Hz. Peygamberin sünneti ifadesi ile ne anlatılmak istenmiştir?

“Hz. Peygamberin sünneti” ifadesi ile ne anlatılmak istenmiştir? İlk önce sünneti tanımlayacak olursak, bize farz olarak bildirilmeyen, peygamberimizin kendisi tarafından yapılan, bizimde yapmamızı istediği ibadetlerdir. Peygamberimiz, hikmet sahibiydi, Kuran’ın açık emirleri dışındaki ayetlerden de, hükümler çıkarıyordu. Bu hükümlerden çıkan ibadetler, zorunlu olmamakla birlikte, bize yapmamız tavsiye edilmiştir. Bu ibadetlere örnek verecek olursak, Ramazan ayı dışında oruç […]

Allah’a ibadet etmek, onun sevgisini kazanmamıza nasıl yardımcı olur?

Allah’a ibadet etmek, onun sevgisini kazanmamıza nasıl yardımcı olur? Sınıfta tartışınız. İbadetler, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. İbadetleri O’nun sevgisi için yapmamız gerektiği “De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” buyrulmaktadır. En’âm suresi, 162. ayet. İbadet Allah’a olan sevgimizi ifade etmek ve Allah’ın sevgisini kazanmak için yapılır. Yaptığımız ibadetlerle Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanacağımıza inanırız. Ayrıca ibadet, Allah’ın bize […]

Günlük hayatta yaptığınız dualardan birini defterinize yazınız.

Günlük hayatta yaptığınız dualardan birini defterinize yazınız.  Kur’an-ı Kerim’de birçok dua örneği vardır. Allah kendisine nasıl dua edileceğini Kur’an-ı Kerim’de öğretmektedir. Günlük hayatta da bunları ezberleyip kullanmamız doğru olacaktır. Bu dualardan bazıları şöyledir: “ (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. ” Fâtiha suresi, 5-7. […]

Yakın çevrenizdeki bir camiyi ziyaret ederek gördüklerinizi sınıfta…

camide dikkat çeken şeyler

Yakın çevrenizdeki bir camiyi ziyaret ederek gördüklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. İbadet etmek amacıyla yapılan yerlere mabet denir. Mabetler bütün dinlerde sembol hâline gelmiştir. Müslümanların mabetlerine cami veya mescit adı verilir. Kur’an-ı Kerim’de cami ve mescitler, Allah’a ibadet edilen ve onun adının anıldığı yerler olarak nitelendirilir. Camilerde namaz kılınır, Kur’an okunur, dua edilir. Ayrıca camiler toplumun her kesiminden insanı bir araya toplayan ve müminler arası birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlayan […]

İslam dininde yer alan ibadetlerden beş tanesini öğrenerek defterinize yazınız.

İslam dininde yer alan ibadetlerden beş tanesini öğrenerek defterinize yazınız. İbadetler, Namaz, oruç, hac ve zekattır. Şimdi biraz detaylı olarak bakalım. İsimlerini bildiğiniz ibadetler hangileridir? sorusuna da cevap olacaktır. Namaz Namaz, Müslümanlara farz olan ibadetlerin başında gelir. Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde namazın öneminden bahsedilir. Namaz kılan biri, kulluk vazifesini yerine getirmiş olur. Verdiği nimetler için Allah’a şükreder, ondan yardım diler ve günahları için affını ister. Namaz belli […]

Niçin ibadet edilir? sorusunu açıklayan bir kompozisyon yazınız.

“Niçin ibadet edilir?” sorusunu açıklayan bir kompozisyon yazınız.  Kur’an, ibadet konusu üzerinde önemle durur. Bir ayette “…Rabb’inize ibadet edin ve iyi işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.” Hac suresi, 77. ayet. buyrulmaktadır. Namazlarda okunan, “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” Fâtiha suresi, 5. ayet. ayetiyle de ibadetin sadece Allah için yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Namaz, oruç, hac ve zekât İslam’ın temel ibadetlerindendir. Bunların zamanı ve yapılış şekli […]

İbadet farz vacip ve sünnet sözcüklerinin anlamlarını bularak defterinize yazınız.

İbadet, farz, vacip ve sünnet sözcüklerinin anlamlarını bularak defterinize yazınız. İbadet Nedir? Allah’a saygı göstermek, onun buyruklarını yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır. İbadet yapmakla Allah’a olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığımızı ortaya koymuş oluruz. Kur’an, ibadet konusu üzerinde önemle durur. Ayrıca Allah’ın yasakladığı her türlü davranıştan kaçınmak da ibadettir. Farz Nedir? Allah’ın Kur’an’da kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara denir. Örneğin günde beş […]

Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlarını bu şartları değerlendirerek tahmin ediniz.

Kurtuluş Savaşı’nda bugünkü haberleşme teknolojisine sahip bir komutansınız. Hangi haberleşme araçlarını, niçin kullanırdınız? Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlarını bu şartları değerlendirerek tahmin ediniz. Tahminlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıda nokta ile belirtilen boşluğa yazınız. Kurtuluş savaşında, cephede iken, günümüz dünyasında en çok kullanacağımız teknoloji, GPS sistemi ve insansız hava araçlarıdır. GPS sistemi ile konumlandırmaları doğru ve yerinde yapar, asker sevkiyatlarını buna […]

Kamuoyunun ihtiyaç duyduğu haberleri basında yer almamasının sonuçları neler olabilir?

Kamuoyunun ihtiyaç duyduğu haberleri basında yer almamasının sonuçları neler olabilir? Örneklerle açıklayınız. Bir örnekle konuya girelim. Kurtuluş savaşını ve savaş dönemini düşünelim. Ülke bir savaş içinde, doğuda sınır çizilebilmiş, güneyden düşman kovulmuş, batıda savaş devam ediyor Türk Ordusu büyük başarılar kazanıyor. Bu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi de açılıyor. Halkın bütün bu gelişmelerden haberdar edilmesi […]

Atatürk Anadolu Ajansı’nın Millî Mücadele’deki rolünü nasıl belirlemiştir?

Aşağıdaki metni okuyunuz. Atatürk’ün ulusal ajansın adını verirken ne düşündüğü konusunda tahminlerde bulunuz. Atatürk, Anadolu Ajansı’nın Millî Mücadele’deki rolünü nasıl belirlemiştir? Atatürk kurtuluş savaşı sırasında, kurulacak ajansa isim verirken, kurtuluş mücadelesi veren savaşı kazanacak olan Anadolunun adını uygun görmüştür. Atatürk, Anadolu Ajansı’nın Millî Mücadele’deki rolünü nasıl belirlemiştir? Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ve […]