Cemevine bu adın niçin verildiğini biliyor musunuz?

Cemevine bu adın niçin verildiğini biliyor musunuz? Cemevi toplanma evi anlamındadır. Cemevi, cemin yapıldığı yerdir. Bunun yanında cemevi; tasavvufi sohbetlerin yapıldığı mekan, duruma göre yoksullara aşevi, misafirhane, birlik, dirlik ve kardeşlik evi olmuştur. Ayrıca ilim, eğitim ve kültür evi olarak da kullanılmaktadır. Alevi-Bektaşiliğe göre cemevinin kapısından girmek, cemin ilk basamağıdır. Cemevine niyaz edilerek girilir. Cemevinin ortasına […]

Kadirilik Nakşibendilik ve Mevlevilik düşüncelerinde önem verilen ortak ilkeler nelerdir?

Kadirilik Nakşibendilik ve Mevlevilik düşüncelerinde önem verilen ortak ilkeler nelerdir? Kadirilik, Yüce Allah’ın buyruklarına ve Hz. Peygamberin sünnetine uymayı, haram olan davranışlardan kaçınmayı temel alır. Cömert olmak, yoksullara yardım etmek, sıkıntı ve zorluklara sabrederek katlanmak, dünya malına gereğinden fazla değer vermemek de Kadiriliğin esaslarındandır. Kadiriliğin ayrıca beş temel kuralı vardır. Bunlar; Allah rızası için çalışıp gayret göstermek, […]

Mevlana Celaleddin Rumi kimdir?

Mevlana Celaleddin Rumi kimdir? Bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Mevlana Celaleddin Rumi 1209 yılında Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiş, 1270’de Konya’da vefat etmiştir. Bu ünlü mutasavvıf iyi bir eğitim almış, tefsir, hadis, fıkıh gibi dini ilimlerde uzmanlaşmış, Arapça ve Farsça dillerini mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi, yaşadığı dönemin edebiyat dili Farsça olduğu için eserlerini bu dilde […]

Bahaeddin Nakşibend kimdir? Araştırınız.

Bahaeddin Nakşibend kimdir? Araştırınız. Muhammed Bahaeddin Nakşibend (öl. 1389), tasavvufi yorumlardan biri olan Nakşibendilik akımının kurucusu kabul edilir. İslam dünyasında “Şah-ı Nakşibend” adıyla meşhur olan Muhammed Bahauddin Nakşibend, Türkistan’ın Buhara bölgesinde Kasr-ı Ârifan köyünde doğmuştur. Onun doğup yetiştiği çevrede tasavvufun ve tasavvufi hayat tarzının önemli bir etkisi vardı. Doğal olarak Muhammed Bahaeddin Nakşibend de bu ortamdan […]

Abdülkadir Geylani hakkında neler biliyorsunuz?

Abdülkadir Geylani hakkında neler biliyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Abdülkadir Geylani, Bağdat’ın Geylan köyünde doğmuş,1166 yılında vefat etmiştir. Abdülkadir Geylani, ilk tahsilini doğduğu köyde yaptıktan sonra Bağdat’a gelip yerleşmiştir. Burada uzun süre ilim öğrenmekle meşgul olmuş, çeşitli hocalardan yıllarca ders okumuş, kendini yetiştirmiştir. Tefsir, hadis, fıkıh, kıraat, edebiyat gibi ilimleri iyice öğrenen Abdülkadir Geylani bu alanlarda dersler […]

Yesevilik hakkında neler biliyorsunuz?

Yesevilik hakkında neler biliyorsunuz? Kuran ve sünneti esas alan Ahmet Yesevi, insanlara, Allah (C.C.) ve Peygamber sevgisini, İslam dininin ibadet, ahlak ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerini, tasavvuf ve tarikat usullerini öğretmiştir. Dinî konulardaki düşüncelerini manzum olarak ifade ettiği, İslam ahlakını öğütlediği Divan-ı Hikmet isimli eserinde de Yüce Allah’a, Hz. Peygambere ve Kur’an’a duyduğu sevgiyi dile getirmiş ve […]

Tasavvuf kavramının anlamını biliyor musunuz?

Tasavvuf kavramının anlamını biliyor musunuz? İslam dininin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek ve kişiyi manevi eğitimden geçirmek için ortaya çıkan yorumlara tasavvuf denir. Bilindiği gibi ahlak, insanlar arasındaki ilişkileri hukuki bir yaptırıma dayanmadan düzenlemeye çalışır ve insanların birbirlerine karşı saygı, sevgi ve hoşgörü beslemelerini sağlar. Tasavvufi yorumlar, dinin ahlakla ilgili esasları üzerinde durur. Böylece insanları Allah’a gönülden […]

Müslüman bilginlerin dini hükümleri belirlemede öncelikle Kuranı ve sünneti esas almalarının sebebi ne olabilir?

Müslüman bilginlerin dini hükümleri belirlemede öncelikle Kuran’ı ve sünneti esas almalarının sebebi ne olabilir? Görüşlerinizi paylaşarak bir değerlendirme yapınız. İslam’ın temel kaynağı Kuranı Kerim ve onun açıklayıcısı olarak Peygamberimizin sözleri olduğu için Bütün Müslüman bilginler, dini hükümleri belirlerken bu iki kaynağı hepsi esas almıştır.

İmamı Azam İmamı Malik ve İmamı Şafiinin dini hükümleri tespit etmedeki yöntemleri

mezhep imamlarının hüküm tespit yöntemleri

İmam-ı Azam, İmam-ı Malik ve İmam-ı Şafii’nin dini hükümleri tespit etmedeki yöntemlerinin benzer ve farklı yönlerini gösteren bir şema hazırlayınız. İmam-ı Azam’ın dini hükümleri tespit etmedeki yöntemi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin görüşlerini temel alan mezheptir. İmam-ı Azam, dini hükümlerin tespitinde Kur’an-ı Kerim’i, Peygamberimizin sünnetini ve sahabelerin görüşlerini esas almıştır. Bu kaynaklarda tespit edemediği konularda ise kendi […]

Sayfa 60 of 544« İlk...102030...5859606162...708090...Son »