Atatürk’ün güzel sanatlar hakkında söyledikleri sözleri bulunuz.

Atatürk’ün güzel sanatlar hakkında söyledikleri sözleri bulunuz. Bunlardan beğendiklerinizi aşağıya yazınız. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir Konservatuvar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel Sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani […]

Aşağıdaki çizelgeye güzel sanatların üç dalını yazınız. Daha sonra da her bölümün

Aşağıdaki çizelgeye güzel sanatların üç dalını yazınız. Daha sonra da her bölümün karşısına o dalda eserler vermiş üç sanatçımızın adını yazınız. 3 güzel sanat ve 3 santaçı adı Resim: Hoca Ali Rıza, Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey Mimarlık: Ahmet Vefik Alp, Mualla Rahimoğlu, Mimar Sinan Heykel: Ali Hadi Bara, Burhan ALKAR, Hüzeyin Gezer.

Bisiklette meydana gelen tüm bu değişikliklerin sebepleri nelerdir?

kimyasal değişim bisiklet örneği

Yandaki resimde terk edilmiş bir bisiklet görülmektedir. Zamanla bisikletin bazı kısımları yıpranmış, bazı kısımları çürümüş, demirleri paslanmış ve bisiklette birçok değişiklik meydana gelmiştir. Sizce bisiklette meydana gelen tüm bu değişikliklerin sebepleri nelerdir? Bisikleti bu hale getiren kimyasal değişim ile oluşan küflenmedir. Maddelerin tanecik yapılarının değişerek tamamen farklı yeni maddelere dönüşmesi olayına kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimle maddelerin hem görünümleri hem […]

Sinek ilaçlarının çalışma prensipleri ile maddenin tanecikli ve boşluklu yapısı arasında nasıl bir ilişki

Yazları sivrisineklerden korunmak için değişik şekillerde sinek ilaçları kullanırız. Bazen içinde bir sıvı bulunan ilaç odamızın bir köşesindeki elektrik prizine takılarak kullanılırken, bazen katı tablet şeklinde sinek ilaçları kullanılmaktadır. Sinek ilaçları elektrik enerjisi ile ısınır ve gaz hâline geçer. Sinek ilaçlarının kullanıldığı odalara sivrisinekler girememektedir. Verilen bilgiler doğrultusunda; sinek ilaçlarının çalışma prensipleri ile maddenin tanecikli […]

Maddenin tanecikleri arasında boşlukların bulunduğunu gösteren bir deney tasarlayınız.

maddeyi sıkıştırma deneyi

Maddenin tanecikleri arasında boşlukların bulunduğunu gösteren bir deney tasarlayınız. Madde taneciklerinin arasında boşluk olup olmadığını maddeyi sıkıştırarak deneyebiliriz. Araç ve Gereç • 60 mL’lik üç şırınga(iğnesiz) • Bir bardak su • Şırıngaya sığabilecek büyüklükte taş parçası Nasıl Yapalım? • Aşağıdaki tabloyu defterinize çiziniz. • Şırıngalara numara veriniz. • Birinci şırıngaya içine sığabilecek büyüklükte taş parçasını […]

Yukarıda verilen bu bilgilerden hangileri yanlıştır? Nedenleriyle birlikte açıklayalım.

gaz tanecikleri her tarafa yayılır

Beyza: “Tüm maddeler tanecikli yapıdadır.” Yunus: “Tüm maddeler boşluklu yapıdadır.” Tuğba: “Tüm tanecikler titreşim hareket yapar.” Ali: “Sadece gazların tanecikleri hareketlidir.” Ayşe: “Madde katıdan sıvı ve gaz haline geçerken, taneciklerinin büyüklükleri de değişir.” Yiğit: “Gaz hâlindeki maddenin tanecikleri daha çok bulunduğu kabın alt kısmında bulunur.” Emre: “Gaz hâlindeki maddenin tanecikleri daha çok, bulunduğu kabın üst […]

Suyun katı ve sıvı hallerine ait yoğunlukların farklı olmasının canlı yaşamı üzerine

suyun yoğunluğu

Suyun katı ve sıvı hallerine ait yoğunlukların farklı olmasının canlı yaşamı üzerine etkilerinin neler olduğunu kısaca açıklayınız. Daha önce aynı maddenin farklı hâllerinin yoğunluklarının birbirinden farklı olduğunu öğrenmiştk. Örneğin sıvı bir madde soğudukça taneciklerinin hızı yavaşlar ve tanecikler birbirine yaklaşır. Böylelikle maddenin hacmi küçülür. Hacmi küçülmesine rağmen maddenin kütlesi değişmez. Bu nedenle maddelerin yoğunluğu artar. […]

Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunlukları ile ilgili neler söylenebilir?

karışmayan sıvıların yoğunluğu

Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunlukları ile ilgili neler söylenebilir? Sıvı Yoğunluklarını Bulalım” deneyinde, zeytinyağı ve suyun yoğunluklarını hesapladınız. Suyun yoğunluğunun zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğunu gözlediniz. Zeytinyağı ve su birbirine karışmayan sıvılardır. Bu nedenle aynı kaba konulduklarında farklı konumlarda bulunur. Etkinlikte, zeytinyağının suyun üstünde bulunduğunu fark etmişsinizdir. Bu durum, zeytinyağının yoğunluğunun suya göre küçük olmasındandır. Sonuç […]

Yoğunluk ne demektir?

yoğunluk trafik örneği

Yoğunluk ne demektir? Yolun büyüklüğünü cismin hacmi olarak araba sayısını da cismin kütlesi olarak düşününüz. Aynı yolda, araba sayısı üçten sekize çıkarsa trafik yoğunluğu artar. Aynı hacimde ve daha büyük kütleye sahip olan cisimler, daha yoğundur. Aynı kütleye sahip cisimlerden hacmi büyük olanın yoğunluğu azdır. Örneğin, geniş bir yolda sekiz araba bulunsaydı trafiğin az yoğun […]