Flüor Nedir Özellikleri Nelerdir?

Açık mor renkteki flüorin billurları. Flüorin ya da flüorspat, vazolann üretiminde kullanıldığı gibi metalürjide de ergitici olarak kullanılır.

Flüor Nedir Özellikleri Nelerdir? Atom numarası Z=9, atom ağırlığı M= 18,9984 ve simgesi F olan, halojenler kümesinden bir element. Moissan,flüoru başlıca minerali flüorinden (ya da flüorspat, Ca F2) yalıtmıştır. Ayrıca, alüminyum metalürjisinde elektrolit olarak kullanılan kriyolitten de (Na3AlF6) elde edilir; dolayısıyle flüor, alüminyum, demir ve benzeri metallerin sanayisinde katışkı olarak ortaya çıkan bir maddedir. Flüor, hidrojen flüorür […]

Floransa Resim Sanatı Nedir? Gelişimi ve Özellikleri

Sırlı pişmiş topraktan bir genç kız başı heykeli (Andrea della Robbia’nın yapıtı; Floransa, Bargeİlo Müzesi).

Floransa Resim Sanatı Nedir? Gelişimi ve Özellikleri, İtalya’da Rönesans çağında,Floransa’ dan önce hiçbir kent,surları içinde bu kadar çok sayıda ressamı barındırmamıştı; bu ressamlar aynı zamanda birer heykel ustasıydılar, resim sanatına yöneldiklerinde daha önceden heykelcilik ya da kuyumculuk eğitiminden geçmişlerdi. Verrocchio,Pollaiuolo,Leonardo da Vinci ve Michalengelo, söz konusu sanatçıların başta gelenleridir. Floransa resim sanatı, kendisinden daha erken gelişmiş […]

Floransa’nın gelişimi tarihi ve anıtları

XV. yy 'daki Floransa kentini gösteren bir plan.

Floransa’nın gelişimi tarihi ve anıtları, İtalya’da kent; Toscana ilinin merkezi (438 300 nüf.; 1992). Floransa’da hızlı bir genileme Ortasından, taşkınları zaman zaman afet halini alan (1966 taşkını) Arno ırmağının geçtiği Floransa, bir çöküntü havzasında yer alır, kuzeyi ve doğusu Apennin dağlarıyla kaplıdır, güneyindeyse Chianti tepeleri yükselir. Kent zengin bir tarım bölgesinin merkezi olduğundan ve hem […]

Sir Alexander Fleming Kimdir? Penisilini Kim Bulmuştur?

Sir Alexander Fleming

Sir Alexander Fleming Kimdir? Penisilini Kim Bulmuştur? Küf çalışmaları ve antibiotiği buluşu, İngiliz hekimi ve bakteribilim uzmanı (Darvel yakınları, İskoçya, 1881— Londra, 1955). Sekiz çocuklu bir çiftçinin oğlu olan ve 13 yaşında Londra’ya giden Alexander Fleming ticaret okulunda öğrenim gördükten sonra, bir denizcilik şirketinde işe girdi. Yirmi yaşına gelince tıp öğrenimi yapmaya karar verip, birkaç yıl […]

Gustave Flaubert (Madame Bovary) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Gustave Flaubert

Gustave Flaubert (Madame Bovary) Kimdir? Hayatı ve Eserleri, Fransız yazarı (Rouen, 1821-Croisset, 1880). Rouen Hastanesi’nde görevli cerrahbaşının oğlu olan Gustave Flaubert (Madama Bovary’deki hekim Lariviere’in kişiliğinde babasının etkileyici bir portresini çizmiştir), Cervantes, Chateaubriand, Shakespeare ve Hugo’nun yapıtlarını okuyarak romantik düşgücünü geliştirdi. Rouen Krallık Kolejinde okurken (1832-1840), ilerde en yakın arkadaşı olacak Louis Bouilhet’yi tanıdı. 1840-1843 […]

Flaman Sanatı Nedir? Gelişimi Tarihi ve Öncüleri

Hans Memling'in İsa'nın Çilesi adlı tablosu

Flaman Sanatı Nedir? Gelişimi Tarihi ve Öncüleri, Günümüzde Belçika sınırları içinde kalan topraklar üstünde gelişen ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren sanat. El sanatları ve kentçilik Özgün bir el sanatları ve kentçilik anlayışı, XII. yy’ın başlarında büyük dinsel yapıların gerçekleştirilmesini sağladı: Brüksel’deki Saint Michel, Mechelen’deki Aziz Rombaut, Anvers’deki Notre-Dame kiliseleri. Bu arada çok sayıda dindışı yapı […]

Flaman Kuşu Özellikleri ve Resimleri

Yumurtadan yeni çıkmış bir flaman kuşu.

Flaman Kuşu Özellikleri ve Resimleri, Uzun bacaklı kuşların görünümünde olmalarına karşın, kazsılar (Anseriformes] arasında (kaz ve ördeklerin yanında) sınıflandırılan flamangiller (Phoenicopteridae) ailesinden kuşların genel adı. Flamanlar, bacakları çok uzun, ayakları perdeli, çok büyük kuşlardır. Kıvrık olan gagalarında boynuzsu tabaka vardır (kazsılar takımına bağlanmalarının nedeni de bu özelliktir); tüyleri beyaz, pembe ya da kırmızıdır; denizkulaklarında, kıyı […]

Fizyoloji Nedir? Fizyoloji Tekniklerinin Gelişmesi

Fizyoloji Nedir? Fizyoloji Tekniklerinin Gelişmesi, Bitkilerin, hayvanların ve insanların organizmalarının işlevlerini ve işleyişlerini inceleyen bilim dalı. Bitkisel fizyoloji bitkibilimin, hayvansal fizyoloji de hayvanbilimin kapsamına girerler. İnsan konusunda fizyoloji terimi ilk olarak Fransa kralı Henrilinin hekimi Jean Fernel tarafından 1554’te kullanılmış, Fernel’in böylece fizyolojiyi patolojiden, hastalık seyirlerinden, tedaviden ve sağlık korumadan açık biçimde ayırmasından sonra, terimin anlamı […]

Fizik Nedir? Tarihi Ve Diğer Alanlarla İlişkisi

1911 yılında Brüksel'de Solvay Enstitüsü’nde fizikçilerin toplantısı. Soldan sağa, ayaktakiler: Goldschmidt, Planck, Rubens, Sommerfeld, Lindemann, de Broglie, Knudsen, Hasenohrl, Hostelet,Herzen, jeans, Rutherford, Poincare, Einstein.
Oturanlar: Nemst, Briüouin, Solvay, Lorentz, Warburg,
Wien, Langevin, Marie Curie, Kamerlingh Onnes.

Fizik Nedir? Tarihi Ve Diğer Alanlarla İlişkisi, Maddenin özelliklerini inceleyen ve onu yönlendiren yasaları tanımlayan bilim (fiziğin kapsadığı alan,bilim tarihi boyunca değişikliğe uğramıştır). FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ Fizik ile kimya arasındaki, fiziğin cisimlerin durumunu değiştiren yasaları, kimyanınsa yapıyı değiştiren yasaları tanımlamasına dayanan ayrım, yalnızca saymaca bir ayrımdır: Maddenin atom yapısı, bu iki bakış açısını bozulmayacak […]

Francis Scott Fitzgeraid Kimdir?

Francis Scott Fitzgeraid

Francis Scott Fitzgeraid Kimdir? A.B.D’li yazar (Saint Paul, Minnesota, 1896-Hollywood, 1940). Princeton Üniversitesi’nde öğrenciyken (1913) edebiyata yönelik yeteneklerini geliştirerek ve sporla uğraşarak arkadaşları arasında sivrilmeye çalışan Francis Scott Fitzgerald, 1917’de Fort Leavenvvorth’da (Kansas) yedeksubaylığını yaparken tanıştığı Zelda’yla evlendi (1920). İlk romanı This Side Of Paradise’ın (Cennetin Bu Yanı, 1920) sağladığı başarıyla üne ve paraya kavuşarak, […]