Anneniz hiç yoğurt mayaladı mı? Yoğurdun nasıl mayalandığını anlatınız?

Yoğurt nasıl mayalanır

Anneniz hiç yoğurt mayaladı mı? Yoğurdun nasıl mayalandığını anlatınız? Yoğurt mikroskobik canlılar tarafından mayalanmaktadır. Evde yoğurdun nasıl mayalandığını gözlem sonucunda şöyle tarif edebiliriz. Yoğurt yapmak için elimizde olması gereken malzemeler, İnek sütü ve bir miktar yoğurt. İlk önce süt kaynatılır. Kaynayan süt ılımaya bırakılır. Parmağımızla ısı kontrolü yaparak, yakmayacak seviyeye gelinceye kadar bekleriz. Yeteri kadar […]

Canlıları hangi özelliklerine göre gruplandırırsınız?

Siz canlıları hangi özelliklerine göre gruplandırırsınız? Bilim insanları canlıları sınıflandırırken onların solunum, boşaltım, hareket etme, beslenme, büyüme ve üreme gibi benzer özelliklerini dikkate almışlardır. Bilim insanlarının yaptıkları bu sınıflandırma aşağıdaki şemada verilmiştir. Eski dönemlerde yaşayan insanlar hayvanlar için karada, suda ve havada yaşayanlar; bitkiler için ise otlar, çalılar ve ağaçlar olmak üzere basit olarak sınıflamalar yapmışlardır. Bilimsel çalışmalar hız kazanıp, […]

Bitkiler kaç büyük gruba ayrılır?

bitkilerin örnekli sınıflandırılması

Sınıflandırmayı daha anlaşılır duruma getirmek için çoğu zaman aşağıdaki gibi bir akış şeması kullanılır. Bu şemada en üstte yazılan kavram, en genel kavramdır. Aşağıya doğru inildikçe daha özel örnekler verilir. Şimdi şemayı inceleyip verilen soruları yanıtlayalım: Bitkiler kaç büyük gruba ayrılır? Bitkiler çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler olarak iki büyük gruba ayrılır. Muz ağacının dahil olduğu […]

Mantarlar bitki midir? Neden?

Mantarlar bitki midir

a) Mantarlar bitki midir? Neden? Mantarların toprağa bağlı olmaları ve hareket kabiliyetlerinin olmaması onların bitkiymiş gibi düşünülmesine neden olmuştur. Ancak mantarlar bitki değildir. Mantarlar kendilerine özgü bir gruptur. Mantarların farklı çeşitleri vardır. Mantarlar yeryüzünde geniş bir alana yayılmışlardır. Yandaki resimde görülen mantar, doğal bir mantar olup yenebilir özelliğe sahiptir. b) Kültür mantarı dışında şapkalı mantarların yenilmesi neden tehlikelidir? […]

Mikroskobik canlı nedir? Tanımlayalım.

mikroskopik canlılar

Mikroskobik canlı nedir? Tanımlayalım. Çevremizde, çıplak gözle bakıldığında göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar vardır. Bu canlıları ancak mikroskop denilen araçlar yardımıyla büyüterek görebiliriz. Bilim insanları, çıplak gözle göremediğimiz bu canlıları genel olarak mikroskobik canlılar başlığı altında incelemektedir. Mikroskobik canlılar; suda, havada, toprakta ve diğer canlıların vücutlarında yaşayabilirler. Mikroskobik canlılarda en basit yapılı olanlarına bakteri adı verilir. Dünyada bakterilerin bulunmadığı […]

Canlılar hangi özelliklerine göre gruplandırılmıştır?

canlıların sınıflandırma şeması

Yukarıdaki hikayede canlılar hangi özelliklerine göre gruplandırılmıştır? Hayvanat Bahçesine Gezi 5. sınıfa devam eden Burak ve arkadaşları hayvanat bahçesine giderler. Orada balıklardan kuşlara kadar bir çok canlı görürler. Ertesi gün okulda öğretmenleri gezi hakkında öğrencilerin görüşlerini alırken “Dün gezide hangi canlıları gördük?”diye sorar. Bunun üzerine Ahmet ve arkadaşları tek tek söz alarak tavuk, keçi, Japon balığı, maymun, keklik, Alman kurdu, yılan, zürafa […]

Hayvanat bahçesinde başka hangi hayvanlar olabilir?

memeli hayvanat bahçesi hayvanları

Hayvanat bahçesinde başka hangi hayvanlar olabilir? Resimdeki hayvanat bahçesinde hangi canlıları görüyorsunuz? Verilen resimlerde, hayvanlardan başka hangi canlıları görüyorsunuz? Hayvanat bahçesindeki hayvanları 3 grupta inceleyebiliriz. Bunlar, memeliler, kuşlar ve sürüngenlerdir. Bursa hayvanat Bahçesini ele alarak hayvanat bahçesinde olan hayvanları sayalım. Hayvanat bahçesi hayvanları Memeliler Oklu kirpi (AFRICAN BRUSH-TAILED PORCUPINE), anadolu dikenli faresi (SPİNY MOUSE), Sarı boyunlu orman faresi (YELLOW-NECKED […]

Tasavvufi yorum ne demektir? Açıklayınız.

Tasavvufi yorum ne demektir? Açıklayınız. Tasavvuf, Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve ahirette sonsuz mutluluğa kavuşabilmek için ahlakı güzelleştirmeyi, günahlardan arınmayı amaçlar. Tasavvufu kabullenen Müslümanlar, bu akımın önderlerini kendilerine mürşit kabul etmişlerdir. Mürşit, insanları dini konularda aydınlatan, onlara doğru yolu gösteren manevi önder demektir. Tasavvuftaki farklı yorumlara ise tarikat denir. Tarikat; tasavvufa dayanan, Allah’a yakınlaşmak için kendilerine göre bazı […]

Başlıca fıkhi yorumlar hangileridir? Belirtiniz.

Başlıca fıkhi yorumlar hangileridir? Belirtiniz. İslam dini Müslüman bilginlere, Kur’an ve sünnette öz olarak anlatılan konuların ayrıntılarını açıklama ve hiç değinilmemiş konularda hüküm tespit edip görüş belirtme özgürlüğü tanımıştır. Bilginler de Peygamberimiz döneminden günümüze kadar gelişen olaylar ve gerçekleşen yeni durumlarla ilgili hükümlerini Kur’an ve sünnete uygun biçimde tespit edip açıklamışlardır. Bilginlerin görüşleri daha sonra sistemleştirilmiş, Müslüman […]

Din anlayışındaki farklılıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Din anlayışındaki farklılıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir? Sıralayınız. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının çeşitli sebepleri vardır. İnsanın yapısı ve yaşanan toplumsal değişim, yorum farklılıklarının sebeplerindendir. İnsanların soyları, dilleri farklı olduğu gibi duyguları, düşünce yapıları, yetenekleri, karakterleri, anlayış düzeyleri, konuları yorumlama ve olayları algılama biçimleri de farklıdır. Bu farklılıklar, bilginlerin, aynı ayet veya aynı dini konu üzerinde […]

Sayfa 60 of 547« İlk...102030...5859606162...708090...Son »