Depreme Nasıl Önlem Alınır?

Depreme Nasıl Önlem Alınır? Depremin Felakete Dönüşmesi Nedenlerini ve depremin ne olduğunu gördüğümüz gibi acaba, depreme nasıl önlemler alırız? Topraklarının %95’i deprem riski taşıyan ülkemizde depremle birlikte yaşamayı ve depreme hazırlıklı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem olduğu sırada okulda bulunabiliriz. Neler yapacağımızı biliyor muyuz? Öncelikle sınıf tahliye çantamızı her zaman sınıfımızda evimizde önlem olarak bulundurmalıyız. Deprem […]

Depremin Felakete Dönüşmesi Nedenleri Nelerdir?

Depremin Felakete Dönüşmesi Nedenleri Nelerdir? Sel, çığ, heyelan ve erozyon insanlara zarar veren doğa olaylarıdır. Ancak bu doğa olaylarının büyük zaralar vermesine çoğunlukla insanların yanlış uygulamaları neden olur. Depremin felakete dönüşmesinin nedeni evlerin zayıf inşaat malzemelerinden ve gerektiği kadar kullanılmadan yapılmasıdır. Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına yol açan afet türü depremdir. Bunun nedeni […]

Deprem Heyelan Sel Gibi Doğal Afetler Hangi Felaketlere Yol Açar?

Deprem Heyelan Sel Gibi Doğal Afetler Hangi Felaketlere Yol Açar? Yurdumuzun farklı bölgelerinde farklı afetler görülmesinin nedeni nedir? Ülkemizin farklı bölgeleri farklı iklim koşulları ve farklı yüzey şekillerine sahip olduğu için farklı afetler görülmektedir. Örnek verecek olursak Doğu Karadeniz bölgemizde yağışların çok bol olması ve dik yamaçlara sahip olması bu bölgemizde heyelan felaketinin çok görülmesine […]

Doğa Üzerinde Neler Yapıyoruz?

Doğa Üzerinde Neler Yapıyoruz? İnsanlık gelişen teknoloji ile doğayı değiştirmiştir. Aşağıda doğa üzerinde yapılan iki örnek anlatılacaktır. Bunlar Keban Barajı ve Marmaray Projesidir. Doğa üzerinde yapılan Keban Barajı Fırat nehri üzerinde, elektrik enerjisi üretimi amacı ile 1965-1975 yılları arasında yapıldı. Çevredeki ovalarda bu Keban barajı ile birlikte sulu tarım yapılmaya başlandı. Oysa bu baraj yapılmadan önce […]

İnsanlar topraktan ağaçtan sudan hayvanlardan taş ve madenlerden ne şekilde

Gelişen Teknoloji Değiştirilen Doğa, İnsanlar topraktan, ağaçtan, sudan, hayvanlardan, taş ve madenlerden ne şekilde faydalanmış olabilirler? İnsanlık, günümüzdeki yaşantısına ulaşması için pek çok aşamalar geçirmiştir. Evler yapmayı, toprağı ekip biçmeyi, hayvanlardan faydalanmayı, tarım ve savunma amaçlı araç gereçler üretmeyi, ticaret yapmayı öğrenmişlerdir. Zamanla nüfusları artmış, ihtiyaçları değişip gelişmiştir. İnsanlar, bu değişim ve gelişimi gerçekleştirirken doğanın kendilerine […]

Yaşadığımız Yerleşim Yerini Hangi Özelliklere Göre Seçersiniz?

Yerleşeceğiniz yeri seçerken doğal nedenlerden hangilerini göz önünde bulundurursunuz? Yerleşim yerlerini seçerken etken olan doğal ve beşeri nedenler diye ikiye ayrılır. doğal nedenler; yüzey şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü diye üçe ayrılır. Beşeri nedenler; ulaşım, sanayi, eğitim olarak üçe ayrılır. Yüzey Şekilleri Yükseklikler arttıkça sıcaklık azalır. Arazinin şekli, toprağın verimliliği, sıcaklık ve yağış, yerleşimi etkiler. […]

Hangi Ürün Hangi İklimi Sever?

Hangi Ürün Hangi İklimi Sever? İklimin bitki örtüsü ve iklimin ev şekillerinde yarattığı etkiyi, ürün çeşitliliğinde de görürürüz. Örneğin Karadeniz Bölgesinde yetişen çayı Akdeniz Bölgesinde yetiştiremezsiniz. Çünkü Akdeniz Bölgesinin iklim koşulları çay yetişmesine olanak vermez. Yetiştirilme döneminde neme, olgunlaşma döneminde ise sıcaklığa ve kuraklığa ihtiyaç duyan pamuk, Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerin ürünüdür. Ilıman iklim ve […]

Karasal iklim için en elverişli ev şekli hangisidir? Açıklayınız.

Karasal iklim için en elverişli ev şekli hangisidir? Açıklayınız. Yurdumuzda görülen iklim tiplerini gördüğümüz gibi iklimler insanların faaliyetlerine etkileri vardır. Bunlardan en önemlisi de ev yapım şekli ve kullanılan malzemelerdir. Farklı iklim tipleri doğal bitki örtüsünün yanı sıra yaşanılan evlerin mimarisini ve kullanılan malzemeyi de çeşitlendirir. Yaz aylarını uzun kuraklık ve yüksek sıcaklıkla geçiren bölgeler […]

Yurdumuzda (Türkiye) Görülen İklimler nelerdir?

Yurdumuzda Görülen İklimler nelerdir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava olaylarına iklim denir. Yurdumuzda görülen iklim türleri 3 ana grupta toplanır Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim. Karasal iklim İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Trakya’nın iç kesimlerinde görülür kendi aralarında biraz farklılık ta göstermektedirler. Marmara Bölgesinde de üç iklim tipinin […]

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi Nelerdir?

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi Nelerdir? Giydiğiniz kıyafetlerin iklimle ilişkisini örneklendirerek açıklayınız? Üzerimize giydiğimiz kıyafetler iklim ve hava şartları ile doğrudan etkilidir. Giymek için hava sıcaklığına bakarız. Hava sıcaksa ince şeyler hava soğuksa daha kalın şeyler giyeriz. Örnek verirsek yaz aylarında hava çok sıcaktır bu yüzden tişört ve şort gibi ince ve kısa giysiler giyeriz. Kış […]

Sayfa 542 of 547« İlk...102030...540541542543544...Son »