Üç Ayı ile Lilinin Hikayesi

Üç Ayı ile Lili Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak bir ülkede kocaman bir orman varmış. Bu ormanda insanlarla hayvanlar huzur içinde dostça yaşarmış. Bu ormanın en sevilen ailelerinden biri de ayı ailesi imiş. Anne Ayı Baba Ayı ve Yavru Ayı çok iyi kalpliymiş. Günlerden bir gün Lili ormanda hayvan dostlarıyla oynuyormuş. Evden uzaklaşıp koca […]

Çirkin Ördek Yavrusu

Çirkin Ördek Yavrusu Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Bir ördek varmış onun yumurtaları çatlamak üzeriymiş. O gün gelmiş hepsi çatlamış ama sadace bir tanesi çarlamamış. Ve en sonunda çatlamış. Ama çok çirkinmiş. Annesi adını çirkin ördek koymuş. O çok üzülmüş gece olunca evden kaçmış. Annesi onu aramış ama bulamamış. Annesi […]

Güneş İle Rüzgarın Hikayesi

Güneş İle Rüzgar Bir varmış bir yokmuş kalbur zaman içinde rüzgar ile güneş varmış. Bir gün rüzgar ve güneş bir karar aldılar bir adam yoldan geçerken güneş bir şey demiş. – Şu adamla kim güçlü deniyelim demiş. Rüzgar. – Tamam demiş. Ama şimdi demiş. Güneş. – Tamam demiş. Şöyle bu adam çekedini çıkarırsa kazansın demiş. […]

Tavşan İle Kaplumbağa Hikayesi

Tavşan İle Kaplumbağa Bir zamanlar kaplumbağa ile tavşan varmış. Kaplumbağa bir gün tavşana şunu demiş. – Senle ben yarış yapsak olur mu ? Demiş . Tavşan – Olur. Demiş. Yarın olmuş. Yarış başlıyormuş. Ama kaplumbağa çok yavaş yürüyormuş ise tavşan uyuyormuş. Herkes çok şaşırmış. Niye böyle oldunu bilmiyordu tavşanı hemen uyandı ama yine uyudu. Kaplumbağa […]

Etkileşim Kaçınılmaz Oldu

Etkileşim Kaçınılmaz Oldu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi konu cevapları sayfa 68-71 Millî kültür nedir? Diğer milletler arasındaki fark belirgin olan, o millete kimlik kazandıran, tarih boyunca meydana gelmiş maddi ve manevi değerlere denir. 1908 yılında hizmete giren Haydar Paşa Garı’nda iki Alman mimarın projesi uygulan­mıştır. Garın yapımında Alman ve Italyan us­talar da çalışmıştır. Gar, İstanbul-Bağdat […]

Mezhep kavramı size neleri çağrıştırmaktadır?Adını bildiğiniz mezhepler hangileridir?

Mezhep kavramı size neleri çağrıştırmaktadır?Adını bildiğiniz mezhepler hangileridir? Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri: Mezhep; aynı görüşte olan insanlar topluluğu, ekol, tatbik edilen yol anlamlarına gelir. Mezhepler ikiye ayrılır. Ameli Mezhepler, itikadi mezhepler. Ameli mezheplerden en çok tatbik edilen 4 tanedir. Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik, Malikilik. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e yaklaşık yirmi üç yıllık bir sürede bölüm bölüm, […]

İnsanlar arasındaki düşünce farklılıkları nasıl ortaya çıkmaktadır?

İnsanlar arasındaki düşünce farklılıkları nasıl ortaya çıkmaktadır? Sınıfınızda tartışınız. Her insan farklı özelliklere sahiptir. Kimi insanlar heyecanlı, kimileri ise çok meraklıdırlar. Bilgiye düşkün, meraklı kişiler birçok şeyi öğrenmek isterler. Bunun için çok kitap okur, araştırma ve inceleme yaparlar. Bazı insanlar ise her şeyi olduğu gibi kabul ederler. Öğrenmeye, sorgulamaya istekli değildirler. Bazı insanlar da duygusaldırlar. Öğrendikleri, […]

İnsanların düşünceleri bakış açıları veya yorumları niçin birbirinden farklıdır?

İnsanların düşünceleri, bakış açıları veya yorumları niçin birbirinden farklıdır? Tartışınız. Yüce Allah her insanı farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu nedenle insanların düşünceleri, kişilik yapıları, hayata bakışları, amaçları, beklentileri, zevk ve alışkanlıkları birbirinden farklıdır. Hiçbir ülkede, dünyanın hiçbir yerinde her şeyiyle birbirinin aynısı olan iki insan bulmak mümkün değildir. Aynı aile içinde doğup büyüyen, yıllarca aynı ortamda […]

Din anlayışı ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Din anlayışı ifadesinden ne anlıyorsunuz? Yüce Allah tarih boyunca insanları doğru yola iletmek, onları karanlıklardan aydınlığa ulaştırmak amacıyla peygamberler göndermiştir. Allah (c.c.)’ın peygamberlerine bildirdiği İlahî kurallar, emir ve yasaklar din olarak adlandırılır. Örneğin Yahudilik ve Hristiyanlık birer dindir. Allah tarafından insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilen son din ise İslamiyettir. Bu dinin ilkeleri Allah tarafından belirlenmiş […]

Alevilik-Bektaşilikte önem verilen ahlaki ilkeler nelerdir?

Alevilik-Bektaşilikte önem verilen ahlaki ilkeler nelerdir? Araştırınız. Toplumumuzdaki tasavvufi yorumlardan bir tanesi Alevilik-bektaşiliktir. Alevi, Hz. Ali’nin yanında olan ona bağlı kişi demektir. Alevilik-Bektaşilik Türk topluma özgü düşünce akımıdır. Türk toplumunda bu görüşlerin yayılma nedeni, Bektaşi babalarının, halk içinde, hoşgörü, sevgi dolu, basit bir hayat sürdürmeleridir. Alevilik-Bektaşiliğin ahlaki ilkeleri; – Haya, cömertlik, sabır, şükür, ilim, marifet, […]