Alevilikte Semalar Nasıl ve Niçin Yapılır?

Alevilikte Semalar Nasıl ve Niçin Yapılır? Şimdilerde, Alevi köylerinde çok seyrek olarak ve ayrıntılara tam olarak uyulmadan yapılan Cem Ayin’lerinin, bundan 50 yıl önceki sistemini, kendisi de bir Bektaşi Dedesi olan folklorcu Vahit Lütfi Salcı’nın 1941’de basılmış “Gizli Türk Dini Oyunları” eserinden naklediyoruz: “Bizim tarif etmek istediğimiz oyunlar baştan beri anlattığımız gibi Türk Alevi kabilelerinin […]

Alevilikte Miraciye Miraç İnanışı Nedir?

Alevilikte Miraciye Miraç İnanışı Nedir? Alevi köylerinin dış dünyadan kopuk yaşadığı, en yakın kasaba ile dahi ulaşım imkanlarını zor bulduğu yıllarda, gelenek ve göreneklerinin gereği olan cem ayinlerini sık sık yapabiliyordu. Zaten bu ayinler Türkiye’deki hakim görüş açısından ses ve söz olarak bazı dini ve yasal sakıncaları olduğu için gizli yapılıyor, böylece bu dönemlerde gizliliği […]

Alevilikte Ayin ve Törenler Nasıl Yapılır? Alevilerin Dini İbadetleri Nelerdir?

Alevilikte Ayin ve Törenler Nasıl Yapılır? Alevilerin Dini İbadetleri Nelerdir? Binlerce yıldır insanlar, tabiat güçlerine taptıkları, çok sayıda Tanrı’ya inandıkları, hatta semavi dinlere geçtikleri dönemlerde bile ibadetlerini müzikli veya müziksiz bazı hareketlerle, dairesel dönüşlerle, yakarış ifade eden el kol hareketleriyle güçlendirmişler, ibadetlerim, ruhsal konsantrasyona bedenin de katıldığı, bunun topluluklarla yapıldığı ayinlere dönüştürmüşlerdir. Zaten ayin, dini […]

Türk Aleviliğinin Tarihi Kökenleri Nelerdir?

Türk Aleviliğinin Tarihi Kökenleri Nelerdir? Türk alevilerinin şiir, müzik, cem ayini, yaşam felsefesi gibi konularda 2 bin yıllık bir tarihi geçmişi temsil ettikleri, İslamiyet öncesi pek çok tabiat üstü inançların izlerini taşıdıkları iddiası her zaman öne sürülmekte, tartışmalar yapılmakta, bu konudaki pek çok belge gösterilmektedir. Türkler’in İslamiyet’ten önce vücuda getirdikleri edebiyat, Çin, Hind, İran tesiriyle […]

Alevilik Nedir? İnançları ve Tarihi Kökenleri Nelerdir?

Alevilik Nedir? İnançları ve Tarihi Kökenleri Nelerdir? “Alevi” kelimesinin Arapça anlamı Aliye mensup, Aliye ait anlamına gelir. Yani, Hazreti Ali’nin yanında olan onu destekleyen, ona bağlı olan kişi demektir. Bu dar anlamlarının dışında, kelimeye yüklenen tarihi ve dini asıl anlam ise şöyle özetlenebilir: Alevi, Hazreti Ali’yi en iyi insan gören, onu. Haz. Peygamber’in vefatından sonra […]

Akşemseddin Kimdir? İstanbul’un Fethine Katkıları Nelerdir?

Akşemseddin Kimdir? İstanbul’un Fethine Katkıları Nelerdir? Asıl adıyla Akşemseddin Muhammed bin Hamza (1390- 1459). Türk tarihinde İstanbul fethinin manevi kahramanı olarak anılan büyük bir veli ve tıpta ileri görüş sahibi bir alimdir. Fatih Sultan Mehmed’in doğumundan başlayarak İstanbul fethinde ve diğer seferlerinde beraber bulunmuş, hoca ve manevi destekçi niteliğiyle emeği geçmiştir. Şeyh Şihab el-Din el-Suhreverdi […]

Ahmed Yesevi Kimdir? Hayatı ve Divanı Hikmet Hakkında Bilgi

Ahmed Yesevi Kimdir? Hayatı ve Divanı Hikmet Hakkında Bilgi, Türkistan’da İslamiyet’in yayılmasında en büyük rolü oynamış Türk mutasavvufu ve tarikat kurucusu. Doğu Türkistan’da Sayram kasabasında doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 1166’da Yesi’de öldü. Ahmet Yesevi, İbrahim adlı bir şeyhin oğludur. 7 yaşında iken babası öldü. Ablası Gevher Şehnaz ile birlikte Sayram’dan Yesi kasabasına gelip […]

Ahmediyye Bedeviyye Tarikatı ve Ahmet Bedevi Kimdir?

Ahmediyye Bedeviyye Tarikatı ve Ahmet Bedevi Kimdir? Ahmediye veya bir başka adıyla Bedeviyye tarikatının kurucusu (Fas 1200 – Mısır 1276). Ataları, Arabistan’daki karışıklıklardan kaçarak 8. asrınbaşlarında Fas’a göçtüler. 10 yaşında iken ailesi ile birlikte hacca giden Ahmet Bedevi gençliği çok hareketli, bir maceraperest hayatı yaşadı. Fakat 30 yaşında geçirdiği bir bunalım üzerine bu hareketli hayatı […]

Ahilik Nedir? Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Ahilik Nedir? Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir? Adını Arapça, “kardeşim” anlamına gelen “ahi” veya “cömert” anlamına gelen Türkçe “akı” sözcüğünden alan, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaygınlık kazanan esnaf örgütü. Kökü Orta Asya’ya kadar uzanan ahiliğin tasavvufdaki “fütüvvet”le ahlak ve dünya görüşü bakımından yakınlığı bulunduğu muhakkaktır. Ahiliğin Anadolu’daki temeli, Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen […]

Ahi Evran Kimdir? Hayatı ve Ahilik Teşkilatını Nasıl Kurmuştur?

Ahi Evran Kimdir? Hayatı ve Ahilik Teşkilatını Nasıl Kurmuştur? Anadolu Ahi örgütünün kurucusudur. (D. 1169, Hoy, İran Ö. 1 Nisan 1261, Kırşehir). Asıl adı Şeyh Nasreddin Ebu’lhakayık Mahmud b. Ahmed El-Hoyidira. Çocukluğu ve gençliği Azerbaycan’da geçti ve daha sonra Horasan’a giderek Fahreddin Razi’den öğrenim gördü. Tasavvuf konusunda da Ahmed Yesevi’nin öğrencilerinden faydalandı. Bu yoldan da, […]

Sayfa 541 of 549« İlk...102030...539540541542543...Son »