Çeşitli malzemeler kullanarak çiçeğin tüm kısımlarını gösteren bir model yapalım

Çeşitli malzemeler kullanarak çiçeğin tüm kısımlarını gösteren bir model yapalım. Kağıt, kumaş ya da herhangi bir atık maddeden yapacağımız modelleri sınıfa getirelim ve sergileyelim. Arkadaşlarımızın modelleri ile kendi modelimizi karşılaştıralım. Çiçeğin Kısımları Çiçek sapı: Çiçeği dala ya da gövdeye bağlayan ve su ile besin maddelerinin taşınmasını sağlayan kısımdır. Çiçek tablası: Çiçeğin diğer kısımlarını üzerinde taşıyan yapıdır. Çanak […]

Bitkiler neden çiçek açar? Niçin arılar bitkilerin genellikle çiçeklerine konarlar?

Yandaki resimde elma çiçeğinden bal özü alan bir arıyı görmektesiniz. Günlük hayata buna benzer durumları hiç gözlemlediniz mi? Arı bu işi niçin yapıyor? Arının yaptığı bu işin bitkilere ne faydası olabilir? Bitkiler neden çiçek açar? Niçin arılar bitkilerin genellikle çiçeklerine konarlar? Arılar ve böcekler olmasaydı ne olurdu? Günlük hayatta özellikle bahar ve yaz aylarında resimdeki […]

Tozlaşma döllenme ve çimlenmeyi açıklayınız.

Tozlaşma döllenme ve çimlenmeyi açıklayınız. Tozlaşma: Erkek organın başçığındaki polenlerin (çiçek tozlarının) aynı tür bitkinin dişi organının dişicik tepesine taşınmasına tozlaşma denir. Tozlaşma su, rüzgar, kuşlar, böcekler, insanlar sayesinde gerçekleşir.  Döllenme: Yumurtalığa ulaşan polenlerdeki erkek üreme hücrelerinden biri yumurtayı döller. Döllenmiş yumurta zigot olarak adlandırılır. Zigot, gelişerek embriyo denilen bitkinin ilk taslağını, modelini oluşturur. Döllenme sonucu […]

Bitkilerde vejetatif üremeyi örnekle açıklayınız.

Bitkilerde vejetatif üremeyi örnekle açıklayınız. Bazı canlılarda görülen vejetatif üreme; yeterli büyüklükteki gelişmeye uygun parçaların eksiklerini tamamlayarak yeni bir birey meydana getirmesidir. Kavak ve söğüt gibi bitkilerde bir dal parçası toprağa dikilerek çelikle üreme yapılır. Çilek bitkisinde toprağın üzerinde gövdenin bir bölümünden kökün ve sonrasında yeni bir çilek bitkisinin oluşması, patates bitkisinin yumruları üzerindeki gözlerin gelişerek […]

Bitkilerde büyüme ve gelişme süreçleri nelerdir?

Bitkilerde büyüme ve gelişme süreçleri nelerdir? Çiçekli bitkilerde, döllenmenin tozlaşma yoluyla gerçekleştiğini öğrenmiştiniz. Tozlaşma sonucunda embriyo, sonra da tohumun oluşumu üremeyi gerçekleştirir. Fasulyenin tohumdan, genç bitkiye dönüşümünü aşağıdaki resimde görebiliriz. Fasulye tohumu, toprağa ekildikten bir süre sonra filizlenir ve genç bitki haline gelir. Genç bitki, bir süre sonra çiçek açar. Bu çiçek zamanla olgunlaşır. Olgunlaşan çiçekte, […]

Bir kurbağanın hayat döngüsünü açıklayınız.

Bir kurbağanın hayat döngüsünü açıklayınız. Aşağıdaki resimlerde kurbağalarda görülen başkalaşım sürecini görmekteyiz. Kurbağalarda, yumurtadan çıkan larvalar bir balığa benzer ve balıklar gibi solungaç solunumu yapar. Bu yüzden kurbağalar yumurtalarını su birikintisi ya da gölün sığ bölgeleri gibi yerlere bırakırlar. Döllenmeden sonra larvalar oluşur. Larvalar iribaş olarak adlandırılır ve yüzebilir. İribaş döneminde bacakları yoktur ama kuyrukları vardır. […]

Rejenerasyonu örnek vererek açıklayınız.

Rejenerasyonu örnek vererek açıklayınız. Toprak solucanı denilen solucan türü kesildiğinde, her parçası yeni bir solucan meydana getirebilmektedir. Bir kertenkelenin kopan kuyruğu yeniden oluşabilir. Denizyıldızı kopan kolunu yeniden tamamlayabilir. Bu şekilde bazı canlıların vücut parçalarını tekrar oluşturabilmesine, rejenerasyon denir. Denizyıldızı, toprak solucanı kopan parçalarını tamamlarken aynı zamanda yeni bir canlı da meydana getirmiş olur. Bu olay canlının […]

Tomurcuklanmayı bir örnekle anlatınız.

Tomurcuklanmayı bir örnekle anlatınız. Bazı canlıların vücutlarında bir çıkıntı oluşur. Bu çıkıntı büyüyerek ana canlıdan kopar ve yeni bir canlıyı meydana getirir. Hidra, bira mayası, sünger gibi bazı canlılarda görülen bu üreme şekline tomurcuklanma denir. Tomurcuklanma: Üreme gerçekleşirken birey hücre çekirdeğini eşler. Eşlenen çekirdeğin bir parçası ana hücrede kalırken diğeri hücre zarında oluşan çıkıntı şeklindeki yapıya […]

Bölünerek üreyen canlılara örnekler veriniz.

Bölünerek üreyen canlılara örnekler veriniz. Genelde bakteri, mavi-yeşil algler, amip ve Euglena’da (öglena) görülen üreme çeşididir. Bu canlılar bölünerek iki yeni yavru oluştururlar. Bazı canlılar, bölünerek kendine benzer canlılar meydana getirir. Bu bölünme, canlının üremesidir. Amip, terliksi hayvan (paramesyum), bakteri gibi bazı tek hücreli canlılar bölünerek çoğalır.

Dış döllenme ve iç döllenmeyi örneklerle açıklayınız.

Dış döllenme ve iç döllenmeyi örneklerle açıklayınız. Sperm ve yumurta bazı hayvanlarda anne vücudunda birleşirken bazıları dış ortamda birleşir. Suda yaşayan canlılarda ve kurbağalarda yumurta ve sperm anne vücudu dışında birleşerek döllenme gerçekleştirir. Bu olaya dış döllenme denir. Karada yaşayan canlılarda ise döllenme anne vücudu içinde olur. Bu döllenmeye iç döllenme denir. Kedi, at, yılan, kuş gibi […]

Sayfa 60 of 547« İlk...102030...5859606162...708090...Son »