Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların önemi nedir?

Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların önemi nedir? Bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması, devletin yaptığı ve uyguladığı yasa ve yönetmeliklerle olmaktadır. Bu şekilde toplumsal düzen teminat altına alınmaktadır. Yasalar vatandaşların tümü için, dil, din, ırk ayırmadan eşit olması yasaları önemli hale getiriyor. Yasalar olmasa, toplumda güçlü olanın kazandığı, kargaşa ve kaosun hakim olduğu, düzensiz bir toplum olurdu. […]

Trafikle ilgili yasa ve yönetmeliklerin can ve mal güvenliği açısından önemi nasıl açıklanabilir?

Trafikle ilgili yasa ve yönetmeliklerin can ve mal güvenliği açısından önemi nasıl açıklanabilir? Trafik kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış yönetmelikler, trafik kurallarını düzene sokar, trafik kurallarına uyulmaması durumunda karşılaşılacak cezai yaptırımları belirlemiştir. Trafik ile iligili yasa ve yönetmeliklerin, amacı trafikte olanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Trafik kanunu ve yönetmeliklerini yerine getiren, dikkatli […]

Afişlerde belirtilen unsurların güvenli bir toplum hayatı, için önemi nedir?

Afişlerde belirtilen unsurların güvenli bir toplum hayatı, için önemi nedir? Afişlerde belirtilen trafik kuralları, kişilerin kendi ve başkalarının hayatlarını günevceye alan hususlardır. Bu hususlara dikkat edilmediğinde, trafik kazlarında ölümler çok fazla yaşanmakta, trafik kazlarının bilançoları çok ağır olmaktadır. Trafik kurallarına bireysel olarak uymak yetmemekte, trafik kurallarına uymayan biri tarafından zarar görebilmekteyiz. Afişlere tek tek bakacak […]

Sizce kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması adil bir karar mıdır?

Sizce kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması adil bir karar mıdır? Tartışınız. Hiç sigara içmemiş bir kişi olarak eskiden otobüs, tren, vapur, uçak yolculuklarında çok büyük sıkıntılar çekiyordum. Hele o otobüs yolculukları tam bir felaketti. Ailemle yaptığım otobüs yolculuklarında sigara içilmesi serbest olduğu için otobüsün içi dumandan göz gözü görmez olurdu. Herkes bu kirli dumanı soluya soluya […]

Uluslararası etkinliklerin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü açıklayınız?

Uluslararası etkinliklerin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü açıklayınız? bu uluslarası etkinlikler, spor musabakları, fuarlar ve festivaller, farklı millet ve toplumların bir araya gelerek etkileşimde bulunulmasını ve etkileşimin gelişmesini sağlar. Bu sayılan etkinliklere, yurt içi ve dışından, çok sayıda kişi, katılımcı ve ziyaretçi olarak katılmaktadır. Bu insanlar bu etkinlikle, birbirlerini tanır, spor, sanat, kültür, teknoloji ve bir […]

Bir ülkede nüfusun ülke topraklarında dengeli dağılışı nelerin göstergesi olabilir?

Bir ülkede nüfusun ülke topraklarında dengeli dağılışı nelerin göstergesi olabilir? Dünya üzerinde nüfus dengeli olarak dağılmamıştır. Bazı bölge ve yerler çok kalabalık bazı yerler çok tenhadır. Ülkeler içinde de genelde aynı durum yaşanmaktadır. Bazı bölgeler Marmara Bölgesi ve İstanbul İli çok kalaba olduğu halde, Doğu Anadolu Bölgesi çok tenhadır. Ülkemizde en tenha yer tuz gölü […]

Bir ülkenin her türlü ihtiyacını kendisinin karşılaması mümkün müdür? Niçin?

Bir ülkenin her türlü ihtiyacını kendisinin karşılaması mümkün müdür? Niçin? Ülkelerin bütün ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması mümkün değildir. Çünkü ülkelerin ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bazı ülkelerin sanayisi gelişmiş olmasına rağmen, toprakların petrol veya başka madenler, çıkmaz. Ülkesi çok kuzeyde olduğundan dolayı, soğuk iklimde olduğundan tarım ürünleri yetişemez. Tropikal iklim kuşağındaki bitkiler sadece bu bölgelerden yetiştiğinden, diğer ülkelerin […]

Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerimizin nasıl olmasını isterdiniz?

Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerimizin nasıl olmasını isterdiniz? Sizce hangi faaliyet alanlarında yoğunlaşılması gerekiyor? Türk cumhuriyetleri ile siyasi ilişkilerimiz çok gelişmeli, uluslararası ilişkilerde, ortak tavır takınmalı, birlik algısı oluşturmalıyız. Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkileri güçlendirmeli, ülkeler arasında ticareti geliştirmeliyiz. İktisadi kalkınmayı birlikte hareket ile gerçekleştirmeli, bütün Türkler hep beraber zenginleşmelidir. Orta Asya Cumhuriyetleri ile İlişkiler ve Ekonomik […]

İnsanlık millet hoşgörü kavramlarını birlikte değerlendiriniz

“İnsanlık, millet, hoşgörü” kavramlarını birlikte değerlendiriniz. Ulaştığınız sonuçları listeleyiniz. İnsanlık; Bütün insanları, insanlığı içine alan insanı sevme ve insancıl olmadır. Diğer insanları sevme ve onlara hoşgörülü ve iyi yaklaşmadır. İnsana yaraşır şekilde hareket etmektir. Millet; belli bir kara parçası üzerinde, yaşayanların aralarında ortak bir dil, tarih, ülkü, din, duygu, gelenek gibi değerlerin olduğu topluluklar. Hoşgörü; […]

Ülkemizde düzenlenen olimpiyatlar, ülkemize ve diğer ülkelere neler kazandırır?

  Yukarıdaki bayrakların fuar girişinde yer alması ne anlama gelmektedir? Bu bayrakların temsil ettiği ülkelerin bu organizasyona katıldığı anlamına gelir. Ülkemizde düzenlenen olimpiyatlar, ülkemize ve diğer ülkelere neler kazandırır? Ülkemizdeki olimpiyatlar, ülkemize kültürel ve ekonomik katkılar sağlamktadır. Başka ülkelerden gelen katılımcılar, bizim ülkemizin, kültürü ile tanışmakta, ülemizin tanıtımı yapılmakta, bu katılımcılar geniş bir grup ile […]