirza Ali Muhammed’in kurduğu Babiliğin devamıdır. Bahailik, tüm dinlerden ayrı ve hepsinin evrensel yanlarını birleştiren yeni bir din olduğunu ileri sürmektedir. Çağımızdaki propagandasının en önemli unsurları, dünya barışının gerçekleşmesi, insanlar arasında dil, […]

Hz Mevlananın (Celalettin Rumi) Babası Bahaddin Veled Kimdir?

Hz Mevlananın (Celalettin Rumi) Babası Bahaddin Veled Kimdir? Mevlana Celâleddin Rumi’nin babası. Sultan ül-Ulema (Alimlerin Sultanı). (Belh 1165 – Konya 1230) Belh’de yerleşmiş köklü bir ailedendi. Mevlevi kaynaklarına göre Harzimşah hükümdarı Muhammet Tekiş’le arası açılınca ailesini alarak Belh’i terketmiştir. Bu kaynaklar, Bahattin Velet’ in memleketini terketmesinde, zamanın ünlü bilgin ve filozoflarından Fahrettin Razi’nin de rolü olduğunu […]

Babailik Nedir? Babailer Ayaklanması ve Baba İshak Kimdir?

Babailik Nedir? Babailer Ayaklanması ve Baba İshak Kimdir? Anadolu Selçukluları döneminde (1230-1240), yönetimle anlaşamayan Türkmenleri etrafında toplayan dini ve siyasi hareket, ileri yıllarda Anadolu’nun dini topografyasını şekillendirecek, kültürel ve toplumsal yaşantısını etkileyecek olan Babailik olayı, ismini, Baba İlyas adlı “yarı Türk şamanı, yarı İslam şeyhi”nden almıştır. Amasya’nın Çat köyüne yerleşen Baba İshak, Selçuklu devleti ekonomik […]

Aziz Mahmud Hüdai Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur?

Aziz Mahmud Hüdai Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur? Celvetiyye tarikatının kurucusudur. Koçhisar’da doğan Aziz Mah mud Hüdai 1542-1628 yılları arasında yaşadı. İlk öğrenimini çocukluğunu geçirdiği Koçhisar’da tamamladı. İlmini ilerletmek için gittiği İstanbul’da hocası olan Nasırzade, Şam, Edirne ve Mısır’a resmi görevlerle gönderilince Hüdai’yi de götürdü ve oralarda kadılık yaptı. Mısır’dayken Kerimüddin Halvetî’ye intisab etti, ondan tasavvuf […]

Hz Ayşe Kimdir? Hayatı ve İslam’ın Aktarılmasındaki Rolü Nedir?

Hz Ayşe Kimdir? Hayatı ve İslam’ın Aktarılmasındaki Rolü Nedir? Hz. Peygamber’in gözde zevcesi. Aişe binti Ebi Bekr (Ebu Bekir) (613-678), Hicret’ten 8 veya 9 yıl önce Mekke’de doğmuştur. Annesi, Umm Ruman binti Umeyr bin Amir’ dir; fakat künyesi, yeğeni Abdullah bin ez-Zübeyr’e izafeten Ümm Abdullah’tır. Zevcesi Hatice’nin vefâtı Peygamberi üzüntü içinde bırakmıştı; bunun üzerine Osman […]

Ayin Nedir?

Ayin Nedir? Dini tören. İnsanlığın ilk çağlarından günümüze kadar, temelinde tapınma, din, Allah’a bağlılık olan her çeşit merasim. Kiliselerde yapılanlara Ayin-i Ruhani, Vaftiz Ayini denir. Tasavvuf anlamında tarikat ehlinin belli usul ve düzene göre toplu olarak uyguladıkları, dini merasim Mevlevilerde Ayin-i Şerif, Ayin-i Kebir, Sema Ayini… Bektaşilerde Ayin-i Cem, Ayin-i Niyaz… Mevlevilerin Sema veya Mukabele […]

Atabat Nedir? Nerededir?

Atabat Nedir? Nerededir? Şiilerce mukaddes sayılan 4 kentteki türbelerin ortak adı. İrak şehirlerinde Necef, Kerbela, kazimiye ve Semerra’da bulunan mukaddes mahalleler Şiiler tarafından Atabâat, Atabat-ı Mukaddese veya Atabât-ı Aliye olarak anılır. Bu yerler, Necef’te Hazreti Ali’nin türbesi, Kerbela’da Hazreti Hüseyin’in şehit edildiği ve defnedildiği yerlerdeki türbeleri, oniki imamdan yedinci Musa Kazım ile dokuzuncusu Muhammed Cevad’ın […]

Sayfa 540 of 550« İlk...102030...538539540541542...550...Son »