Hz Mevlananın (Celalettin Rumi) Babası Bahaddin Veled Kimdir?

Hz Mevlananın (Celalettin Rumi) Babası Bahaddin Veled Kimdir? Mevlana Celâleddin Rumi’nin babası. Sultan ül-Ulema (Alimlerin Sultanı). (Belh 1165 – Konya 1230) Belh’de yerleşmiş köklü bir ailedendi. Mevlevi kaynaklarına göre Harzimşah hükümdarı Muhammet Tekiş’le arası açılınca ailesini alarak Belh’i terketmiştir. Bu kaynaklar, Bahattin Velet’ in memleketini terketmesinde, zamanın ünlü bilgin ve filozoflarından Fahrettin Razi’nin de rolü olduğunu […]

Babailik Nedir? Babailer Ayaklanması ve Baba İshak Kimdir?

Babailik Nedir? Babailer Ayaklanması ve Baba İshak Kimdir? Anadolu Selçukluları döneminde (1230-1240), yönetimle anlaşamayan Türkmenleri etrafında toplayan dini ve siyasi hareket, ileri yıllarda Anadolu’nun dini topografyasını şekillendirecek, kültürel ve toplumsal yaşantısını etkileyecek olan Babailik olayı, ismini, Baba İlyas adlı “yarı Türk şamanı, yarı İslam şeyhi”nden almıştır. Amasya’nın Çat köyüne yerleşen Baba İshak, Selçuklu devleti ekonomik […]

Aziz Mahmud Hüdai Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur?

Aziz Mahmud Hüdai Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur? Celvetiyye tarikatının kurucusudur. Koçhisar’da doğan Aziz Mah mud Hüdai 1542-1628 yılları arasında yaşadı. İlk öğrenimini çocukluğunu geçirdiği Koçhisar’da tamamladı. İlmini ilerletmek için gittiği İstanbul’da hocası olan Nasırzade, Şam, Edirne ve Mısır’a resmi görevlerle gönderilince Hüdai’yi de götürdü ve oralarda kadılık yaptı. Mısır’dayken Kerimüddin Halvetî’ye intisab etti, ondan tasavvuf […]

Hz Ayşe Kimdir? Hayatı ve İslam’ın Aktarılmasındaki Rolü Nedir?

Hz Ayşe Kimdir? Hayatı ve İslam’ın Aktarılmasındaki Rolü Nedir? Hz. Peygamber’in gözde zevcesi. Aişe binti Ebi Bekr (Ebu Bekir) (613-678), Hicret’ten 8 veya 9 yıl önce Mekke’de doğmuştur. Annesi, Umm Ruman binti Umeyr bin Amir’ dir; fakat künyesi, yeğeni Abdullah bin ez-Zübeyr’e izafeten Ümm Abdullah’tır. Zevcesi Hatice’nin vefâtı Peygamberi üzüntü içinde bırakmıştı; bunun üzerine Osman […]

Ayin Nedir?

Ayin Nedir? Dini tören. İnsanlığın ilk çağlarından günümüze kadar, temelinde tapınma, din, Allah’a bağlılık olan her çeşit merasim. Kiliselerde yapılanlara Ayin-i Ruhani, Vaftiz Ayini denir. Tasavvuf anlamında tarikat ehlinin belli usul ve düzene göre toplu olarak uyguladıkları, dini merasim Mevlevilerde Ayin-i Şerif, Ayin-i Kebir, Sema Ayini… Bektaşilerde Ayin-i Cem, Ayin-i Niyaz… Mevlevilerin Sema veya Mukabele […]

Atabat Nedir? Nerededir?

Atabat Nedir? Nerededir? Şiilerce mukaddes sayılan 4 kentteki türbelerin ortak adı. İrak şehirlerinde Necef, Kerbela, kazimiye ve Semerra’da bulunan mukaddes mahalleler Şiiler tarafından Atabâat, Atabat-ı Mukaddese veya Atabât-ı Aliye olarak anılır. Bu yerler, Necef’te Hazreti Ali’nin türbesi, Kerbela’da Hazreti Hüseyin’in şehit edildiği ve defnedildiği yerlerdeki türbeleri, oniki imamdan yedinci Musa Kazım ile dokuzuncusu Muhammed Cevad’ın […]

Tasavvufta Aşk Ne Anlama Gelir? Aşk Nedir?

Tasavvufta Aşk Ne Anlama Gelir? Aşk Nedir? İleri dercede sevgi. Tasavvufta Allah’a duyulan sevgi. Kalbini dünyevi ilişkilerden temizleyen ve sadece Allah’a olan aşkla dolduran bir sufinin gözünde Allah’tan başka hiçbir şeyin değeri yoktur. Tasavvufun, eğittiği kimseler üzerindeki amacı da zaten budur. Sevgiyi bu anlamda kabullenen ve kendini böyle yetiştiren kişi sadece insanlar arasında değil, Allah […]

Ashabı Suffa Nedir? Kimlerdir?

Ashabı Suffa Nedir? Kimlerdir? Medine’de, Hazreti Peygamberin mescidinin sofasında yatıp kalkan kimselere verilen ad. Çoğunluğu ile fakir Müslümanlardı ve zamanlarını ibadetle geçirirlerdi, ilk Kur’an ve İslam dini eğitimi bunlara yapılmış, İslamiyet’i kurallarıyla öğrenenler Arabistan’ın çeşitli bölgelerine İslamiyet’i öğretmek için gönderilmişlerdir. Dünya işlerinden sıyrılmış, kendilerini tamamen dine verdikleri için bunlar mutasavvıfların öncüleri sayılırlar. İbni Mesud, Bilal […]

Arif Nedir? Kimlere Denir?

Arif Nedir? Kimlere Denir? Kelime anlamı bilen, tanıyan, anlayan, vakıf, haberi olan, irfan sahibi, anlayışı ve kavrayışı mükemmel kimse. Tasavvuf anlamı ise, mutasavvuf, veli, Kâmil insan, “Allah’ın kendi zatını, isimlerini, sıfatlarını, ve fiillerini müşahede ettirdiği kimse” demektir. Kaşani’ye göre, “Müşahade ve temaşadan hasıl olan bilgiye marifet, bu bilgiye sahip olan şahsa ârif” denir.Alimin ilmi, arifin […]

Hz. Ali’nin Torunu Ali Ekber Kimdir?

Hz. Ali’nin Torunu Ali Ekber Kimdir? Hazreti Ali’nin torunu, Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen büyük oğlu. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Belki de bu nedenle İslam tarih ve kültüründe, menkıbelerle karışan bir şöhrete sahiptir. Hazreti Hüseyin’in yakınlarından Kerbela’da ilk öldürülen Ali Ekber olmuştur. Şehit edildiğinde (10 Ekim 680-10 Mu¬harrem 61) 18 veya 19 yaşında oldu […]

Sayfa 540 of 549« İlk...102030...538539540541542...Son »