Moleküler yapıdaki bileşik ve elementlere örnekler veriniz.

Moleküler yapıdaki bileşik ve elementlere örnekler veriniz. İlk önce kısaca molekülü tanımlayalım, ve bu durumdaki bileşik ve elementlere örnekler verelim. Molekül: iki yada daga fazla sayıdaki atomun, bir bağ ile bağlanarak oluşturduğu atom gruplarına denir. Bu atom grubunu oluşturan atomlar aynı cins te olabilir, farklı cins te olabilir.

Elementlerle bileşiklerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız.

Elementlerle bileşiklerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız. – Elementler ve bileşikler saf ve homojen maddelerdir. – Elementlerin ve bileşiklerin en küçük yapı taşları atomlardır. – Elementler, fiziksel yada kimyasal yollarla kendinden başka maddelere ayrılmazken, bileşikler ise kimyasal yollarla kendinden daha küçük parçalara, kendini meydana getiren elemenlere ayrışabilir.

Farklı elementler bir araya gelince nasıl bileşik oluştururlar?

Farklı elementler bir araya gelince nasıl bileşik oluştururlar? Bu sırada ne tür olaylar gerçekleşir? Farklı elementlerin atomları, katmanlarındaki elektron durumlarına göre, elektron alışverişi yaparak iyonik bağ ile bağlanarak bileşik oluşturur. İyonik bağ, atomların son katmanını 8 elektrona tamamlama eğilimleri vardır. Bu tamamlamayı erçekleştirmek için elektron alış verişine girerler. Bu elektron alışverişi ile oluşan bağlara denir. […]

7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi 154. Sayfa Bulalım Etkinliği

Aşağıda hidroklorik asit (HCl), hidrojen florür (HF), karbon dioksit (CO2) ve şeker (C6H12O6) bileşiklerinin madde modelleri verilmiştir. Modelleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız: 1. Maddelerdeki bileşikler hangi element atomlarından oluşmuştur? Modeller üzerinde element atomlarını ve oluşturdukları molekülleri gösteriniz.

Modelleri inceleyerek atomları ve molekülleri belirleyiniz. Atomlar arası…

Aşağıda hidrojen, oksijen ve suyun madde modelleri verilmiştir. Modelleri inceleyerek atomları ve molekülleri belirleyiniz. Atomlar arası uzaklık ve bağ oluşumlarını karşılaştırınız. 7. sınıf Koza Yayınları Fen ve teknoloji 151. sayfa bulalım etkinliği Modelleri incelediğimizde, 3 tane model görmekteyiz. En sağda olan H2 modeli 2 hidrojen atomunun bir araya gelerek oluşturduğu bir moleküldür. Ortada olan model O2 […]

Kıssa Nedir? Tanımlayınız.

Kıssa Nedir? Tanımlayınız. Kelime olarak, olay, hikaye, haber anlmalarına gelir. Dini terim olarak, geçmişte yaşamış peygamber ve kavimlerin ders verici hikayelerine denir. Kıssa kısaca hikaye anlamına gelir. Kur’an kıssaları dediğimizde, geçmiş peygamber ve kavimlerle ile ilgili Kur’an’da anlatılan ibret verici hikayeler anlatılmak istenir. Kur’an’da kıssaların anlatılış amacı, insanlara güzel huy ve davranış kazandırmak, doğru yolu […]

İbadet Nedir? Tanımlayınız.

İbadet Nedir? Tanımlayınız. Kelime anlamı olarak, itaat, boyun eğme, kulluk etme gibi anlamlar taşıyan, ibadet, terim olarak, Allah’a şükür, sevgi ve minnet duygularını ifade etme biçimidir. İbadet, yaratana karşı gösterilen, saygı, tazim ve hürmettir. Kişinin Allah’ın razı olduğu işleri yapması, yasakladığı şeylerden uzak durması, Allah’a olan inacını hal ve hareketlerine yansıtmasıdır.

İslam dininin temel inanç esaslarını aşağıya maddeler halinde yazınız.

İslam dininin temel inanç esaslarını aşağıya maddeler halinde yazınız. Temel İnanç Esasları 1- Allah’a İman etmek. Bütün varlıkların yaratıcı olduğuna inanmak. Allah yarattıklarının hiç birine bezemez. O’nun dengi ve bezneri yoktur. Kulluk yalnız O’na yapılır. 2-  Meleklere iman etmek. Meleklerın varlığına inanmak. Gözlerimiz ile görememize rağmen meleklerin varlığına inanırız. Melekler Allah’ın emirlerini yerine getirirler.

Kur’an’da yer alan başlıca konular hangileridir?

Kur’an’da yer alan başlıca konular hangileridir? Söyleyiniz. Kur’an insanların hayatlarına bir ışık, bir yol gösterici bir kılavuz olarak indirilmiştir. İnanç, ibadet, ahlak, ticaret gibi insan hayatı ile ilgili konulara Kur’an yer vermiştir. İnanç: Allah insanları batıl ve yanlış inançlardan doğru yola yönlendirmek için Kur’an indirmiş, inancımızın nasıl olması gerektiği, nasıl neye inanacağımız, şirkten nasıl korunacağımız, […]